Бізнес і Економіка

Посадова інструкція начальника дільниці. Посадова інструкція начальника будівельної дільниці

Посадова інструкція начальника дільниці. Посадова інструкція начальника будівельної дільниці

Працювати на виробництві набагато легше, коли не тільки підлеглі, а й самі керівники чітко знають свої обов 'язки. Більшість підприємств, як правило, розбиті на цехи або ділянки, які мають цілком певну спрямованість і виконують конкретні завдання. Керівництво таким підрозділом можна довірити людині, яка знає, як організувати процес. Тому посадова інструкція начальника дільниці особливо важлива.

Основні завдання та вимоги

Для початку слід зазначити, що начальник ділянки - це фахівець, який є керівником цілого колективу. Водночас він - особа підлегла. Приймається на роботу такий співробітник наказом директора. Однак при вирішенні виробничих питань він безпосередньо підпорядковується начальнику виробництва або конкретного цеху. Посадова інструкція начальника дільниці містить у собі цілком певні вимоги до кваліфікації та досвіду кандидата.


Він може мати вищу технічну або середню спеціальну освіту. У першому випадку стаж роботи за фахом на посаді ІТР має бути не менше трьох років. А в другому - не менше п 'яти років. Посадова інструкція начальника дільниці чітко визначає завдання, які повинен буде виконувати такий фахівець. Серед них можна виділити дві найголовніші:

 1. Організація роботи таким чином, щоб ввірений підрозділ виконував доручене йому завдання точно в строк і в заданому асортименті. Це може бути вироблена продукція, надані послуги або інші роботи.
 2. Підвищувати по можливості продуктивність праці. Раціонально використовувати обладнання, виходячи з його потужності, знижуючи при цьому трудомісткість самої продукції.

Все це може робити тільки людина, яка володіє певними знаннями. Їх перелік зазвичай розміщується в першій частині інструкції.

Виконувані функції

Щоб досягти бажаних результатів, необхідно правильно організувати щоденну роботу колективу. Посадова інструкція начальника дільниці в другій своїй частині містить докладний список обов 'язків і функцій, які такий керівник повинен виконувати:

 1. Завчасна підготовка виробництва. Сюди входить перевірка роботи обладнання та розстановка робітників за операціями.
 2. Контроль дотримання всіх технологічних процесів. У разі непередбаченого збою необхідно оперативно визначити несправність і усунути її в найкоротші терміни.
 3. Перевірка якості продукції (або послуг).
 4. Застосування прогресивних методів організації роботи. Раціоналізація та атестація робочих місць.
 5. Видача змінних завдань бригадам.
 6. Контроль використання матеріалів, обладнання, інструменту, енергії та палива.
 7. Проведення інструктажу за всіма напрямками охорони праці та контроль їх дотримання.

Всі ці питання відносяться до виробничо-господарської діяльності. Вони дозволяють не тільки налагодити ритмічну роботу, але також підвищити ефективність використання як оборотних, так і основних засобів.

Особливості в галузі будівництва

Посадова інструкція начальника будівельної ділянки аналогічна типовому варіанту, але містить деякі уточнення, що стосуються специфіки професії. За нею, наприклад, займати таку посаду може тільки фахівець, у якого чітко в дипломі позначена спеціальність "інженер-будівельник".

Його робота спрямована на досягнення суворо визначених цілей:


 • повне керівництво ввіреним йому будівельним об 'єктом;
 • оснащення ділянки матеріалами для своєчасного введення її в експлуатацію;
 • відповідальність за все, що відбувається на об 'єкті.

Для цього начальник повинен володіти певними знаннями, що стосуються технології будівництва та організації виробництва. Він зобов 'язаний вміти звертатися з проектно-кошторисною документацією, володіти будівельними нормами і знати технічні умови, необхідні для проведення робіт з налагодження та пуску об' єкта. З урахуванням усіх обставин можна виділити основні завдання, які ставить керівництво перед начальником будівельної ділянки:

 1. Організація роботи персоналу.
 2. Контроль дотримання якості.
 3. Складання та подальше узгодження графіків виробництва.
 4. Дотримання норм охорони праці та ТБ.
 5. Взаємодія в процесі роботи з замовниками.
 6. Ведення відповідної документації.

На підставі цього кожна посадова інструкція начальника будівельної ділянки має перелік функціональних обов 'язків, які вона повинна виконувати, перебуваючи на робочому місці.

