Бізнес і Економіка

Порядок проведення інвентаризації

Порядок проведення інвентаризації

 Витрати на проведення інвентаризації залежатимуть від обсягу роботи і від типу інвентаризації. Строки та порядок проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства. Спочатку готується наказ і створюється комісія, до складу якої входять бухгалтер, менеджер, інженер, аудитор. Матеріально-відповідальна особа пише розписку про те, що на момент інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи здані в бухгалтерію, всі, хто надійшов ТМЦ оприбутковані, а вибулі - списані.


 Члени комісії перевіряють умови зберігання ТМЦ і ОЗ, наявність замків і пожежно-охоронної сигналізації, присутності сейфів, чи ведеться контроль за вивезенням товарів, чи укладено трудовий договір з матеріально-відповідальними особами, чи є договір про повну матеріальну відповідальність. Все це важливо, оскільки потрібен порядок проведення інвентаризації цінностей на будь-якому підприємстві.


Інвентаризація проводиться обов 'язково всіма членами комісії в присутності матеріально-відповідальної особи. При порушенні результати інвентаризації можна вважати недостовірними. Відсутність одного з членів комісії з поважної причини оформляється наказом про його заміну.

Порядок проведення інвентаризації потребує правильного заповнення інвентаризаційного опису. Не можна допускати виправлень і підчисток, пропущених рядків. На останній сторінці необхідно зробити прочерки на порожніх рядках, поставити всі підписи членів комісії і підбити підсумки. 

В обов 'язковому порядку інвентаризація проводиться:

  • При зміні матеріально-відповідальної особи
  • Наприкінці року при складанні звітності в бухгалтерії
  • Якщо майно передається в оренду
  • Якщо виявляються факти псування, крадіжки, зловживань
  • У разі пожежі та інших стихійних лих
  • При ліквідації та реорганізації підприємства

Порядок проведення інвентаризації товарів включає в себе кілька етапів. Комісія складається з продавців, бухгалтерів і директора магазину. У день інвентаризації упорядковують усі товари, розставляють його за асортиментом, перевіряють наявність штрих кодів на етикетках, знімають звіт відділу про продаж товарів, перевіряють за базою даних, щоб усі прибуткові та видаткові документи по групі товарів, що підлягають інвентаризації були закриті.

На другому етапі продавці починають перераховувати товар вручну або за допомогою сканера. На час інвентаризації відділ найкраще закрити для покупців. Первинним документом є інвентаризаційний опис, до якого вносяться фактичні дані товарів, їх найменування, кількість, вага. Заповнюється опис вручну або на комп 'ютері, виправлення та підчистки не допускаються.

Порядок проведення інвентаризації зобов 'язує, щоб на останній сторінці робилася відмітка про перевірку цін, підбивалися підсумки і ставилися підписи всіх перевіряючих осіб. Також ставився підпис матеріально-відповідальної особи та розписка із зазначенням про те, що перевірка проходила в його присутності, претензій він не має і приймає перерахований товар на відповідальне зберігання.


Потім інвентаризаційні описи передаються до бухгалтерії для зіставлення фактичних даних та даних бухгалтерського обліку. Порівнюються та аналізуються дані щодо руху товарів з часів останньої інвентаризації та виявляються причини розбіжностей.

   На останньому етапі оформляється результат інвентаризації. У бухгалтерії складаються викривальні відомості. При цьому необхідно враховувати пересортицю товарів і сумову різницю, яка утворилася в результаті цього. Надлишки товарів припадають за ринковими цінами, а недостача утримується за рахунок винних осіб, а за їх відсутності списується.

  Порядок проведення інвентаризації грошових коштів передбачає попередню перевірку наявності всіх прибуткових і видаткових документів по касі, знімається звіт по касі на день інвентаризації, перевіряються записи по касовій книзі, звіти касира, документальне підтвердження та обґрунтованість всіх видаткових операцій. Члени комісії перераховують фактичну наявність коштів. Складається інвентаризаційна та викривальна відомості. Перевіряється відповідність залишків за розрахунковим рахунком і даних виписок банку.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.