Бізнес і Економіка

Принципи організації безготівкових розрахунків

Принципи організації безготівкових розрахунків

Гроші - це основний фінансовий інструмент, за допомогою якого здійснюються всі економічні операції як всередині окремих організацій, так і держави в цілому. Обіг грошей відбувається з використанням готівкових і безготівкових видів розрахунків. Готівкові гроші та розрахунки здійснюються за допомогою банкнот і монет. Система безготівкових розрахунків передбачає використання рахунків у банках, тобто депозитів, будь-якої форми. Безготівкові розрахунки займають близько 70 відсотків всіх фінансових операцій.


Головні принципи організації безготівкових розрахунків лежать в основі всіх фінансових операцій, що мають відношення до зарахування грошових коштів з рахунку організації на інші рахунки. Безготівкові розрахунки мають свої незаперечні переваги. Це, перш за все, швидкість, надійність, відсутність ризику і незначна вартість цих операцій. Інструментами безготівкових розрахунків вважаються платіж і розрахунок. Під платежем розуміють акт переказу грошей, для погашення зобов 'язань. Розрахунок - це сама дія, наслідком якої є грошовий розрахунок. Різниця між цими поняттями суттєва. Розрахунок може здійснюватися як з використанням готівкових і безготівкових видів коштів, так і шляхом взаємозаліків. Це процес зарахування грошових коштів з рахунку організації в банку на інші рахунки. При цьому в операції можуть брати участь кілька банків. Банки мають свої зобов 'язання перед клієнтами в забезпеченні безготівкових розрахунків. Це швидке і найбільш ефективне проведення перерахувань.     


Всі банки та їх філії, а також інші кредитні організації, які беруть участь у забезпеченні безготівкових розрахунків, складають платіжно-розрахункову систему. Завдяки їй зберігаються принципи безготівкових розрахунків і операції відбуваються швидко і своєчасно.

Принципи організації безготівкового грошового обігу є обов 'язковими для всіх учасників фінансових операцій. Тільки тоді можна гарантувати злагоджену роботу всієї фінансової системи не тільки окремого регіону, але і всієї країни.

Головні принципи організації безготівкових розрахунків підрозділюються на п 'ять пунктів:

  1. Всі безготівкові розрахунки повинні проводитися відповідно до існуючого законодавства та правових норм. Законність проведених угод не може бути порушена. Повинні також враховуватися правила здійснення банківської діяльності та безготівкових розрахунків.
  2. Право вибору будь-якої форми розрахунків. Клієнт має можливість встановлювати і застосовувати ту систему рахунків і розрахунків, яку вважає прийнятною в даній ситуації. Для здійснення безготівкових розрахунків у кожного учасника операції обов 'язково повинен бути рахунок або система рахунків у кредитній організації.
  3. Терміновість розрахунків є пріоритетною у проведенні фінансової операції. Ці терміни встановлює законодавство і правила проведення банківських безготівкових операцій.
  4. Всі операції, які здійснюють з рахунками клієнта, виконуються тільки з його згоди. Тільки власник рахунку приймає рішення про доцільність здійснення безготівкового платежу.
  5. Грошима на рахунку мають право розпоряджатися тільки його власник. Це особисті кошти клієнта, які він розподіляє на свій розсуд.

Принципи організації безготівкових розрахунків вважаються обов 'язковими для всіх учасників фінансових операцій. Банки та кредитні організації є ланкою та інструментом, який займається забезпеченням безготівкових розрахунків. Вони стежать за тим, щоб всі існуючі принципи організації безготівкових розрахунків дотримувалися згідно із законодавчою базою та правилами проведення банківських операцій. Разом з тим, кредитні організації самі несуть відповідальність за своєчасне проведення фінансових операцій.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.