Бізнес і Економіка

Планування прибутку та рентабельності підприємств на основі використання нематеріальних ресурсів

Планування прибутку та рентабельності підприємств на основі використання нематеріальних ресурсів

На сучасному етапі вже немає можливості забезпечити суттєві конкурентні переваги за рахунок виключно матеріальних факторів. Збереження і примноження економічного потенціалу організації, забезпечення конкурентоспроможності її продукції на ринку можливе за рахунок нематеріальних активів, що і обумовлює підвищення їх ролі в забезпеченні ефективної роботи суб 'єктів господарювання, і передбачає вести планування прибутку і рентабельності саме з урахуванням цих обставин.


Спрямованість на отримання результату та забезпечення його конкурентоспроможності на ринку потребує концентрації науково-дослідної та винахідницької діяльності на найбільш ефективних напрямках, скорочення термінів промислового освоєння інновацій організаціями.


З одного боку, загальновідомо, що параметри прибутку та рентабельності підприємства виступають найбільш важливими, з точки зору використання їх для оцінки економічної ефективності підприємства. У теоретичному плані, ці, порівняно відносні параметри, показують, наскільки ефективно використовуються на тому чи іншому підприємстві всі його ресурси - матеріальні, нематеріальні, фінансові, кадрові та інші. У бухгалтерському обліку та плануванні визначення даних параметрів проводиться з урахуванням їх класифікації. Загальний розрахунок становить результат від поділу величини валового прибутку, на величину всіх витрат, завдяки яким цей прибуток був отриманий. Однак такий метричний показник не завжди в змозі адекватно відобразити стан підприємства, особливо якщо мова йде про нематеріальні ресурси, оцінка яких, наприклад, у грошовій формі досить відносна.

З іншого боку, роль цих самих нематеріальних ресурсів у показниках ефективності постійно зростає.

Логічно випливає, що планування прибутку та рентабельності використання саме нематеріального сегмента, стає в сучасних умовах найбільш пріоритетним напрямком у діяльності служб підприємства. Принципами такого їх розрахунку є такі:

- рентабельність прибутку нематеріальних ресурсів повинна проводитися для підприємства, а також для окремих його структурних підрозділів;

- розрахунок цих показників повинен враховувати всі напрями використання нематеріальних ресурсів;

- ці параметри (прибутковості та рентабельності) повинні мати статус нормативних.


Збільшення прибутку підприємства при введенні в господарський обіг об 'єктів нематеріальних активів можливе або при зниженні собівартості продукції, або при збільшенні ціни продукції. Також це може бути забезпечено за рахунок зростання обсягів реалізації при розширенні ринків збуту або спектру надаваних послуг. Зменшення собівартості продукції може бути досягнуто шляхом зниження таких виробничих факторів, як трудомісткість, матеріаломісткість продукції, а нові ринки завойовуються тільки в результаті створення сучасних і передових технологій або застосування нинішніх в інноваційному контексті. Всі ці статті і напрямки роботи має враховувати і включати в себе планування прибутку і рентабельності.

 У використанні нематеріальних активів укладено потенціал ефективності ведення бізнес-діяльності, чим і обумовлюється актуальність питань розробки та вдосконалення такого важливого процесу організації діяльності підприємства, яким є планування прибутку та рентабельності, управління нематеріальними активами суб 'єктів господарювання. У зв 'язку з цим показники прибутку та рентабельності підприємства в дослідженні процесів управління нематеріальними активами та розробка їх методичного забезпечення мають важливе науково-практичне значення.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.