Бізнес і Економіка

Поріг рентабельності та система показників операційного аналізу.

Поріг рентабельності та система показників операційного аналізу.

Існує безліч методів, що допомагають у прийнятті як короткострокових, так і стратегічних рішень з управління підприємством. Мабуть, одним з найпростіших серед них є операційний аналіз, який також іноді називають аналізом беззбитковості. В ході цього процесу відбувається визначення таких показників, як сума покриття, поріг рентабельності та деяких інших.


Основа даного виду аналізу - підрозділ витрат підприємства на виробництво продукції на змінні та постійні. Причина такого поділу полягає в тому, що різні витрати неоднаково поводяться при зміні обсягів продажів і виробництва. Так, величина змінних витрат, обчислених на одиницю продукції, завжди постійна, але їх загальна сума змінюється пропорційно обсягу виробництва. А ось сума постійних витрат, навпаки, завжди постійна, проте їх частка в собівартості одиниці назад пропорційна кількості виробленої продукції. 


Одним з найважливіших показників є критична програма. Вона являє собою такий обсяг виробництва в натуральному вираженні, який дозволяє підприємству функціонувати без збитку. Поріг рентабельності (точка беззбитковості) визначається шляхом множення критичної програми на ціну продукції. Іншими словами, поріг рентабельності - це показник, що характеризує той рівень виручки компанії, при якому досягається беззбитковість. Обидва ці показники можна визначити як шляхом вивчення графіка, так і аналітично. Зупинимося більш детально на другому методі.

Для визначення критичної програми потрібно знайти кількість продукції, яку необхідно виробити і продати для покриття всієї суми постійних витрат. Таким чином, достатньо розділити суму цих самих постійних витрат на різницю між ціною і змінними витратами на одиницю. Слід зробити застереження, що ми виходимо з допущення про те, що підприємство продає рівно стільки ж продукції, скільки і виробляє. Порогове значення виручки, як вже зазначалося, можна знайти шляхом множення отриманого результату в натуральному вираженні на ціну.

Ще одним показником, який вимагає до себе пильної уваги, є комерційна маржа. Вам також можуть зустрітися такі назви, як сума покриття або ж внесок у покриття. Визначається даний показник дуже просто, шляхом зменшення виручки на величину змінних витрат. Відповідно, сума покриття повинна покривати постійні витрати і формувати прибуток. Зазначимо, що комерційна маржа пропорційна обсягу продукції, але в розрахунку на одиницю її значення не змінюється. У зв 'язку з цим часто визначають частку суми покриття у виручці. Знаючи цю величину, ми можемо застосувати ще один метод розрахунку порогової виручки - розділимо постійні витрати на частку суми покриття.

Для визначення того, наскільки підприємство далеке від збитковості, розраховують величину запасу фінансової міцності. Він визначається різницею між виручкою, отриманою при реалізації продукції, і порогом рентабельності. Даний показник теж можна розраховувати як частку від виручки.

Останній показник, який хотілося б розглянути, це операційний леверидж. Він описує ступінь виробничого ризику, показуючи те, у скільки разів швидше змінюється прибуток підприємства порівняно зі зміною виручки. Розрахунок його гранично простий і полягає у відношенні комерційної маржі до прибутку. Ризик, який оцінюється даним показником, пов 'язаний з тим, що в складі собівартості присутня постійна частина. Цей ризик тим більший, чим ближче працює підприємство до точки беззбитковості. При збільшенні виручки діяльність фірми стає все більш безпечною з цієї точки зору, так як частка постійних витрат неухильно знижується.

Описані вище розрахунки проводяться з урахуванням припущення, що всі залежності є лінійними. Звичайно, реальні взаємодії набагато складніші, і, наприклад, дійсний поріг рентабельності може відрізнятися від знайденого, але для базового аналізу описані методи застосовувати можна абсолютно спокійно.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.