Бізнес і Економіка

Посадова інструкція ветеринарного лікаря. Що повинен знати ветеринарний лікар

Посадова інструкція ветеринарного лікаря. Що повинен знати ветеринарний лікар

Посадова інструкція ветеринарного лікаря - це офіційний документ, в якому зафіксовані основні обов 'язки, права та вимоги цього фахівця. Його наявність обов 'язкова для всіх установ, де проводиться найм фахівців цього напрямку.

Загальні положення інструкції

У цьому розділі документа відображено основні вимоги до фахівців, які приймаються на цю посаду, розкрито межі пізнань фахівця. Також у цьому розділі інструкції зазначено, що служить опорою для вчинення ветеринаром дій у рамках своєї діяльності.


Посадова інструкція ветеринарного лікаря стверджує, що ветеринар належить до категорії фахівців. Приймається на роботу та звільняється з посади керівником підприємства або його представником в особі керівника структурного підрозділу або іншої посадової особи.

На пост ветеринарного лікаря приймається особа, яка пройшла навчання на ветеринара у вищому навчальному закладі. До них не пред 'являється вимога щодо стажу роботи за фахом.

Ветеринарним лікарем 2-ї категорії може стати особа, яка навчалася на ветеринара у ВНЗ і має необхідну для працевлаштування освіту. Для прийому на цю посаду потрібен стаж роботи не менше трьох років на посаді ветеринарного лікаря.

Ветеринарний лікар 1-ї категорії - це спеціаліст, який навчався на ветеринара і має вищу освіту. Обов 'язкова умова для прийому на цю посаду - досвід роботи на посаді ветеринара 2-ї категорії не менше 3 років.

Основними елементами, якими керується ветеринар у своїй роботі, є:

 1. Нормативні правові акти, керівні та методичні матеріали, які мають відношення до роботи, що виконується ветеринаром.
 2. Статут організації, а також накази і розпорядження безпосереднього керівника або керівника організації.
 3. Посадова інструкція ветеринарного лікаря.

Якщо ветеринар тимчасово відсутній, то його обов 'язки виконує особа, призначена керівним складом організації відповідальною. Такою особою може бути асистент ветеринарного лікаря або інший фахівець, зазначений керівництвом у відповідному наказі.


Область знань ветеринара

Посадова інструкція ветеринарного лікаря передбачає повний опис того, що входить до галузі знань, необхідних для коректного виконання всіх його обов 'язків. Відповідний рівень знань значно спрощує роботу та зменшує кількість зауважень з боку керівництва.

До переліку того, що повинен знати ветеринарний лікар, входить:

 1. Ветеринарні та санітарні статути, інструкції та склепіння правил.
 2. Керівну та нормативну документацію, що описує виробничу діяльність організації.
 3. Технології виробництва молочних і м 'ясних продуктів, а також іншої продукції тваринництва.
 4. Технічні умови і стандарти, згідно з якими визначається якість виробленої продукції.
 5. Склепіння правил з ветеринарного та зоогігієнічного утримання тварин.
 6. Мікробіологія та епізоотологія.
 7. Види і правила застосування лікарських засобів і засобів для дезінфекції.

Також до галузі знань ветеринара входить знання основ економіки, виробництва, трудового законодавства, управління, нормативно-правових та законодавчих актів щодо охорони навколишнього середовища, норм і правил пожежної безпеки та охорони праці. У посадовій інструкції також зазначено, що ветеринарний лікар будь-якої з кваліфікаційних категорій повинен знати порядки і правила, за якими проводяться ветеринарно-санітарні експертизи, дезінсекції, дезінфекції та дератизації.

Передбачені посадою обов 'язки

У першочергові обов 'язки, які виконує ветеринарний лікар, входить проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання захворювань у тварин та їх падежу, а також моніторинг виконання ветеринарних і зоогігієнічних правил з утримання тварин, передбачених статутом організації. Також він виконує лікування тварин і процедури дезінфекції, дезінсекції та дератизації на території організації та приміщень, призначених для зберігання сировини і продуктів.

До кола обов 'язків цього фахівця також входить:

 1. Огляд тварин перед їх забоєм.
 2. Проведення ветеринарно-санітарних експертиз продуктів, отриманих після забою.
 3. Здійснення патологоанатомічного розтину трупів тварин.
 4. Здійснення ветеринарного таврування туш і шкур убитих тварин.

Крім того, ветеринар зобов 'язаний здійснювати перевірку м' яса та м 'ясних продуктів з формуванням відповідних висновків про придатність продукції, а також проводити моніторинг санітарного стану продукції, яку випускає організація. Його обов 'язки включають контроль умов зберігання сировини, м' яса та м 'ясної продукції в складських приміщеннях.

Також посадовою інструкцією передбачені такі обов 'язки, як складання актів про неякісну продукцію, ведення обліку та підготовка звітних ветеринарних документів, встановлених керівними та нормативними документами організації. Завершує список обов 'язків ветеринарного лікаря контроль дотримання норм і правил пожежної безпеки та охорони праці співробітниками, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні, наприклад, асистентом ветеринарного лікаря.


Основні права

Посадова інструкція передбачає не тільки обов 'язки, а й права, якими наділений ветеринарний лікар в рамках своєї трудової діяльності. Згідно з цим документом, ветеринар має право ознайомитися з проектами та рішеннями керівного складу, які мають безпосереднє відношення до його професійної діяльності. Також є право внести пропозиції, які допоможуть удосконалити виконання обов 'язків, передбачених посадовою інструкцією.

У список прав ветеринара також входить можливість повідомляти безпосередньому керівництву про недоліки роботи організації або її структурного елемента, які були виявлені під час виконання безпосередніх обов 'язків. Також є право вносити пропозиції щодо того, як можна усунути ці недоліки.

У права ветеринарного лікаря також входить можливість вимагати документацію або інформацію, яка необхідна для здійснення професійної діяльності як особисто, так і за запитом керівного складу. Крім усього іншого, ветеринар має право вимагати сприяння у виконанні обов 'язків, передбачених посадою, з боку керівного складу організації.

Взаємовідносини

Цей розділ посадової інструкції розкриває, як ветеринарний лікар може взаємодіяти зі співробітниками організації. Згідно з цим документом, ветеринар підпорядковується тільки керівнику структурного підрозділу або іншій посадовій особі, яка виконує обов 'язки керівника.

Взаємодія з іншими співробітниками всіх структурних підрозділів організації не повинна виходити за рамки компетенції ветеринара. Згідно з посадовою інструкцією, ця взаємодія полягає в отриманні та наданні документації або інформації, яка має безпосереднє відношення до виконуваної ветеринарним лікарем роботи.


Відповідальність ветеринара та оцінка роботи

Спеціаліст, який працює на посаді ветеринарного лікаря, несе відповідальність за невідповідне виконання або невиконання своїх безпосередніх обов 'язків. Також цей співробітник відповідальний за недотримання передбачених статутом та іншими нормативними документами організації правил щодо норм і правил охорони праці, пожежної безпеки та правил внутрішнього розпорядку організації.

Оцінка результатів проведеної роботи проводиться керівником структурного підрозділу, за яким закріплений ветеринарний лікар. Також таку оцінку може проводити інша посадова особа.

Ув 'язнення

У посадовій інструкції ветеринара описані основні моменти, які потрібні для якісного виконання безпосередніх професійних обов 'язків. Прописані в ній права і правила взаємодії закріплюють рамки компетенції цього фахівця.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.