Бізнес і Економіка

Посадова інструкція майстра дільниці. Типова виробнича інструкція

Посадова інструкція майстра дільниці. Типова виробнича інструкція

Майстер ділянки - це людина, яка керує виробничим підрозділом. Даний фахівець може мати різні категорії: майстер дільниці ЖКГ, майстер цеху тощо. Про особливості цієї важливої професії і буде розказано далі в статті.

Посадові обов 'язки майстра ділянки

Посадова інструкція майстра дільниці прописує, що отримати розглянуту професію здатна людина, яка має відповідну освіту (вищу або середню професійну) і достатній стаж роботи (не менше року).


Призначає майстра дільниці безпосередньо керівник організації. Сам же фахівець зобов 'язаний, як і будь-який інший працівник, знати трудове законодавство, посадову інструкцію, інші правила і норми, встановлені підприємством. А які обов 'язки прописує посадова інструкція майстра ділянки? Звичайно, тут все буде залежати від розряду. Однак загальні функції виглядають приблизно наступним чином:

 • здійснення керівництва ділянкою;
 • виконання завдань відповідно до норм;
 • своєчасна підготовка виробництва;
 • забезпечення всіх необхідних умов для робітників;
 • ведення документації;
 • дотримання техніки безпеки.

Таким чином, обов 'язки майстра ділянки досить великі. При цьому варто відзначити, що функції фахівця будуть варіюватися ще й в залежності від категорії. Наприклад, майстер електромонтажної дільниці, майстер ремонтної ділянки тощо.

Про відповідальність і права майстра ділянки

Як і будь-який інший працівник, майстер ділянки має низку професійних прав.

Які саме права закріплює за розглянутим фахівцем посадова інструкція майстра ділянки?

 • Дача розпоряджень працівникам.
 • Участь у наборі та розстановці кадрів.
 • Пред 'явлення керівництву вимог і побажань щодо підвищення ефективності підприємства.
 • Запит у начальства необхідної документації.
 • Участь у зборах, що стосуються трудової діяльності майстра дільниці.
 • Проходження атестації.
 • Підвищення кваліфікації.

А що можна сказати про відповідальність розглянутого фахівця? Адже обов 'язки майстра ділянки неймовірно великі, а стало бути, і його відповідальність висока. Посадова інструкція прописує наступні моменти, за які він повинен нести відповідальність:

 • за якісне виконання покладених на нього обов 'язків;
 • за виконання наказів;
 • за розподіл ресурсів;
 • за дотримання порядку;
 • за ведення документації;
 • за трудову дисципліну.

У разі порушень майстер може бути підданий відповідальності - від дисциплінарної до кримінальної.


Хто такий старший майстер ділянки?

Щоб стати старшим майстром, потрібно мати досить великий досвід роботи. Спеціаліст підпорядкований начальнику дільниці.

А призначає і звільняє його генеральний директор.

Старший майстер ділянки керує токарями, згорлувальниками, різними підсобними робітниками, токарями-карусельниками, фрезерувальниками і налагоджувачами автоматів. У разі якщо старший майстер тимчасово не може виконувати свої обов 'язки, його замінює інший фахівець, що призначається начальником дільниці.

Керуватися у своїй професії цей фахівець може трудовим законодавством РФ, а також актами і правилами підприємства.

Обов 'язки старшого майстра ділянки

Старший майстер ділянки наділений набагато більшими функціями і обов 'язками, ніж простий майстер.

Типова виробнича інструкція розглянутого фахівця прописує такі функції:

 • виконання виробничих завдань відповідно до норм і встановленого часу;
 • огляд на початку робочого дня необхідних для роботи елементів;
 • контроль за роботою фахівців з нижчою кваліфікацією;
 • перевірка якості продукції, що випускається на виробництві;
 • забезпечення грамотної та правильної експлуатації обладнання;
 • контроль за робітниками;
 • ознайомлення робітників з певними правилами та процесами;
 • ведення документації;
 • аналіз виробничих результатів;
 • організація необхідних умов для підвищення кваліфікації працівників;
 • самостійне своєчасне підтвердження або підвищення кваліфікації;
 • дотримання техніки безпеки.

Таким чином, обов 'язки старшого майстра ділянки досить великі, адже робота є дуже відповідальною і важливою. Контроль за робітниками - це дуже складна діяльність. Все залежить і від категорії, будь це майстер будівельної дільниці, цехової дільниці тощо.


