Бізнес і Економіка

Помічник головного бухгалтера: призначення, умови прийому, посадові інструкції та обсяг виконуваної роботи

Помічник головного бухгалтера: призначення, умови прийому, посадові інструкції та обсяг виконуваної роботи

Будь-яке державне, бюджетне або комерційне підприємство здійснює свою діяльність в рамках ведення обліку та звітності головним бухгалтером. Жодна господарська операція, жоден економічний процес не проходять повз головбух, який контролює всі вироблені облікові процедури компанії. Але осягнути весь спектр обов 'язків, закріплених за головбухом, одній людині, та ще й у великомасштабній фірмі, досить складно. Тому кожен начальник відділу бухгалтерії бере собі в підмогу обов 'язкову кадрову одиницю - помічника головного бухгалтера.

"Права рука" головбуха

Що собою являє дана посада? Хто він такий - помічник головного бухгалтера? Обов 'язки якого плану входять до його посадових інструкцій?


За фактом, асистуючим персоналом для начальника відділу бухгалтерії є людина, яка виконує за нього всі технічні моменти і бере на себе відповідальність за ведення всієї відведеної йому керівником документації. Помічник головного бухгалтера є його опорою, незамінним підмайстром, практично вважається його "правою рукою". Спочатку на таку посаду береться молода і перспективна людина, не позбавлена амбіцій і прагнення розвиватися на своєму професійному терені. Найчастіше це випускник з невеликим стажем роботи на первинному підприємстві, який нещодавно закінчив ВНЗ. Прагне реалізувати себе як гідний кадр, такий співробітник чіпко хапається за наданий йому шанс проявити себе і всіма силами намагається довести своєму безпосередньому керівнику свою значимість і надати професійну допомогу. А тим часом, в процесі даної роботи, сам помічник набирається необхідного досвіду, набуває нових знань, пізнає уклад підприємства і входить в курс господарських процесів.

Спектр знань посібника головного бухгалтера

Однак недостатньо просто бути перспективним і прагнути до підкорення нових кар 'єрних вершин. Робота помічника головного бухгалтера ґрунтується, головним чином, на обов 'язковому знанні ним переліку конкретних пунктів функціонування відділу конкретного підприємства, а саме:

 • законодавчої основи ведення бухобліку;
 • наказів і розпоряджень про організацію ведення бухобліку та звітності;
 • основних пунктів цивільного права, податкового та фінансового законодавства;
 • структури фірми і стратегічних перспектив його розвитку;
 • П (С) БО;
 • МСФЗ;
 • порядку оформлення документації бухобліку;
 • основ технології виробництва;
 • ринкових методів господарювання;
 • законодавства про працю;
 • правил і норм охорони праці.

Порядок призначення на посаду

Як і у випадку з будь-яким іншим співробітником, порядок призначення помічника головного бухгалтера здійснюється відповідно до встановленого чинного трудового законодавства. Формально це здійснюється через наказ директора про взяття в штат нового кадру в особі пособника головбуха. За фактом, головний бухгалтер сам відбирає кандидатуру на посаду свого помічника, переглядає всілякі резюме, проводить конкретні співбесіди, відсіює невідповідні кандидатури і відзначає для себе найбільш значущі якості потенційних претендентів на посаду свого асистента. Але, в будь-якому випадку, співробітник відділу бухгалтерії, який приймається на роботу, повинен мати вищу професійну бухгалтерську або економічну освіту, або ж середню спеціальну зі стажем роботи за своїм освітнім профілем не менше одного року.

Звільнення з посади також здійснюється в установленому чинним трудовим законодавством порядку через наказ директора за попередньою усною заявою безпосереднього керівника - самого головбуха.

Умови прийому на роботу

Згідно з умовами прийому на роботу, помічник головного бухгалтера підпорядковується безпосередньо своєму керівнику і виконує його доручення як накази свого безпосереднього начальства. Виконуючи свою роботу, асистент головбуха повинен керуватися нормативно-правовою базою, статутом фірми, положеннями ведення бухобліку на фірмі, діючими посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку. При цьому обов 'язкова умова, за якої даний кадр приймається в штат співробітників, - це знання не тільки профільної нормативної бази, але і присутність стандартного набору комп' ютерних навичок, володіння досконало додатками програмного забезпечення, застосування в практиці програм з бухобліку, в тому числі і "1С". Також помічник, який приймається на роботу, повинен розуміти, що він в обов 'язковому порядку може бути відряджений, а в разі відрядження головбуха - бути його заступником.

