Бізнес і Економіка

Посадова інструкція бібліотекаря. Обов 'язки та права бібліотекаря

Посадова інструкція бібліотекаря. Обов 'язки та права бібліотекаря

Діяльність бібліотек має неоціненне значення в житті сучасного суспільства. Вони функціонують багато століть, зберігаючи книги та інші документи, які є свідченням видатних відкриттів, накопичених знань і справжньої віри людей. Бібліотеки прийнято вважати основою культури людства. Вони сприяють у реалізації прав кожної окремої особистості на отримання відомостей і користування досягненнями цивілізації. У цій статті буде висвітлено посадову інструкцію бібліотекаря, його права та обов 'язки.

Статус професії в даний час

У наші дні працювати в бібліотеці стало набагато складніше, ніж у минулі часи, але значно захопливіше. Іноді бібліотеки повинні доводити свою незамінність у сучасному світі.


Бібліотекар - одна з найпрекрасніших професій на Землі. Вона знаходиться в тій сфері життя людини, в якій постійно стикаються світ книг і людей, різні часові відрізки, де одне плавно перетікає в інше, вимагаючи від бібліотекаря величезних зусиль для підтримки балансу рівноваги.

Пробудження душевності, інтелігентності та чесності в душах людей є основним завданням бібліотек у нашій країні. У деяких випадках книга може залікувати рани душі, подолати хворобу і допомогти людині підносити дух.

Роль посадової інструкції

Загальновідомо, що координованість та ефективність роботи кожної установи безпосередньо залежать від організації діяльності персоналу. Правильно складена посадова інструкція бібліотекаря бібліотеки здатна надати можливість розумного розмежування та розподілу функціональних обов 'язків між працівниками бібліотек, надати допомогу в узагальненні накопиченої бази методів і способів бібліотечної роботи.

Значна роль посадової інструкції також полягає в таких аспектах:

 • чіткому поділі відповідальності, прав та обов 'язків кожного працівника бібліотеки;
 • обґрунтованому підборі, розстановці та застосуванні персоналу з урахуванням рівня кваліфікації працівників бібліотек;
 • посилення значущості та впливу кадрів на протікання процесів бібліотечної роботи;
 • матеріальному та моральному заохоченні бібліотекарів за якісну роботу;
 • запровадження обґрунтованих трудових норм.

Посадова інструкція бібліотекаря сприяє підтримці трудової дисципліни. Вона регламентує застосування керівництвом заходів дисциплінарного стягнення до співробітників бібліотек, які недбало належать до своїх трудових обов 'язків.

Розділи посадових інструкцій

Типова посадова інструкція бібліотекаря містить такі розділи:


 1. Загальні положення. У розділі висвітлені вимоги до стажу трудової діяльності бібліотекарів, а також необхідний рівень кваліфікації працівників бібліотек.
 2. Посадові обов 'язки. У даному розділі прописані основні трудові обов 'язки фахівців бібліотечної справи, які займають певні посади в даному закладі культури. Вони дещо варіюються залежно від специфіки роботи бібліотекарів. Припустимо, посадова інструкція бібліотекаря сільської бібліотеки може мати певні відмінності від інструкції бібліотекаря школи.
 3. Права. Третій розділ інструкції визначає права та статус бібліотекарів.
 4. Відповідальність. Розділ конкретизує порядок і терміни надання звітної документації та інші етапи роботи бібліотекарів.

Ця інструкція зазвичай затверджується директором установи.

Права бібліотекарів

Працівники бібліотек мають право:

 • володіти відомостями про рішення керівництва, які стосуються їх роботи;
 • вносити на розгляд начальства рекомендації щодо удосконалення своєї праці;
 • отримувати від своїх колег відомості, необхідні для роботи;
 • залучати фахівців бібліотечної справи для вирішення питань, що стосуються трудової діяльності;
 • вимагати від керівника підтримки у виконанні своїх трудових обов 'язків і прав, висвітлених у посадовій інструкції.