Про відповідальність і права старшого майстра ділянки

Типова виробнича інструкція розглянутого фахівця прописує, що старший майстер дільниці повинен нести відповідальність:

 • за порушення, допущені в ході професійної діяльності;
 • за неправильне або неграмотне виконання своїх професійних функцій;
 • за заподіяння підприємству матеріальної шкоди;
 • за неналежний контроль (за випуском продукції, за працівниками та ін.)
 • за порушення дисципліни, техніки безпеки тощо.

Таким чином, він несе досить велику відповідальність за виконання своїх робочих функцій. І це абсолютно справедливо: адже розглянута посада дуже важлива. Також посадова інструкція прописує для представника розглянутої професії такі права:

 • вносити начальству різного роду побажання та пропозиції щодо поліпшення ефективності роботи підприємства;
 • знайомитися з нововведеннями, що так чи інакше стосуються роботи старшого майстра дільниці;
 • взаємодіяти з начальством;
 • вести документування в межах своєї компетенції;
 • зупиняти роботу у разі несправності обладнання;
 • давати різні вказівки робітникам у межах своєї компетенції.

Вимоги до старшого майстра ділянки

Посадова інструкція майстра ділянки, що є старшим, має вкрай важливий розділ: вимоги до працівника.

Варто навести найголовніші моменти з цього розділу. Отже, старший майстер повинен добре знати:

 • всі необхідні нормативні, законодавчі акти, Трудовий кодекс РФ;
 • технічні дані та характеристики обладнання, з яким ведеться робота;
 • методи виробничого планування;
 • норми трудової діяльності;
 • положення про дохід, про оплату праці;
 • основи економічних знань;
 • правила виробництва;
 • техніку безпеки та деякі інші речі.

Таким чином, до старшого майстра пред 'являються трохи більші вимоги, ніж до будь-якого іншого працівника з кваліфікацією нижче.


Майстер виробничої ділянки - хто це?

Посадова інструкція майстра виробничої ділянки прописує, що розглянутий фахівець - це людина, що займається виконанням виробничого плану згідно заданих норм, а також використовує і розробляє різні способи господарювання, забезпечення порядку в колективі, виробничого розрахунку та ін.

У разі якщо виробничі майстри включаються до складу комплексних бригад, то ці фахівці стають у них керівними. Також варто відзначити, що вони знаходяться в підпорядкуванні у начальника дільниці.

Отримати цю роботу може тільки людина з достатнім стажем роботи.

Про обов 'язки майстра виробничої ділянки

Даний фахівець володіє досить широким спектром повноважень і функцій.

Ось лише найголовніші з тих, що зазначені в посадовій інструкції:


 • забезпечення виконання всіх необхідних завдань, прописаних або заданих у плані;
 • забезпечення грамотної експлуатації обладнання та його елементів;
 • розробка виробничих планів;
 • забезпечення необхідними матеріалами відповідно до встановлених часових рамок;
 • підтвердження та підвищення кваліфікації;
 • контроль за веденням документації;
 • забезпечення проведення інструктажу для робітників з нижчою кваліфікацією;
 • контроль за різного роду технологічними процесами, що здійснюють працівники з нижчою кваліфікацією;
 • забезпечення трудової дисципліни;
 • забезпечення техніки безпеки.

Велика кількість прав породжує і високу відповідальність. Якраз про це і піде мова далі.

Про відповідальність та права майстра виробничої ділянки

Отже, які права закріплені за розглянутим фахівцем? Ось лише деякі з них:

 • право представляти до преміювання робочих, які позитивно відзначилися;
 • право представляти до стягнень і штрафів працівників, які порушили правила дисципліни;
 • право не допускати до роботи фахівців з нижчою кваліфікацією у разі, якщо несправно робоче обладнання або його елементи;
 • право усувати від роботи фахівців, які не знають інструкцій і правил, та інші, аналогічні перерахованим вище права.

А що сказати про обов "язки? Посадова інструкція майстра виробничої ділянки не має тут великої кількості підпунктів. Необхідно знати в першу чергу, що відповідальність покладається на даного фахівця у разі невиконання або виконання неналежним чином ним своїх професійних обов 'язків.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.