Бізнес і Економіка

Поняття "оперативний облік"

Поняття "оперативний облік"

Оперативний облік - це процес, при якому з метою постійного керівництва проводиться спостереження та реєстрація кожного окремого явища фінансово-господарської діяльності. З його допомогою в організаціях забезпечується контроль виконання певних виробничих завдань або операцій. Інформація, яку надає оперативний облік, необхідна для розробки та прийняття багатьох ефективних управлінських рішень.


Даному виду обліку властива швидкість отримання даних. Джерелами інформації можуть виступати документи (рахунки, договори та ін.) або відомості, отримані електронною поштою, факсом, а також усно.


 Ведучи оперативний облік, можна використовувати трудові, натуральні та грошові вимірювачі. При цьому основною його метою є контроль за правильним витрачанням та утворенням фондів коштів, за виконанням планів. Оперативний облік стежить за рентабельністю і прибутковістю організації, припиняє марнотратство і безгосподарність, перевіряє своєчасність внесення до бюджету плати за оборотні та основні засоби.

Дані, отримані в ході оперативного обліку, дуже важливі, оскільки вони сприяють поліпшенню управління на підприємстві. Адже насправді тільки за наявності звітних даних можливе розумне і грамотне використання коштів організації, постійне вивчення шляхів скорочення невиробничих витрат, проведення різних заходів, основним напрямком яких виступає підвищення продуктивності праці та зниження вартості продукції, що випускається.

Оперативний облік чимось схожий з бухгалтерським. Відмінність полягає тільки в тому, що в останньому відображаються лише операції, що вже відбулися, а перший включає ще й очікувані події. Частина обліку, в якому відображаються майбутні події, називається оперативним плануванням. Бухгалтери його не стосуються, а разом з тим, це дуже значуща область облікової діяльності підприємства. Підставою для оперативного планування служать поточні прогнози, а також документи, які віщують господарські події. Наприклад, для торгового відділу підприємства такими документами можуть виступати договори на поставку або виписані клієнтом рахунки. При цьому керівнику відділу слід скоординувати діяльність організації так, щоб на момент планової відпустки замовлення в наявності були всі необхідні товари. Для фінансового відділу підставою для оперативного планування можуть бути, наприклад, виставлені рахунки, накази про виплату допомог, авансів, премій тощо. При цьому робота інших підрозділів організації повинна бути спланована, щоб нестача грошових коштів у касі підприємства або на банківських рахунках була виключена.

Таким чином, виходить, що оперативний облік охоплює найбільш різнобічні явища і в той же час надає різні показники. Наприклад, саме за допомогою цього виду обліку отримують дані про виконання плану виробництва продукції, про використання обладнання та робочої сили, про дотримання договорів поставки з покупцями, замовниками та постачальниками тощо.

Однак основна справа оперативного обліку - це все ж забезпечення найбільш швидкого контролю. Саме тому дані обліку в більшості випадків фіксуються якомога простіше, в деяких випадках вони і зовсім не реєструються, іноді відомості отримують в ході безпосереднього особистого спостереження. Така організація оперативного обліку дозволяє забезпечити керівництву можливість втручатися в процес господарських операцій у момент їх здійснення.

Вести оперативний облік в організації просто необхідно, тому що саме він дозволяє оцінити результати її діяльності шляхом зіставлення фактичних і планових показників.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.