Педагог-бібліотекар: посадова інструкція

Педагог-бібліотекар працює в загальноосвітніх закладах. На цій посаді найчастіше працюють педагоги або бібліотекарі, які мають вищу освіту.

Педагог-бібліотекар перебуває в безпосередньому підпорядкуванні керівника закладу. У своїй роботі він керується статутом навчального закладу, посадовою інструкцією та іншою документацією, пов 'язаною з його трудовою діяльністю.

Робота педагога-бібліотекаря складається з певних завдань:

 • навчально-методичного та інформаційного супроводу процесу навчання;
 • забезпечення збереження фонду бібліотеки;
 • забезпечення охорони здоров 'я учнів у період навчального процесу.

Обов "язки шкільного бібліотекаря

Посадова інструкція бібліотекаря школи визначає основні обов 'язки даного фахівця. До них належать:

 • організація роботи шкільної бібліотеки;
 • формування, обробка та зберігання бібліотечного фонду;
 • ведення каталогів і картотек;
 • обслуговування учнів та викладацького складу освітнього закладу;
 • списання непридатної для використання літератури, відповідно до встановлених правил і нормативів;
 • оформлення передплати на журнали та газети;
 • слідування правилам з охорони праці та пожежної безпеки.

Посадова інструкція бібліотекаря сільської бібліотеки-філії ЦБС

У посадовій інструкції бібліотекаря, що працює в бібліотеці, яка є філією централізованої бібліотечної системи, чітко прописані обов 'язки даного фахівця.


Бібліотекар повинен:

 • вести облік основних показників бібліотечної роботи (книговидачі, відвідуваності та інших);
 • забезпечувати користувачів необхідною літературою;
 • брати участь у процесі комплектування бібліотеки книгами та періодичними виданнями;
 • вивчати досвід передових бібліотек і застосовувати його на практиці;
 • взаємодіяти з іншими бібліотекарями системи.

Посадова інструкція бібліотекаря також висвітлює вимоги до кваліфікації фахівців бібліотечної справи, відповідно до встановлених розрядів оплати праці.

Функції відділу комплектування та обробки літератури

Більшість читачів не мають уявлення про роботу цього відділу бібліотеки. Результатом кропіткої роботи бібліотекарів відділу комплектування та обробки є скомплектовані з урахуванням усіх запитів та інтересів користувачів, оброблені та поставлені на облік бібліотечні фонди.

Відділ займається відповідальною роботою: виробляє відбір потрібної та цікавої літератури, яка буде користуватися читацьким попитом, в рамках фінансового забезпечення; співпрацює з різними видавництвами та книготорговельними об 'єднаннями.

Посадова інструкція бібліотекаря відділу комплектування та обробки літератури свідчить, що одним з основних посадових обов 'язків співробітників цього відділу є комплектування фондів бібліотек книгами, а також періодичними та електронними виданнями. Кожне видання перед тим, як зайняти своє місце на книжковій полиці, проходить бібліотечну обробку, яку здійснюють фахівці цього відділу.


Всі каталоги централізованої бібліотечної системи - обліковий, алфавітний і систематичний - також створюються в даному відділі. Вони є основними ланками довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, що дозволяє відшукати у фонді всі наявні видання в книжковому форматі.

Працівники цього важливого відділу також ведуть роботу із забезпечення збереження фондів бібліотек.

Зміст роботи даного структурного підрозділу центральної бібліотеки

Відділом комплектування та обробки керує завідувач. Він безпосередньо несе відповідальність за його роботу.

Зміст роботи цього відділу включає певні процеси бібліотечної діяльності:

 1. Планування комплектування фондів.
 2. Поточне комплектування єдиного фонду бібліотек системи.
 3. Формування та ведення каталогів і картотек.
 4. Бібліотечна обробка нових надходжень.
 5. Здійснення перевірок книжкових фондів бібліотек системи.

Посадова інструкція бібліотекаря, що несе свою трудову вахту в структурних підрозділах і бібліотеках-філіях централізованої бібліотечної системи, а також у шкільних і відомчих бібліотеках, є основним нормативним і правовим документом, що регламентує його трудову діяльність.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.