Бізнес і Економіка

Платіжний ордер: порядок заповнення, призначення

Платіжний ордер: порядок заповнення, призначення

О

платіжному ордері йдеться в Положенні ЦП № 383-П від 2012 р. Цей розрахунковий документ створюється в банківській установі для здійснення часткового перерахування коштів. Розглянемо далі особливості платіжного ордера.


Загальна інформація

Для формування платіжного ордера необхідний частковий акцепт платника та відсутність потрібного обсягу коштів на рахунку. Цей документ у банківській практиці позначається як невиконане до певного часу доручення.

Порядок оформлення платіжного ордера аналогічний порядку, передбаченому для заповнення розрахункових паперів.

На всіх копіях документа повинні бути присутні штамп банку, підпис відповідального співробітника і дата. Перший примірник засвідчується підписом банківського службовця. Бланк платіжного ордера має код 0401066.

Нюанси

На особовій частині платіжного доручення проставляється відмітка "" часткова оплата "". На оборотній частині відповідальний банківський службовець робить запис про часткове перерахування. Зокрема, зазначається номер платежу, номер і дата ордера, сума і розмір залишку. Ці дані завіряються підписом співробітника.

Зберігання документів

При перерахуванні коштів за дорученням перший примірник ордера, за допомогою якого здійснено оплату, залишається у складі банківських документів. Остання копія використовується як додаток до виписки з л/з платника.

При здійсненні останньої оплати за дорученням першу копію ордера разом з першим примірником цього доручення зберігають у банківських документах. Решта копії видаються платнику разом з останньою копією касового ордера, який додається до виписки з л/с.


Документ на списання

Варто сказати, що касовий ордер на списання коштів використовується в банківській практиці досить рідко. В автоматизованій системі фінансової організації створюється документ і вибирається конкретний вид операції:

 • Оплата постачальнику.
 • Розрахунок за кредитом/позикою.
 • Перерахування податкового платежу.
 • Повернення коштів покупцеві.
 • Інші розрахунки з контрагентами.
 • Переказ на рахунок іншого підприємства.
 • Перерахування зарплати.
 • Перерахування коштів підзвітній особі.
 • Інше списання безготівкових коштів.

Заповнення платіжного ордера на списання здійснюється на підставі банківської виписки. При оформленні вважається, що перерахування вже проведене і підтверджується відповідними документами.

Ордер на надходження коштів

Він оформляється за паперами, що відрізняються від вхідного доручення. Слід зазначити, що платіжні ордери на надходження грошей і доручення використовуються практично з однаковою частотою.

Як і в попередньому випадку при створенні документа вибирається відповідний вид операції:

 • Оплата від покупця.
 • Розрахунок за кредитом/позикою.
 • Повернення коштів постачальником.
 • Інші розрахунки з контрагентами.
 • Надходження від продажів за банківськими кредитами та платіжними картками.
 • Інкасація коштів.
 • Придбання інвалюти.
 • Надходження від продажу інвалюти.
 • Інші перерахування безготівкових коштів.

Приклад

Розглянемо особливості ордера, який використовується для інкасації коштів. У цьому документі не зазначаються реквізити з докладними відомостями про оплату. Переміщення коштів здійснюється між рахунками обліку грошей. При зазначенні кореспондуючої статті можна вибрати один із субрахунків 57 рахунку "" Перекази в дорозі "".

При операції інкасації формується проводка:

- Дб сер. 51 КД. 57 - на величину суми, внесеної на рахунок у банку.


Гроші потрапляють на 57 рахунок при відображенні інкасової операції касовим ордером (видатковим) відповідного виду. При цьому при його виборі та зазначенні кореспондуючого субрахунку 57 рахунку робиться проводка:

- Дб сер. 57 КД. 50 - на суму інкасованих коштів.

Особливості оформлення

При частковій оплаті на всіх примірниках ордера проставляють:

 • Банківські реквізити.
 • Кількість операцій, яку було здійснено.

Перший примірник повинен запевнити співробітник банківської організації, який контролював виконання ордера. Напис про часткову оплату повинен бути вказаний зверху, праворуч на лицьовій стороні.

Платіжне доручення

Воно являє собою розрахунковий документ, що виражає письмове розпорядження власника рахунку, спрямоване банківській організації про переказ певної суми на рахунок отримувача. Останній може бути відкритий в цьому або іншому банку.


Виконання доручення здійснюється у строк, встановлений законодавством, або в інший, більш короткий період, якщо це передбачено в договорі обслуговування р/с або визначено звичаями.

За допомогою цього розрахункового документа здійснюються перерахування коштів:

 • За постачання товарів, надання послуг, виробництво робіт.
 • До бюджету будь-якого рівня, позабюджетні фонди.
 • З метою повернення/розміщення кредиту/позики, сплати відсотків за позиковими коштами.
 • В інших цілях, передбачених у договорі або законі.

Відповідно до основного договору, доручення може використовуватися для перерахування авансу (передоплати) послуг, робіт, товарів або для виконання періодичних розрахункових операцій. Документ може бути пред 'явлений протягом 10 днів (календарних). Відлік терміну починається з наступного дня після дати виписки.

Платіжне доручення та платіжний ордер: відмінності

У цих двох документів є одна загальна ознака. І доручення, і ордер використовуються як спосіб здійснення операцій, пов 'язаних з частковим внесенням платежів. Однак документи мають суттєві відмінності.

Перше полягає в тому, що платіжний ордер не можна використовувати для повної оплати рахунку або квитанції. Платіжне доручення, навпаки, зазвичай виконує саме таку функцію.


Платіжний ордер є безпосереднім переказом грошей. При цьому не передбачається оформлення клієнтом банківської організації розпорядження на здійснення розрахункової операції. Платіжне доручення, у свою чергу, передбачає передачу банківській структурі права на здійснення перерахування грошей з рахунку клієнта на інший р/с.

Платіжний ордер може використовуватися, наприклад, судовими органами. Інстанції звертаються до банківської організації з вимогою про списання з рахунку боржника певної суми на користь іншої людини або будь-якої структури. При цьому власник рахунку заздалегідь не сповіщається про операції, які будуть проводитися з його грошима. Про перерахування він може дізнатися вже після переказу коштів, тобто за фактом виконання ордера. Наприклад, це може бути смс-оповіщення. Про операцію він може і не дізнатися до відвідування банківської структури (якщо, припустимо, мобільний банк не встановлено).

Відповідно, платіжний ордер і доручення - різні за своїм змістом документи. Вони можуть виконуватися незалежно один від одного або бути взаємопов 'язаними розрахунковими паперами.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.