Бізнес і Економіка

Пасив балансу як основа для прийняття управлінських рішень

Пасив балансу як основа для прийняття управлінських рішень

Перш ніж компанія отримує позикові кошти в будь-якому вигляді, будь то кредит від фінансової організації або інвестиції приватної особи, її фінансове становище піддається ретельному аналізу з тим, щоб визначити, чи здатна вона впоратися в строк зі своїми зобов 'язаннями. Практично всю інформацію, яка необхідна, щоб зробити перші висновки, можна отримати, проаналізувавши пасив балансу. Однак для початку необхідно дати його визначення.


Пасив балансу - це загальна сума джерел коштів, які представлені в балансі. Пасив має у світовій практиці дві основні інтерпретації, які умовно іменуються як юридична та економічна. Пасив балансу в першому випадку трактується як звід зобов 'язань підприємства щодо осіб, які прямо або побічно надають йому власні кошти (частка власників у цьому випадку трактується як зобов' язання в умовному сенсі). У другому ж випадку, пасив трактується як сукупність джерел коштів. Крім того, пасивом називається план розподілу оціночної вартості активів.


Таким чином, у пасиві балансу відображені рішення підприємства щодо вибору джерел зовнішнього та внутрішнього фінансування прийнятих інвестиційних рішень, результатом яких є придбані підприємством активи. Відповідно до цього підходу, були сформовані три основні розділи пасиву балансу.

У першому розділі, іменованому "власний капітал" міститься інформація, щодо коштів, які були вкладені в підприємство її акціонерами. Це може відбуватися у формі вкладень до статутного фонду під час створення компанія, викупу певних часток вже після створення компанія, а також за допомогою нерозподіленого прибутку. Досить часто прибуток, отриманий підприємством, не повністю розподіляється між акціонерами у формі дивідендів, а відкладається для розширення діяльності компанії - це також вважається джерелом фінансування. Велика частка власного капіталу є хорошою "" подушкою безпеки "" для компанії від можливих фінансових ризиків.

 У другій своїй частині пасив балансу містить інформацію про довгострокові зобов 'язання, які підприємство має перед зовнішніми особами. Такого роду кредитори не зацікавлені в економічному успіху підприємства, так вони надають гроші в борг, які необхідно віддавати незалежно від наявності у компанії прибутку. Однак перш ніж отримати довгостроковий кредит, у формі викупу облігацій, лізингу, позики і т. д., компанія повинна довести, що вона зможе його повернути вчасно і з обговореним у договорі відсотком. Чим більше буде у компанії довгострокових зобов 'язань, тим менше її шанс отримати новий кредит.

І нарешті, третій розділ - це короткострокові зобов 'язання, тобто зобов' язання, які повинні бути погашені підприємством протягом року. В основному до них відносять комерційні кредити і ті зобов 'язання, за якими підходить термін виплати в поточному році. Аналіз пасиву балансу в цьому випадку повинен здійснюватися паралельно з аналізом його активу, так як нам важливо визначити, чи здатне підприємства за допомогою активів погасити свої борги. Для цього розраховуються показники ліквідності. Якщо ці показники знаходяться на рівні нижче, ніж рекомендований фінансовими аналітиками рівень, підприємство можна випробувати серйозні проблеми, пов 'язані з фінансуванням.

Таким чином, пасив балансу містить всю інформацію, яка необхідна для аналізу фінансового становища підприємства та його фінансових перспектив, так що для досвідченого фінансиста одного лише погляду на нього вистачить, щоб прочитати підприємство як відкриту книгу.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.