Монтаж електричних систем

Кожна ділянка має свої особливості, і начальник, який буде ним керувати, повинен це враховувати. Тільки так можна правильно побудувати роботу і розраховувати на позитивний результат. Тому посадова інструкція начальника електромонтажної дільниці в першу чергу містить в собі перелік всіх знань, якими повинен володіти майбутній кандидат.

Крім чинного законодавства, наказів і розпоряджень по підприємству він зобов 'язаний:

 1. Мати чітке уявлення про принцип дії, пристрій, конструктивні особливості і технічні характеристики всього електрообладнання, яке знаходиться на його ділянці. Вміти організувати його ремонт і провести обов 'язкові профілактичні заходи.
 2. Знати технологію і правила організації виробництва на ділянці електромонтажних робіт.
 3. Розбиратися в складанні схем.
 4. Знати всі види можливих пошкоджень пристроїв, а також способи їх можливого усунення. Саме цього чекають від нього підлеглі.

В іншому обов 'язки начальників різних ділянок схожі один з одним.

Організація процесу виробництва

На кожному підприємстві є основні та допоміжні ділянки. Їх значимість залежить від частки участі у виробничому процесі і впливу на кінцевий результат. Це цілком зрозуміло і всім зрозуміло. Тому виробничою ділянкою можна назвати будь-який зі структурних підрозділів підприємства, де випускається готовий продукт. По суті, це сукупність робочих місць, які об 'єднані за якоюсь певною ознакою, і разом є частиною єдиного виробничого процесу. З урахуванням всього цього складається і посадова інструкція начальника виробничої ділянки. Відповідно до неї функції у керівника залишаються ті самі. Змінюється тільки напрямок діяльності підрозділу.

Наприклад, на молочному комбінаті чи іншому заводі є виробнича ділянка, в якій є кілька цехів, що випускають різні види продукції. Всім цим підрозділом керує начальник дільниці. Він курирує роботу кожного цеху окремо і стежить за тим, щоб все виробництво в цілому працювало в нормальному ритмі, виконуючи планові завдання.


Керівництво монтажними роботами

Робота монтажників пов 'язана зі збиранням різних споруд, конструкцій або машин з окремих вузлів. Така професія особливо затребувана в будівельній галузі. У більшості випадків це цілі управління, які відповідно до укладених договорів виконують роботи подібного характеру. Вони зводять конструкції, які надалі будуть використовуватися за прямим призначенням. У такому підрозділі теж є свій керівник. І посадова інструкція начальника монтажної ділянки містить в собі все, що стосується його діяльності.

По-перше, в ній йдеться про те, що крім розпорядчих і нормативних документів цей керівник повинен відмінно знати все використовуване монтажне обладнання, його технічні характеристики і правила експлуатації. Під його керівництвом знаходиться цілий колектив, перед яким щодня треба ставити конкретні завдання. Щоб це робити, необхідно знати про монтаж абсолютно все. Начальник будує роботу ділянки з урахуванням доведеного плану і стежить, щоб не порушувалися намічені терміни. Йому підпорядковуються майстри і бригадири, які і виконують разом з рядовими робітниками ці самі завдання.

Працівники комунальних служб

У комунальників - та ж картина. Територія будь-якого міста розбита на окремі ділянки. Кожен з них являє собою цілком самостійну одиницю і укомплектований відповідним штатом співробітників. Керує цим колективом начальник дільниці. Він координує дії своїх підлеглих і вирішує всі питання, пов 'язані з організацією роботи.

Посадова інструкція начальника дільниці ЖКГ, як зазвичай, починається з питань підпорядкованості. Всі начальники ЖЕУ підпорядковуються керівнику унітарного підприємства житлового господарства міста. Саме він і приймає рішення про призначення та зняття їх із займаних посад. В обов 'язки начальника входить:

 1. Утримання ввіреного йому житлового фонду в технічно справному стані.
 2. Організація регулярних технічних оглядів.
 3. Контроль своєчасної підготовки будинків до осінньо-зимового сезону.
 4. Забезпечення всіх служб необхідними матеріалами, обладнанням та інвентарем.

Начальник відповідає за роботу кожного відділу (бухгалтерії, диспетчерської служби, бригади сантехніків або двірників). Саме він виявляється крайнім у разі виникнення конфліктної ситуації. Щоб цього не сталося, він особисто контролює прийом нових співробітників.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.