Бізнес і Економіка

Поняття та види страхування відповідальності

Поняття та види страхування відповідальності

Для більшості громадян та керівників підприємств звичним стало оформлення договорів страхування життя, автомобілів, майна. Зіткнувшись з такою категорією, як "страхування відповідальності", багато хто не розуміє необхідності в такому вигляді захисту. Хоча, як показує практика, в сучасному світі існуючі види страхування відповідальності дозволяють убезпечити себе від можливих непередбачених витрат при здійсненні різного роду діяльності і навіть керуванні автомобілем. Виходячи з норм цивільного права, виділяють відповідальність за договором і за законом.

Відповідальність за законом

Впроваджувальна, або деліктна, або відповідальність за законом з 'являється при нанесенні шкоди особі, яка з винуватцем події не перебуває в договірних відносинах. Такий вид відповідальності настає незалежно від наявності підписаних договірних правовідносин.


Страхування таких ризиків передбачає наявність певних умов:

 • страхується відповідальність самого страхувальника або іншого учасника, який також може бути відповідальною особою;
 • всі учасники, які можуть своїми діями завдати шкоди, повинні бути зазначені в страховому документі;
 • вигодонабувачем можуть бути як страхувальник і застраховані учасники, так і треті особи, якщо це зазначено в договорі страхування;
 • постраждала особа має право вимагати суму компенсації збитку безпосередньо від страхової компанії, якщо такі умови прописані в укладеному між сторонами страховому договорі.

Договірна відповідальність

Відповідальність за договором настає при невиконанні, неякісному виконанні обов 'язків, які прописані в укладеній угоді між сторонами. Такий вид страхування відповідальності також передбачає наявність певних умов:

 • відповідальність передбачена чинними законодавчими документами;
 • страхується тільки відповідальність страхувальника, всі інші договори вважаються нікчемними;
 • вигодонабувачем за страховим договором зазначається сторона, з якою страхувальник вступив у договірні відносини.

Враховуючи правові відносини, які виникають між страховою організацією та її клієнтами, страховик покладає на себе обов 'язок компенсувати заподіяну майнову шкоду або шкоду стану здоров' я третім особам.

Види відповідальності

Згідно з вимогами страхового законодавства, об 'єктом страхування відповідальності визначені майнові інтереси, безпосередньо пов' язані зі страхувальником і постраждалими в результаті його діяльності особами. Правові норми чітко розмежовують, які види страхування відносяться до страхування відповідальності.

Для цього існує класифікація типів відповідальності:

 • адміністративна - виникає при вчиненні адміністративного проступку або порушення;
 • матеріальна - зобов 'язує співробітника компенсувати збиток, заподіяний організації в результаті недотримання або порушення чинних законодавчих норм;
 • цивільно-правова - з 'являється при порушенні цивільних правових норм законодавчих актів і тягне за собою недотримання суб' єктивних прав третіх осіб;
 • професійна - представляє інтереси профільних фахівців за можливу матеріальну шкоду при виконанні своїх обов 'язків або наданні визначеного договором переліку послуг.

Для фінансового ринку становлять інтерес основні види страхування відповідальності, такі як громадянська і професійна.


Страхування цивільної відповідальності

Виробниче підприємство, як і пересічний громадянин, під час виконання поставлених виробничих завдань або в повсякденному житті своїми діями може завдати шкоди майну сторонніх осіб або заподіяти шкоду їх стану здоров 'я. За законом винуватці зобов 'язані відшкодувати завдані збитки. Для того щоб мінімізувати такі витрати, страхові компанії мають затверджені види договорів страхування цивільної відповідальності.

При підписанні страхового поліса слід враховувати, що цивільно-правові зобов 'язання мають виключно майновий характер. Існуючі види страхування цивільної відповідальності пропонують перекласти можливі завдані збитки на страховика. Водночас необхідно розуміти, що наявність такого договору не знімає зі страхувальника можливого адміністративного або кримінального переслідування.

Виходячи з норм страхового законодавства, виділяють такі види страхування цивільної відповідальності:

 • власників транспортних засобів;
 • перевізника вантажів;
 • власників промислових компаній, організацій, які в результаті своєї діяльності належать до об 'єктів підвищеної небезпеки;
 • власників або орендарів гідротехнічних споруд.

