Бізнес і Економіка

- платоспроможність представлена забезпеченням підприємства достатньою кількістю ліквідних засобів для забезпечення погашення короткострокових зобов 'язань;

- платоспроможність представлена забезпеченням підприємства достатньою кількістю ліквідних засобів для забезпечення погашення короткострокових зобов 'язань;

- адаптація до потреб ринку передбачає постійний моніторинг кон 'юктури ринку і залежність підприємства від узятих кредитів;


- максимальна рентабельність, для забезпечення якої необхідно робити тільки ті капіталовкладення, які здатні забезпечити високий результат цього принципу.


Внутрішньофірмене планування здійснюється з використанням певних методів, що передбачають чіткі способи розрахунків планів. Основними методами формування планів є: нормативний, балансовий, метод оптимізації розрахунків з використанням аналітики, а також економіко-математичне моделювання.

Що стосується планування виробництва, то тут як вирішальний фактор є ефективне ведення господарства за умови його інтенсифікації і ґрунтується на економічних законах. Необхідність такого планування обумовлена наявністю власних коштів підприємства та можливості їх додаткового придбання, а також рівнем високої концентрації виробництва.

Розгляд внутрішньофірменого планування в якості функції управління підприємства передбачає визначення головних напрямів діяльності суб 'єкта та подальшого розвитку його діяльності з урахуванням, матеріальних, фінансових та інших джерел.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.