Бізнес і Економіка

Під час і в рамках бюджету. Управління проектами. Список літератури

Під час і в рамках бюджету. Управління проектами. Список літератури

Проектний менеджмент - це компонент інвестиційної діяльності, який відіграє важливу роль, як для окремих організацій і підприємств, так і для промислових галузей і систем державного управління.

Для розуміння ролі професійного управління проектами, як інструменту боротьби з економічною нестабільністю, у статті розглядаються базові поняття, принципи та ключові концепції проектного менеджменту.


У висновку наводиться список літератури з управління проектами, який докладно розкриває цю тему.

Трохи історії

Зародження основ сучасного проектного менеджменту почалося з тридцятих років минулого століття, коли світові будівельні компанії розробляли методи календарного планування для реалізації значущих проектів.

Зі зростанням масштабів проектної діяльності в 1950-1960 роках фахівці усвідомили необхідність виділення управління проектами як самостійної дисципліни. З того моменту принципи управління почали змінюватися. Успіх проекту став вимірюватися:

 • розміром прибутку;
 • величиною економії;
 • відповідністю витрат затвердженому бюджету.

Базові поняття і принципи

Проектний менеджмент - це діяльність, яка спрямована на досягнення цілей проекту з необхідною якістю, в рамках затвердженого бюджету, у встановлені терміни, в умовах обмеженості ресурсів і невизначеності. Не останню роль тут відіграє професіоналізм керівника і команди проекту.

Щоб досягти мети, важливо розробити чіткий план послідовних дій, який відстежить стан проекту протягом терміну реалізації, зафіксує виконані роботи і дозволить внести коригування при відхиленнях. Професійне управління спрямоване на:

 • зниження собівартості робіт;
 • підвищення конкурентоспроможності;
 • отримання додаткового прибутку.

Проектний менеджмент дотримується таких принципів:


№ п/п

Принцип

Суть принципу

1

Цілеспрямованість

Орієнтація проекту на досягнення кінцевих результатів

2


Системність

Структуризація проекту і постійне пред 'явлення до нього нових вимог

3

Комплексність

Загальні ідеї, обставини та непередбачені випадки, які виникають при реалізації проекту


4

Забезпечення

Основні вимоги проекту, його втрати і збитки

5

Пріоритетність


Виконання першорядних завдань, виходячи із загального плану реалізації проекту

Концепції проектного менеджменту

Для розуміння принципів управління проектами необхідно розглянути три концепції:

 1. Концепція змісту проекту виходячи з цілей проекту.
 2. Концепція трійного обмеження.
 3. Концепція інтеграції технологічних та управлінських компетентностей.

Детальна інформація про управління термінами, вартістю та якістю проекту, а також про підходи до оптимізації проекту розглядається у списку літератури з управління проектами.

Базові поняття і принципи добре описані в книгах Мазура І. І. і Полковникова А. В. Сучасні методи управління та оптимізації термінів і бюджету проекту наводяться в книзі Козлова А. С.

Список літератури з управління проектами: книжки та журнали

 1. "Управління проектами: основи професійних знань "", 2001 р. Автор - Альошин А.В.
 2. "" Управління проектами "", 2007 р. Автор - Грей К. Ф.
 3. "" Управління проектами "", 2004 р. Автор - Дітхелм Г.
 4. "Управління портфелем програм і проектів" ", 2010 р. Автор - Козлов А.С.
 5. "" Впровадження бюджетування зі зрушенням вікна в проектній діяльності "", 2011 р. Автор - Козлов А.С.
 6. "" Під час і в рамках бюджету "", 2010 р. Автор - Лоуренс Л.
 7. "Управління проектами: навчальний посібник "", 2013 р. Автор - Мазур І.І.
 8. "" Керівництво з ключових процесів, моделей і методів "", 2006 р. Автор - Орр А. Д.
 9. "Повний курс MBA з управління проектами" ", 2013 р. Автор - Полковников А.В.
 10. "" Керівництво з проектно-орієнтованого управління "", 2007 р. Автор - Тернер Д.Р.
 11. "" Основи управління проектами в компанії "", 2008 р. Автор - Фунтов В.Н.
 12. "" Професійне управління проектами "", 2005 р. Автор - Хелдман К.
 13. "Проекти та управління проектами в сучасній компанії" ", 2009 р. Автор - Ципес Г.Л.

Проектна діяльність динамічно розвивається і розширює область застосування методів і процесів. Стандарти управління, методологія та інструментарій активно вдосконалюються. Використаний список літератури з управління проектами докладно охоплює аспекти цієї теми.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.