Страхування професійної відповідальності

Деякі види професій належать до небезпечних видів діяльності, оскільки працівник своїми діями може завдати шкоди клієнту. Завдати майнових збитків можливо під час неякісного надання послуг або виконання робіт, недобросовісного виконання професійних обов 'язків. Матеріальні збитки, які будуть нанесені клієнтам, можуть бути відшкодовані страховою організацією за наявності у винуватця поліса.

Існуючі види страхування професійної відповідальності прив 'язані до роду заняття майбутнього клієнта страхової компанії. Такі професії, як нотаріус, приватний лікар, митний брокер, оцінювач, аудитор, зобов 'язані мати серед дозвільних документів страховий документ, завдяки якому відповідальність за майбутні помилки і недоліки буде перекладена на страховика.

Відповідальність автовласників

Серед існуючих видів страхування цивільної відповідальності найбільш затребуваним є обов 'язкова автоцивілка. Цей договір дає право водієві керувати транспортним засобом. Страхові компанії пропонують і добровільні, і обов 'язкові види страхування відповідальності. У добровільному порядку клієнт страхової компанії може збільшити розмір відповідальності страховика при настанні дорожньо-транспортної події.

З набранням чинності системи "прямого врегулювання збитків" за наявності договору ОСАЦВ не тільки винуватець компанії, а й потерпілий клієнт має право отримати страхову компенсацію від своєї страхової організації.


Нарахування страхової виплати проводиться в тому випадку, якщо власник страхового документа став винуватцем аварії. Такий вид обов 'язкового страхування цивільної відповідальності передбачає виплату не тільки за пошкоджене майно (автомобілі, будинки, електричні стовпи, огорожі), а й за завдані збитки здоров' ю пасажирів або інших учасників дорожньої події.

Для отримання страхової компенсації або нарахування виплати постраждалій стороні має бути дотримано низку умов:

 • автомобілем керує особа, зазначена в договорі страхування;
 • не відшкодовується моральної шкоди;
 • транспортний засіб не бере участі в ралі, для навчання або змаганнях;
 • умисні протиправні дії страхувальника;
 • перебування за кермом у нетверезому стані, під впливом наркотиків або опіатів.

Слід звернути увагу, що існують два види обов 'язкового страхування цивільної відповідальності автовласників: внутрішні та міжнародні договори. Для виїзду за кордон водій транспортного засобу також зобов 'язаний застрахувати свою відповідальність. Для цього існує угода про Зелену карту, завдяки якій на території 31 держави діє уніфікований страховий поліс. Розмір зобов 'язань, які бере на себе страхова компанія, залежить від держави, на чиїй території сталася аварійна подія. Договір страхування поширює свою дію на всіх осіб, які перебувають за кермом автомобіля, зазначеного в полісі.

Відповідальність оцінювача

Ще одним видом страхування цивільної відповідальності, який проводиться в обов 'язковому порядку, законодавчо затвердженою є відповідальність оцінювача. При виконанні своєї оціночної діяльності він може ненавмисно завдати матеріальних збитків своїм замовникам. З метою мінімізації збитків цієї професії при отриманні дозволу на проведення оціночної діяльності в обов 'язковому порядку оформляється страхова угода з профільною фінансовою компанією.

Виплата страхового відшкодування за цим видом обов 'язкового страхування відповідальності проводиться за судовим рішенням. Також компенсувати завдані клієнтом збитки можливо, якщо страховик погоджується з тим, що страхова подія фактично відбулася, не чекаючи судового акта. Страхова сума виплачується третій стороні. Сума виплати залежить від реальних матеріальних збитків, але вона не може перевищувати страхової відповідальності фінансової компанії за умовами укладеного договору.


Відповідальність перевізника

Серед діючих видів обов 'язкового страхування відповідальності слід звернути увагу на страхування відповідальності перевізників вантажів автомобільним, морським і повітряним видами транспорту. Основними нормативними документами, які визначають розміри страхової відповідальності та плати, є міжнародні конвенції про перевезення вантажів та внутрішня законодавча база.

Даний вид страхування відповідальності перевізників є обов 'язковим з метою убезпечити вантажоодержувачів або пасажирів від можливих порушень в результаті доставки вантажу або багажу або заподіяння шкоди їх стану здоров' я. Страхова компенсація виплачується постраждалим особам або вигодонабувачам у розмірі фактично понесених майнових збитків, вартості лікування або за фактом смерті.

