Бізнес і Економіка

Посадова інструкція педагога-організатора. Посадова інструкція соціального педагога

Посадова інструкція педагога-організатора. Посадова інструкція соціального педагога

У будь-якій школі є посади педагога-організатора, а також соціального педагога. Що це за люди і чим займаються? Їхні обов 'язки і роль у педагогічному процесі очевидні не всім. Спробуємо розібратися.

Посадова інструкція педагога-організатора

Це працівник з категорії фахівців, який приймається на роботу і звільняється безпосередньо директором школи. Особа, яка претендує на дану посаду, зобов 'язана мати вищу або середню освіту.


Керується в роботі він статутом школи, а головний документ в даному випадку - посадова інструкція педагога-організатора. За його відсутності через хворобу або інші причини заміщати його доручається іншому працівнику з повним покладанням відповідних прав та обов 'язків.

Пріоритетні напрямки його діяльності - розвиток талантів і здібностей учнів, індивідуальна робота з особистістю кожної дитини, формування культури та організація дозвілля вихованців.

Головні обов "язки

Посадова інструкція педагога-організатора свідчить: даний фахівець вивчає потреби та інтереси учнів з урахуванням їх вікових і психологічних особливостей, забезпечує умови їх реалізації у вигляді творчої діяльності.

Для цього він організовує заняття гуртків, клубів, секцій, різних аматорських об 'єднань, а також індивідуальну і спільну з дорослими діяльність вихованців.

Діяльність педагога-організатора передбачає розробку будь-якого напрямку (спортивного, технічного, художнього, туристсько-краєзнавчого тощо) та керівництво його роботою.

Його завдання - організація вечорів, свят, екскурсій, походів, підтримка творчих починань учнів у сфері дозвілля. Залучення до роботи з дітьми батьків, працівників культури і спорту, контакти з громадськістю. Організація відпочинку на канікулах.


Чим ще він займається

Посадова інструкція педагога-організатора школи зобов 'язує його знати і виконувати норми і правила техніки безпеки, охорони праці, захисту від пожеж. Його завдання - розробляти і вносити на розгляд керівництва ініціативи щодо оптимізації освітнього процесу з точки зору оздоровлення.

Також він планомірно підвищує власний професійний рівень, бере участь у нарадах і засіданнях шкільної педагогічної ради, дотримується етики та повсякденних норм поведінки, прийнятих для педагога, регулярно проходить медогляди.

Права педагога

Які свободи і привілеї гарантує посадова інструкція педагога-організатора? Він самостійно обирає методику та форму роботи з учням, планує роботу, керуючись її доцільністю. Здатний брати участь у керівництві школою згідно зі Статутом, а також у діяльності педагогічної ради.

Має право знайомитися зі скаргами щодо своєї роботи і давати пояснення, захищати власні інтереси, в тому числі через адвоката в ситуації службового або дисциплінарного розслідування, а також право на конфіденційність.

Може підвищувати професійний рівень, проходити атестацію на добровільній основі та отримувати відповідну кваліфікації категорію.

Під час змін і занять має право стежити за дисципліною і давати розпорядження учням, при необхідності притягати тих до передбаченої правилами відповідальності.

За що відповідає педагог-організатор?

Він може бути притягнутий до відповідальності, якщо не виконує або виконує неналежним чином свої обов 'язки педагога-організатора згідно з трудовим законодавством: за вчинені в роботі правопорушення (що регулює адміністративне, кримінальне та цивільне законодавство), за нанесення установі збитків.


Головний предмет його персональної відповідальності - збереження здоров 'я, життя і безпеки учнів у школі під час процесу освіти.

Посадова інструкція соціального педагога

Так називають співробітника школи, завдання якого - створення умов для саморозвитку учнів шляхом організації роботи шкільного колективу та батьків на основі моральності та культурних традицій.

Його функція - соціальний захист дітей, їх прав і потреб, організація сприятливого середовища для дитячого розвитку, налагодження і підтримання зв 'язків між школою і сім' єю.

Посадова інструкція соціального педагога дозволяє виконувати ці обов 'язки лише працівнику, який має професійну педагогічну кваліфікацію, підтверджену сертифікатом. Він взаємодіє з учителями, шкільною адміністрацією, психологом, педагогом-організатором, фахівцем з валеології, батьками та вихователями.

У професійних цілях він контактує з офіційними особами - представниками органів влади та громадських об 'єднань, бере участь у засіданнях шкільної педагогічної ради, підтримує зв' язок з муніципальними службами соціального захисту.


Основні функції

Робота педагога містить чималий обсяг різних функцій. Контингент, з яким він взаємодіє, - учні, вчителі та батьки. Що саме він робить?

Проводить аналітичну роботу з постановки "соціального діагнозу" сім 'ї, для чого вивчає індивідуальні особливості та побутові умови дітей, їх соціальне оточення. Це дає йому можливість виявити головні фактори впливу на дитину або підлітка - як позитивні, так і негативні.

Встановлює джерела різних проблем, причини відхилення (девіантної) поведінки підопічних, їх соціального неблагополуччя. Виявляє обдарованих дітей, а також тих, у кого виявлена затримка інтелектуального або емоційного розвитку.

Наступне завдання - за допомогою даного аналізу спрогнозувати процес виховання, визначити перспективи розвитку особистості, на підставі чого і планується власне робота педагога.

Інші функції

Залучати до спільної праці та відпочинку учнів, їхніх батьків та громадськість, встановлювати ділові та особисті контакти, формувати в середовищі дітей та підлітків демократичні відносини, коригувати їхні взаємини з дорослими.


Нівелювати виховний вплив на підростаюче покоління з боку неблагополучної сім 'ї та неформального соціального середовища.

Організовувати профілактичні заходи девіантної та злочинної поведінки підлітків, систему оздоровлення сім 'ї та надання правової та психологічної допомоги дітям з груп так званого соціального ризику.

Список функцій педагога надзвичайно широкий. Це і охорона прав дитини, і встановлення з нею довірчих відносин, і посередництво між нею і школою, і ще багато іншого.

На що орієнтуватися соціальному педагогу?

Він спирається на Конвенцію про права дитини, закон "Про освіту" ", шкільні нормативні акти.

Його обов 'язки - вести облік і рух усіх учнів, виявляти пріоритетні напрямки роботи і ставити конкретні завдання, боротися з утиском прав учнів. Підвищувати власну кваліфікацію, володіти сучасною правовою інформацією, представляти інтереси школярів в органах влади.


Він також має право вимагати собі створення умов для результативної роботи і можливості доступу до документів учнів, проводити соціологічні обстеження та опитування, робити офіційні запити в різні інстанції.

Соціальний педагог несе професійну відповідальність за порушення трудових обов 'язків або службової етики - аж до звільнення.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.