Бізнес і Економіка

Оцінюємо ліквідність балансу для оцінки фінансового становища підприємства

Оцінюємо ліквідність балансу для оцінки фінансового становища підприємства

Бухгалтерська звітність підприємства - це надзвичайно важливі документи, причому не тільки для зовнішніх, а й для внутрішніх користувачів. Справа в тому, що, ґрунтуючись на даних звітності, можна досить глибоко проаналізувати фінансову ситуацію фірми, виявити проблеми і навіть запропонувати шляхи їх вирішення. У російській практиці на перше місце ставиться така форма звітності як бухгалтерський баланс. Звичайно, щодо нього не можна зробити висновок про ефективність роботи підприємства, але ось проаналізувати фінансовий стан можна досить просто. Більш детально хотілося б зупинитися на тому, як оцінити ліквідність балансу підприємства.


Перш ніж переходити до опису методики аналізу, необхідно виявити мету такого дослідження. Ліквідність балансу відображає те, наскільки пов 'язані між собою за обсягами і термінами пасиви та активи підприємства. Іншими словами, термінові борги підприємства повинні бути покриті ліквідними активами.


Найбільш простою методикою, що дозволяє провести оцінку найменш трудомістким шляхом, є побудова балансу ліквідності. Для цього потрібно додатково згрупувати статті балансу таким чином, щоб кількість груп активів дорівнювала кількості груп пасивів. Причому активи необхідно групувати, починаючи з найбільш ліквідних, а пасиви - з найбільш термінових. Найчастіше вдаються до формування чотирьох груп по кожній зі сторін балансу.

Угруповання активів починаємо з другого розділу, ближче до кінця якого і міститься найбільш ліквідне майно. Очевидно, що перша група складається з грошей і фінансових вкладень, які здійснені на короткий термін. При цьому неліквідні активи слід з даної групи виключити.

Друга група складається з активів, які можна швидко трансформувати в гроші. Цій вимозі більшою мірою відповідають інші оборотні активи, а також короткострокова заборгованість дебіторів.

Потім необхідно просумувати активи, які так швидко на гроші перетворити не можна, але використовувати їх для забезпечення не самих термінових зобов 'язань можна. У цю групу відносять запаси, а також більш довгострокові фінансові вкладення.

Всі інші активи включаються в останню - четверту - групу. Дане майно найбільш важко перетворити на грошову форму, а це свідчить про його малу ліквідність.

Згрупувати пасиви за терміновістю, мабуть, навіть простіше. Інші короткострокові зобов 'язання, а також кредиторська заборгованість визнаються найбільш терміновими зобов' язаннями, а отже, формують першу групу.


Друга група створюється за рахунок всіх короткострокових боргів, які не були враховані раніше.

Третя і четверта група формуються відповідно четвертим і третім розділами балансу, тут навіть немає необхідності в додатковому перерахунку.

Після того, як групи створені, їх необхідно порівняти між собою - першу групу з першою, другу - з другою і так далі. Абсолютна ліквідність балансу характеризується тим, що активи перших трьох груп повинні відповідно перевищувати за величиною пасиви. У четвертій групі має дотримуватися інше співвідношення, оскільки воно свідчить про те, що підприємство має власні обігові кошти.

При недотриманні зазначених умов необхідно провести деякі заходи з метою нормалізації структури балансу. Зрозуміло, що баланс-то в будь-якому випадку зійдеться, але менш ліквідні активи будуть компенсувати більш ліквідні виключно з точки зору арифметики, але реально використовувати їх для погашення боргів буде не можна. Ліквідність балансу є дуже важливим критерієм, що дозволяє судити про поточне становище підприємства, а також про його майбутні перспективи.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.