Бізнес і Економіка

Податок на нерухомість і реформування оподаткування нерухомості

Податок на нерухомість і реформування оподаткування нерухомості

На даний момент дискусійним є питання про те, як правильно розрахувати податок на нерухомість. Порядок сплати податку на нерухомість має відмінну особливість, що дозволяє йому виділятися на тлі інших платежів до бюджету. Ця відмінність проявляється в розбіжності об 'єкта оподаткування та джерела сплати.


Так, згідно з чинним законодавством об 'єктом оподаткування виступає залишкова вартість будівель і споруд підприємства, але сам податок на нерухомість сплачується з прибутку, заробленого організацією у звітному періоді. Це фактично призводить до того, що для одних підприємств, які мають високий прибуток, сплатити податок на нерухомість не становить загрози бути (стати) збитковими. Маючи навіть велику кількість дорогих будівель і споруд, для одного суб 'єкта господарювання достатньо заробленого прибутку для погашення зазначеного платежу, а для іншого нарахувати і сплатити податок на нерухомість означає стати (залишатися) збитковим. У цьому і проявляється негативний вплив податку на нерухомість на величину прибутку, яка залишається у суб 'єкта господарювання після сплати. Часом це є одним з факторів збитковості підприємств. 


При незмінній величині прибутку звітного періоду більший вплив на параметри прибутку, який залишається, надає зміна величини податку на нерухомість, ніж податку на прибуток. Величина податку на прибуток залежить від величини прибутку звітного періоду. Оскільки вона в даному випадку постійна, то і величина даного податку не буде змінюватися, а значить, впливати на прибуток, що залишається в розпорядженні. У цьому випадку доцільно застосовувати єдиний податок на нерухомість. У разі збільшення залишкової вартості об 'єктів величина податку на нерухомість зросте, тобто сформується новий податок на нерухомість, що зменшить розмір залишається прибутку. На основі вищевикладеного для вдосконалення оподаткування нерухомості пропонується замість існуючої, принципово нова методика обчислення податку на нерухомість, яка передбачає застосування системи гнучких ставок з податку. Вона ґрунтується на основі принципу достатності прибутку і за звітний період.

На практиці доцільно зменшити податок на нерухомість та його ставку при кратному збільшенні залишкової вартості по відношенню до прибутку звітного періоду. Цей фактор буде впливати і на нарахування амортизації на об 'єкти нерухомості. Але треба мати на увазі, що метод прискореної амортизації в перші роки збільшує амортизаційні відрахування, а значить і собівартість. Збиткові організації собі такого дозволити не можуть. Для таких організацій краще використовувати продуктивний метод. Це дозволить їм регулювати свої витрати, особливо в періоди відсутності стабільного використання виробничих потужностей. Нелінійний же метод більше підходить для прибуткових підприємств, які, однак, відчувають дефіцит ресурсів для розширення основних фондів.

Нова методика дозволить забезпечити виконання не тільки фіскальної функції податку на нерухомість, а й стимулюючої, що особливо актуально в умовах реалізації стратегії сталого розвитку та вдосконалення існуючої економічної структури.

Стратегія господарюючого суб 'єкта повинна бути спрямована на максимізацію вартості нерухомості. У зв 'язку зі світовими кризовими тенденціями, що розвиваються, організаціям слід переглянути зміст амортизаційної політики, де сьогодні найбільш популярним вважається лінійний спосіб. В основу амортизаційної політики повинні бути покладені цілі, які переслідує організації на тому чи іншому етапі її господарської діяльності.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.