Бізнес і Економіка

Пасивні Операції Комерційних Банків

Пасивні Операції Комерційних Банків

 Комерційні банки є діловими підприємствами, що виконують функції фінансових посередників. Так, вони залучають заощадження населення, капітали, інші вільні кошти, які вивільняються в ході госпдіяльності, для надання їх у користування іншим суб 'єктам економічної діяльності, які тимчасово потребують додаткових коштів.


Для вирішення цих завдань банки здійснюють банківські операції. Основними операціями цього напрямку є операції, звані активними і пасивними.


Пасивні операції комерційних банків необхідні для залучення і концентрації капіталів як оборотних коштів. Активні операції мають на меті розміщення залучених ресурсів для отримання прибутку. Пасивні операції комерційних банків називають операціями з акумулювання власних ресурсів, які необхідні для проведення активних операцій (включаючи кредитні).

Формування ресурсів банку відбувається за рахунок залучення коштів населення у вклади, емісії банківських цінних паперів, отримання кредитів сторонніх банків та інших операцій, які призводять до збільшення коштів, що з 'являються в розпорядженні банківської установи.

Пасивні операції комерційних банків включають прийом депозитів; випуск банківських цінних паперів (векселів, облігацій, ощадних, депозитних сертифікатів); ведення рахунків різних клієнтів, включаючи банки-кореспонденти; операції репо; отримання міжбанківських кредитів, включаючи централізовані кредитні ресурси; євровалютні кредити.

Комерційні банки є специфічними установами, які, з одного боку, акумулюють тимчасово вільні грошові ресурси, а з іншого - надають наявні у них кошти підприємствам і населенню, які потребують русурсів, у тимчасове користування за певну винагороду.

Пасивні операції комерційних банків визначають розмір банківських ресурсів і, відповідно, визначають можливі масштаби їх діяльності. При пасивних операціях кошти концентруються на пасивних або ж активно-пасивних рахунках банку. Пасивні операції допомагають банкам купувати кредитні ресурси на вільному ринку.

  Виділяють чотири основні форми пасивних операцій: відрахування від власного прибутку на збільшення або формування фондів; первинна емісія банківських цінних паперів (внески до статутного капіталу); отримання кредитів від інших юридичних осіб; операції за депозитами (залучення коштів клієнтів).

Пасивні операції комерційного банку опосередковують залучення грошей, які вже знаходяться в обігу. Насамперед, до пасивних операцій відносять депозитні операції із залучення коштів юросіб і громадян у вклади або строкові, або до запитання. Саме депозитні операції і становлять основну частину пасивів банку. 

Строкові депозити визначаються термінами, прописаними в договорі. За такими вкладами виплачується вищий відсоток винагороди, ніж за вкладами до запитання. Останні ж являють собою кошти на рахунках, які пов 'язані із здійсненням розрахунків і вкладами до запитання.


Активно пасивні операції комерційних банків називаються комісійними, посередницькими операціями, які банки виконують за дорученням клієнтів за плату - комісію. Ці операції називають послугами. Виділяють розрахункові послуги за внутрішніми та міжнародними розрахунками; трастові послуги, які передбачають купівлю-продаж банком інвалюти, цінних паперів, дорогоцінних металів за дорученням клієнтів; посередництво в розміщенні облігацій та акцій; консультаційне та бухгалтерське обслуговування клієнтів та ін. 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.