Бізнес і Економіка

Професійні якості - запорука успішного управління

Професійні якості - запорука успішного управління

Особистість начальника, його професійний досвід, характер і ділові якості відіграють ключову роль в управлінні підприємством.

Професійні якості керівника не можна аналізувати окремо від його роду діяльності. Його робота знаходиться в прямій залежності від професійних особливостей і може істотно змінюватися в процесі придбання нових якостей.


Професійні якості - це індивідуальні, особистісні, соціальні та психологічні особливості керівника, які в комплексі зможуть забезпечити успішність роботи на займаній посаді.

Розглянемо головні професійні якості, якими повинен володіти успішний лідер.

Практичний інтелект

Це здатність керівника мислити логічно і критично. Ефективно, швидко і гнучко застосовувати власний досвід і знання у вирішенні поставлених завдань. Дані професійні якості необхідні кожному начальнику, але їх недостатньо.

Ефективна управлінська робота залежить не тільки від уміння користуватися інформацією, велику роль відіграє і вміння спілкуватися з підлеглими. Тому практичні професійні якості мають бути доповнені ще й соціальним інтелектом.

Соціальний інтелект

Це здатність керівника розуміти і правильно тлумачити бажання, емоції і почуття підлеглих. Важливу роль відіграє і вміння керувати і підлаштовуватися до будь-якої ситуації, створюючи при цьому сприятливу атмосферу, що сприяє досягненню мети. Дані професійні якості допоможуть створити належний клімат у трудовому колективі та приведуть організацію до успіху.

Адекватна і об 'єктивна самооцінка

Ця якість виражається в здатності керівника до самоконтролю, самоспостереження, критики і подальшої корекції власної поведінки.


Неадекватна самооцінка виражається у виборчому сприйнятті отриманих відомостей. Завищена ж самооцінка, невміння справедливо оцінити свою професійну компетентність призводять до неможливості виконання поставлених завдань. А ось занижена самооцінка зароджує невпевненість у своїх можливостях і негативно впливає на відносини з підлеглими і колегами по роботі.

Чим вищу посаду займає керівник в організації, тим менше критики він отримує про себе. Тому адекватна самооцінка важлива в першу чергу для керівників вищого рівня.

Професійний досвід і знання

У міру наближення до вершини піраміди управління, обсяг необхідних знань у галузі вузьких спеціальностей зменшується. Наприклад, директору підприємства або президенту компанії не обов 'язково детально знати технологію конкретного виробництва, так як їй досконально володіє головний 1916. Тим не менш, поряд з глибокими знаннями у сфері управління керівнику все ж необхідно мати загальне уявлення про спеціальні питання.

Професійні якості необхідні для того, щоб своєчасно вирішувати проблеми, враховуючи їх взаємозв 'язок з іншими завданнями виробничого управління. Також велику роль відіграє вміння приймати оптимальні рішення, враховуючи при цьому різні думки фахівців. Крім усього іншого, професійні якості дають можливість ефективно керувати і контролювати робочий процес на виробництві. 

Ув 'язнення

З підвищенням кваліфікаційного рівня в галузі управління, підвищуються і вимоги до таких професійних якостей керівників, як відповідальність, здатність мислити перспективно, цілеспрямованість і завзятість. Величезне значення має здатність активізувати персонал, вміння заряджати підлеглих власною енергією і впевненістю в собі.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.