Бізнес і Економіка

Персонал Компанії - Це Її Головний Актив

Персонал Компанії - Це Її Головний Актив

Для будь-якої організації важливо не стільки її технічне оснащення, скільки фахівці, які в ній працюють. Саме людський фактор часом є вирішальним у справі розвитку фірми і збільшення її прибутковості, тому до таких питань, як наймання персоналу і його подальша робота необхідно ставиться дуже серйозно.


Не можна недооцінювати ефективність правильної кадрової політики, оскільки тільки персонал компанії зможе підвищити ефективність її діяльності незалежно від технічної оснащеності. Іншими словами, якщо хочеш більше прибутку, то працюй з фахівцями, зацікавленими в розвитку компанії. Виникає питання: де їх знайти і як вибрати саме тих, хто буде корисний для фірми? Відповідь на це є у всіх кадрових служб. По-перше, наймання персоналу має проводитися людьми, які добре розуміються на цьому питанні, тобто фахівцями. На цьому етапі необхідно враховувати професійні навички здобувача, його досвід роботи, освіти, а також причину звільнення з попереднього місця роботи та причину, за якою здобувач претендує на дану вакансію. Людина спочатку повинна хотіти займати цю посаду. Варто уточнити у нього, як він себе бачить у цій ролі і що нового зможе привнести в організацію, тому що дуже часто людина погано розуміє всю суть роботи, на яку погоджується. Ще одним способом закриття існуючих вакансій є пошук співробітників всередині компанії, тобто вертикальний або горизонтальний рух кадрів по службовій драбині.


Будь-який керівник знає про те, що для підвищення продуктивності персонал компанії необхідно періодично стимулювати. Для цього можна використовувати як матеріальні заохочення у вигляді надбавок до заробітної плати, а також не матеріальні, наприклад, вираження подяки, розширення соціального пакету та ін. Для того щоб кадрова політика була ефективною необхідно розробити і активно застосовувати принципи управління персоналом в даній організації. Вони повинні бути зрозумілими, логічно побудованими, постійними, обов 'язковими для дотримання всіма працівниками компанії, незважаючи на їх статус і стаж.

Дотримуватися принципів повинен не тільки персонал компанії, а й вся керівна ланка. Саме з цієї категорії починається будівництво єдиної кадрової політики. Так при існуванні єдиної системи вимог і цінностей для всіх рівнів, буде більше шансів досягти поставленої мети, так як завдання будуть для всіх ясні і зрозумілі, а вимоги до їх виконання не будуть змінюватися. Виходить, що співробітники починають відчувати свою причетність до успіху фірми і свою вигоду від цього і, як наслідок, більш продуктивно працювати.

Сучасний персонал компанії більш мобільний, ніж кілька років тому. Люди вже немає так бояться втратити роботу, знаючи про те, що можуть знайти більш вигідну пропозицію. Вони хочуть отримувати адекватну своїм здібностям, розумовим і фізичним витратам заробітну плату, хочуть відчувати свою значимість і цінність того, чим вони займаються. Для цього грамотний керівник повинен постійно вживати заходів щодо стимулювання діяльності співробітників. Його слова ніколи не повинні розходитися з ділом, щоб зберегти авторитет серед підлеглих. Компанії рекомендується виробити єдину стратегію з чітко прописаними правами і обов 'язками кожної людини, а найголовніше - постійно слідувати їй.

Жоден вид техніки, жодні розробки не можливі без участі людини. Якщо компанія хоче розвиватися і збільшувати свій прибуток, то її керівництво, в першу чергу, має цінувати людей, які працюю в ній, намагатися згуртувати їх в єдину команду.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.