Посадові інструкції

Коло обов 'язків помічника головного бухгалтера визначається внутрішнім трудовим розпорядком підприємства, затвердженим його директором, а також приватними зносками головного бухгалтера, як безпосереднього керівника взятого в штат співробітника. Для ведення коректної роботи при прийомі на роботу його знайомлять з переліком конкретних функцій, необхідних до обов 'язкового виконання. Так, посадова інструкція помічника головного бухгалтера включає в себе:


 • виконання розпоряджень і наказів свого керівництва та адміністрації компанії;
 • виконання роботи на дорученій ділянці бухгалтерського обліку;
 • відображення в первинній документації відповідних господарських операцій;
 • контроль руху грошових коштів на рахунках у банку;
 • оформлення платіжних доручень та їх своєчасне надання до банку;
 • здійснення контролю за своєчасністю та коректністю оприбуткувань і списань за частиною грошових коштів;
 • складання касових та інших грошових звітів;
 • твір платежів до держбюджету і бюджет на місцевому рівні;
 • виробництво розрахунків за договорами оренди;
 • забезпечення збереження документації бухобліку;
 • підготовка документації для подальшої її передачі в архів;
 • участь у проведенні інвентаризації;
 • заміщення відсутнього головного або рядового бухгалтера;
 • надання методичної допомоги колегам і співробітникам підрозділу в частині бухобліку, контролінгу, аналітичних і звітних моментів;
 • дотримання трудової та виробничої дисципліни.

Особисті якості та навички роботи

Крім виконання кола конкретних обов 'язків, посада помічника головного бухгалтера передбачає володіння співробітником низкою особистих якостей, що сприяють якісному його функціонуванню як штатної одиниці. Тут досить важливо володіти витривалістю, уважністю, посидючістю, оскільки робота нелегка, що вимагає постійної сконцентрованості на виконуваних завданнях. Не завадять і такі якості, як обачність і поміркованість, адже робота повинна виконуватися не тільки кількісно, а й якісно. Логічне та аналітичне мислення, як обов 'язковий аспект професіоналізму асистента головбуха, стануть неодмінними козирями співробітника в допомозі своєму керівнику. Досить важливу роль відіграють постійні тренування пам 'яті, особливо зорової, а також прихильність своєму обов' язку і своїй праці, адже від цього залежить коефіцієнт корисної діяльності в виконаній роботі.

Права

Не тільки окремою групою обов 'язків і навичок повинен володіти помічник головного бухгалтера підприємства. У будь-якому випадку він має певні права, якими керується при виконанні конкретного спектру завдань, доручених йому головбухом. Що це за права?

По-перше, він може в будь-який момент запросити або вимагати необхідні матеріали та документи, які відносяться безпосередньо до питань діяльності бухгалтера. Ніхто не має права відмовити помічнику головного бухгалтера в його запитах фінансово-бухгалтерського характеру або питаннях щодо частини господарської діяльності підприємства.

По-друге, він може озвучувати адміністрації підприємства свої умовиводи, які сприятимуть поліпшенню роботи, що відноситься до функціонального апарату бухгалтерії та ділянок всього підприємства в цілому. Накази головного бухгалтера помічник не має права оскаржувати або заперечувати їм, але вносити свої пропозиції, які дійсно будуть раціональними, він може.

Відповідальність

Що стосується відповідальності, яку несе на собі асистент головбуха, то вона обмежується наступними аспектами, при виявленні яких він може понести адміністративне покарання у вигляді догани або депремування:

 • повне або часткове невиконання пунктів посадових інструкцій;
 • надання недостовірної інформації вищестоящому керівництву про виконання отриманих від нього завдань, доручень, наказів, а також порушення періоду часу, відведеного на виконання цих завдань;
 • відмова від виконання наказів, розпоряджень і доручень директора фірми;
 • розкладання дисципліни та порушення правил внутрішнього розпорядку;
 • псування майна фірми, в тому числі товарів та інших матеріальних цінностей;
 • розголошення відомостей, які являють собою службову або комерційну таємницю.

Умови роботи

Стосовно режиму роботи: помічник головного бухгалтера наказом директора зобов 'язується дотримуватися графіка виходів, який йому озвучено як правила внутрішнього трудового розпорядку, а також дотримуватися службової пунктуальності у відвідуванні робочого місця та умовленої дисципліни з обов' язковим слідуванням дрес-коду компанії. При виникненні виробничої необхідності розпорядженням керівництва за згодою безпосереднього начальства асистента головбуха останній може бути направлений у службове відрядження.

Негласні обов "язки

Говорячи про негласні обов 'язки помічника, можна припустити наявність можливих вимог головбуха до свого асистента, які не відображені на папері офіційно, але мають місце бути. Наприклад, щодня варити каву до приходу начальства на роботу або поливати квіти під час її відсутності на робочому місці. Обов 'язки такого роду не входять до переліку посадових інструкцій, але для збереження нормального доброзичливого мікроклімату у відносинах між начальником і підлеглим, помічнику краще слідувати цим простим негласним правилам.


Практична значущість кадру

Помічник головного бухгалтера на заводі, на торговому підприємстві, в бюджетній установі в рівній мірі має значимість для свого керівника і фірми в цілому. Це той самий кадр, який забезпечує безперебійну діяльність керівного апарату відділу бухгалтерії. Завдяки йому організовується безпосередня діяльність головбуха і усуваються технічні неполадки в налагодженій системі бухгалтерського відділу в цілому. Тому помилково вважати, що асистент головбуха - всього лише "пішак" в його руках. При правильному підборі кадру з маси гідних претендентів помічник керівника відділу бухгалтерії може дійсно стати цінним співробітником і незамінною кадровою одиницею в господарській діяльності підприємства.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.