Бізнес і Економіка

Посадова інструкція технічного директора (зразок)

Посадова інструкція технічного директора (зразок)

Хто такий технічний директор, які його права і обов 'язки? У цій статті буде розказано все про представлену професію.

Про професію

Начальник з виробництва, або ж технічний директор, - це дуже важливий фахівець на будь-якому підприємстві. Саме цей професіонал відповідає за удосконалення технічних і виробничих процесів в організації. Завдяки технічному директору прокладається якісний шлях розвитку підприємства, а також проводяться ефективні роботи з розширення сфери діяльності організації. Що прописує спеціальна посадова інструкція технічного директора? Цей документ закріплює за розглянутим фахівцем такі основні завдання:


 • робота з проектами та технічними планами;
 • організаційні моменти, робота з командою фахівців;
 • ведення переговорів з клієнтами, замовниками, виконавцями тощо;
 • роботи з оптимізації виробничих процесів;
 • роботи з документацією та ін.

Так, посадова інструкція технічного директора прописує досить великі завдання за фахівцем.

Вимоги до технічного директора

Оскільки посада технічного директора вважається дуже важливою і престижною, до даного фахівця пред 'являється досить велика кількість вимог. Що саме тут можна виділити?

Що прописує посадова інструкція технічного директора? Ось такі основні моменти:

 • вища освіта за спеціальним профілем (як правило, економічна; однак найчастіше директору необхідно мати не менше двох дипломів про вищу освіту);
 • наявність організаторських навичок, досвіду управління колективом тощо;
 • комунікативні навички, вміння грамотно і ясно викладати свою позицію;
 • певний робочий стаж (для технічного директора подібний стаж повинен становити не менше одного року).

А якими знаннями повинен володіти технічний директор? Про це далі.

Що повинен знати технічний директор?

Спеціаліст, про якого йдеться, повинен володіти низкою певних навичок і знань. Що в даному випадку прописує посадова інструкція технічного директора підприємства? Ось найважливіші моменти:

 • знання іноземних мов (у всякому разі працівник повинен знати як мінімум одну мову);
 • наявність досвіду розробки програм і додатків;
 • досить великі знання з особливостей роботи підприємства;
 • володіння мовою програмування та ін.

Крім усього перерахованого вище, фахівець повинен знати:


 • всі необхідні правові та нормативні акти;
 • правила роботи з документацією;
 • статут організації та ін.

Перша група обов 'язків технічного директора

Дані фахівці в різних компаніях мають абсолютно різні функції і обов 'язки. Грамотний технічний директор зобов 'язаний мати чітке уявлення про ту організацію, в якій він працює.

Так, посадова інструкція технічного директора автосервісу прописує за фахівцем функції, абсолютно відмінні від обов 'язків, наприклад керівника будівельної організації або інтернет-компанії. Однак позначити найбільш загальні обов 'язки технічного директора все-таки можна. Зокрема, можна виділити:

 • планування, погодження або оформлення термінів та обсягів необхідних ремонтних робіт;
 • забезпечення повсякденного контролю за виконанням робіт в організації; сюди можна віднести, наприклад, економічне витрачання електроенергії, наявного обладнання, проводки тощо;
 • контроль за роботою в приміщенні опалення, каналізації, електрики, вентиляції тощо;
 • забезпечення організації всіма необхідними матеріалами, документами, інструментами тощо.

Далі будуть перераховані всі інші функції технічного директора.

Друга група обов "язків

Які ще обов 'язки закріплює посадова інструкція технічного директора? Ось деякі пункти з документа:

 • розробка всіх необхідних планів, інструкцій, документів з безпеки та охорони праці;
 • вжиття заходів з пожежної та електричної безпеки;
 • організація переговорів з клієнтами, замовниками і з усім робочим колективом;
 • здійснення прийому, транспортування та оформлення всієї необхідної продукції;
 • розробка та підготовка всієї необхідної документації;
 • забезпечення технічної експлуатації обладнання та будівель.

Таким чином, технічний директор володіє надзвичайно широкими повноваженнями і обов 'язками. Розглянутому фахівцеві необхідно постійно розвиватися в професійному плані, інакше здійснювати свої трудові функції буде не так вже й просто.

Права технічного директора

Розглянутий фахівець як працівник, який здійснює в основному організаторські функції, наділений дуже широким спектром професійних прав. Що саме тут можна виділити?

Ось що прописує посадова інструкція технічного директора (ТОВ або ВАТ):


 • Професіонал має право віддавати вказівки і розпорядження з питань, пов 'язаних, так чи інакше, з його обов' язками і функціями.
 • Працівник здатний здійснювати контроль за всім наявним в організації обладнанням.
 • Працівник має право накладати на працівників певні санкції у вигляді заохочення або нагородження. Так, за грубе порушення техніки безпеки або дисципліни технічний директор здатний застосовувати щодо підлеглих певні заходи.

А що можна розповісти про відповідальність розглянутого фахівця? Про це далі.

Відповідальність

Усі пункти, що стосуються відповідальності працівника, також закріплює посадова інструкція технічного директора. Зразок цього документа представлений далі.

Ось два основних пункти, що стосуються відповідальності працівника:

 • неякісне виконання або ж повна відмова від виконання своїх посадових обов 'язків може спричинити штраф або звільнення;
 • порушення норм правопорядку працівником тягне за собою дисциплінарну, адміністративну або навіть кримінальну відповідальність.

Таким чином, відповідальність технічного директора абсолютно нічим не відрізняється від професійної відповідальності будь-якого іншого працівника.

Кар 'єра і зарплата

Дохід технічного директора залежить від того, в якому саме регіоні і на якому підприємстві здійснює свою трудову діяльність працівник. Варто також виділити і наявний рівень кваліфікації.


Близько 150-200 тис. отримує технічний директор. Близько 40-60 тис. отримуватиме заступник технічного директора. Посадова інструкція, на жаль, не прописує чіткої градації за розрядами або рівнями кваліфікації. Однак варто відзначити, що заробітна плата фахівця буде значно варіюватися в залежності від того, яке місце в організації займає розглянутий фахівець. Від кар 'єрного зростання дійсно залежить дуже багато. Зайняти таку престижну посаду, як директор, буде непросто. Потрібно постійно вдосконалювати свої професійні навички і підвищувати кваліфікацію.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.