Відповідальність компаній - джерел підвищеної небезпеки

Діяльність деяких підприємств і організацій спочатку являє собою небезпеку, виходячи з робіт, які вони проводять. Так, заправки паливно-мастильними матеріалами і газом можуть створити аварійну ситуацію в результаті витоку бензину або вибуху ємностей. Атомні та електричні станції в обов 'язковому порядку також належать до таких небезпечних об' єктів. Власники подібних підприємств зобов 'язані мати страхову угоду з профільною компанією, яка на себе взяла відповідальність за збитки, безпосередньо пов' язані з виробничою діяльністю страхувальника.

Згідно з положеннями чинного цивільного кодексу, до небезпечних джерел належать:

 • механічні пристрої, обладнання, роботу яких неможливо повністю контролювати;
 • промислова діяльність людини, пов 'язана з атомною, ядерною, електричною енергією, легко займистими і вибуховими речовинами.

Наявність договору з цього виду страхування відповідальності дозволяє керівнику небезпечного об 'єкта перекласти суму збитків на страхову компанію за такі події:


 • нанесення шкоди майну або повне його знищення;
 • неотримання запланованого прибутку;
 • моральну шкоду;
 • розлад здоров 'я або смерть постраждалих людей;
 • витрати на усунення результатів страхової події.

Страхування відповідальності брокера

Для того щоб здійснювати роботу митного представника, необхідною умовою є включення потенційного брокера до реєстру митних представників. Страхові компанії, виходячи із затверджених видів обов 'язкового страхування відповідальності, пропонують оформлення страхового договору, без якого митний брокер не зможе бути зареєстрованим у реєстрі. Його наявність є обов 'язковою.

Страхові організації беруть на себе відповідальність покрити майнові збитки, які завдав представник митниці своїми діями, або бездіяльність, пов 'язану з виконанням певного комплексу робіт. Крім збитку майнового характеру, страховий документ може покривати витрати на ведення судових справ адвокатами і запрошеними фахівцями.

Страхова подія вважається такою, що відбулася при пред 'явленні клієнтом брокера майнових претензій, які пов' язані безпосередньо з неякісним наданням послуг, а саме:

 • недотримання термінів надання митних документів;
 • неправильні розрахунки митних зборів, які сплачені в завищеному розмірі;
 • штрафи за порушення порядків оформлення товару через митницю;
 • розголошення комерційної інформації чи інших даних конфіденційного характеру.

Страхування відповідальності аудитора

Ще одним видом страхування відповідальності є страхування аудиторів. Для здійснення аудиторської діяльності чинний закон передбачає обов 'язкову наявність угоди зі страховою компанією. Різноманітні види договорів страхування відповідальності, які пропонують для своїх покупців страхові організації, включають також обов 'язкове страхування відповідальності аудиторів.

Під час проведення своєї діяльності фахівці можуть своїми діями ненавмисного характеру завдати майнової шкоди або шкоди стану здоров 'я замовникам послуг. До страхових подій належать:


 • помилка в оцінці діяльності та відповідності її нормативним документам;
 • неправильне трактування результатів аудиту;
 • не виявлення значних недоліків у фінансових документах;
 • недотримання затверджених норм бухгалтерського обліку та звітності, податкового законодавства;
 • випадкова втрата або пошкодження фінансових документів, до яких належать платіжні доручення, декларації, чеки, податкові накладні та рахунки на оплату.

За таким видом страхування відповідальності страховик відшкодовує суму накладених штрафних санкцій. Також підлягають оплаті послуги іншої аудиторської компанії, якщо збиток був заподіяний непрофесійними діями аудитора, відповідальність якого застрахована. При втраті документів страхова компанія компенсує вартість оформлення нових документів, нотаріальних копій. Крім того, якщо під час з 'ясування обставин події будуть витрачені грошові кошти, такі витрати також підлягають компенсації за рахунок страхової суми.

Ринок фінансових послуг, як і вся страхова індустрія, знаходиться в стадії розвитку. І якщо майнові ризики, або навіть загальне поняття і види страхування відповідальності, такі як ОСАЦВ, знайомі більшості споживачів, то з добровільним страхуванням відповідальності близько стикається тільки вузьке коло фахівців. Хоча наявність такого договору дозволяє убезпечити себе від додаткових матеріальних витрат при настанні події, зазначеної в договорі.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.