Бізнес і Економіка

Пасивні операції банку

Пасивні операції банку

Завдяки визначенню банку в якості установи, що акумулює вільні грошові кошти, а також розміщує їх на поворотній основі, можна виділяти в діяльності даної організації пасивні та активні операції. Варто розібратися в цих поняттях більш детально.


Пасивні операції банку


За допомогою цього виду банки формують ресурси для роботи. Їх суть полягає в залученні різноманітних типів вкладів, у випуску цінних паперів, отриманні від інших банків кредитів, а також в інших операціях, що дозволяє збільшити банківські ресурси. Пасивні операції банку історично відігравали визначальну і первинну роль щодо активних, так як другий тип операцій вимагає наявності достатньої кількості ресурсів.

Російські комерційні банки у своїй практиці відносять до пасивних операцій наступні:

- прийом вкладів;

- відкриття рахунків клієнтів та їх ведення, в тому числі рахунків банків-кореспондентів;

- виробництво власних фінансових інструментів, у тому числі і цінних паперів;

- видача та отримання кредитів за міжбанківською програмою.


Власні кошти - це особлива форма ресурсів. Завдяки цьому капіталу здійснюються компенсаційні виплати кредиторам і вкладникам у тому випадку, якщо банк зазнав збитків або став банкрутом, а також ці кошти дозволяють підтримувати всі види операцій та їх обсяги відповідно до завдань діяльності організації. Власні кошти містять у своєму складі статутний, резервний, а також інші фонди особливого призначення, крім того, сюди включається прибуток, який не був розподілений протягом року.

Пасивні операції банків полягають у діяльності з акумулювання та залучення коштів з метою їх подальшого розміщення. Операції комерційного банку несуть наступне призначення:

- забезпечення діяльності необхідними ресурсами;

- формування джерел коштів для застосування в економіці;

- примноження доходів юридичних і фізичних осіб, що видаються у вигляді банківських відсотків за вкладами;

- зростання капіталу банку;

- створення фондів резервного страхування операцій.


Пасивні операції банку - операції, націлені на мобілізацію коштів. В результаті цього отримуються кошти, які служать в якості основи банківської діяльності. Активні банківські операції націлені на розміщення коштів. В результаті цього банк отримує дебетові відсотки, що виявляються вище кредитних, виплачених за пасивними операціями. Маржа, тобто різниця між дебетовими і кредитними відсотками, являє собою найважливішу традиційну статтю доходу банків.

Під депозитними операціями розуміються безстрокові і термінові вкладення клієнтів. Сюди ж прийнято відносити різноманітні ощадні операції. Призначенням ощадних депозитів є накопичення клієнтських коштів, про що видається відповідне свідоцтво.

Активні операції банків

Даний тип операцій складається з кредитних, інвестиційних, розрахунково-касових, комісійно-посередницьких. Зазвичай під активними операціями розуміється видача кредитів різного роду. Найчастіше зустрічаються короткострокові позики економічним агентам, які зазвичай орієнтовані на покупку товарно-матеріальних цінностей. Кредит видається під реальне забезпечення або без такого, однак для його отримання буде потрібно надання фінансових документів, які характеризують відповідне положення позичальника, що дозволить банку оцінити можливість того, що кредит буде погашений своєчасно.

Тепер вам відомо, що передбачає поняття "пасивні операції банку", а також у чому полягає суть активних операцій.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.