Бізнес і Економіка

Податкове адміністрування та тенденції його розвитку

Податкове адміністрування та тенденції його розвитку

Податкове адміністрування є системою управління процесом оподаткування органами державної влади.

Під податковим адмініструванням (НА) слід розуміти динамічний процес, який постійно розвивається і координує всю роботу податкових органів в тих умовах, які диктує сучасна ринкова економіка.


Податкове адміністрування - це діяльність спеціальних органів управління та державної влади, метою якої є виконання прийнятих законів щодо податків і зборів, а також контролювання функціонування системи оподаткування.

Від правильності і логічності дій зрештою залежить успіх або невдача бюджетно-податкової політики окремої країни.

До елементів податкового адміністрування належать:

- ієрархія або структура податкових органів;

- обов 'язки та права податкових органів;

- встановлений порядок збору, обробки та контролю над податковою звітністю;

- надання пільг на сплату податків та застосування відповідних санкцій;


- узагальнення та ведення податкової статистики, процес регулювання зовнішніх податкових відносин з державами.

Податкове адміністрування на макрорівні має вирішувати такі завдання:

- аналізувати макроекономічні процеси оподаткування та виробляти вихідні дані для прогнозування їх майбутнього розвитку;

- оцінювати відхилення фактичних значень економічних макропоказників від очікуваних, виявляти причини невідповідності; 

- проводити детальну (для найближчої перспективи) та концептуальну (для подальшої перспективи) розробку та уточнення податкового законодавства.

Завдання НА на мікрорівні:

- впроваджувати прийняті податкові закони;

- забезпечувати повсякденну діяльність органів податкової служби зі збору до бюджету податків і зборів;

- розробляти та проводити організаційні заходи, що підвищують ефективність роботи податкових органів.


Під критерієм ефективності функціонування податкового адміністрування прийнято передбачати мобілізацію податків і зборів у тих обсягах, які відповідають науково-обґрунтованим при мінімізації витрат на підтримку функціонування податкової системи даної держави.

Податкове адміністрування в умовах сучасності має безперервно стежити за такими процесами:

  • стійким зростанням рівня мобілізації податків;
  • створенням прозорої та справедливої системи НА, в якій передбачено скорочення витрат платників податків на якісне виконання податкового законодавства та створенням для них максимально зручних умов для сплати податків;
  • забезпеченням рівних та справедливих умов оподаткування для таких юридичних осіб, які працюють на одному об 'єкті господарської діяльності.

Принципи податкового адміністрування

Сьогодні НА базується на таких основних принципах:

  • справедливість;
  • прозорість і передбачуваність;
  • ефективність.

Аналізуючи тенденції розвитку НА, можна укласти, що для досягнення максимального ефекту та стійкості податкового потенціалу слід проводити комплексне реформування трьох взаємопов 'язаних складових - системи бюджетування, податкової політики держави та податкового адміністрування.

Останнім часом були проведені широкомасштабні заходи з реорганізації діяльності в органах податкової служби та здійснена розробка інтегрованої моделі функціонування податкових органів. Особливу увагу приділено втіленню в практику принципу самоначисления як такого механізму, який відповідає податковій системі розвинених країн світу. Якщо великий відсоток платників податків добровільно не виконує своїх зобов 'язань перед державою, то податкова система не в змозі успішно справлятися зі своїми обов' язками. Податкове адміністрування буде ефективним тільки в тому випадку, якщо воно засноване на зрозумілій нормативно-правовій базі, налагодженій технології роботи, а також чіткому уявленні платників податків про те, що вони можуть очікувати від системи оподаткування.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.