Бізнес і Економіка

Основні принципи аудиту

Основні принципи аудиту

Принципи аудиту є базовими стандартами, які обов 'язкові для виконання абсолютно всіма незалежними аудиторами і фірмами, що займаються наданням аудиторських послуг, в їх професійній діяльності. Ці принципи встановлюють належний мінімум якості, який очікують замовники при зверненні до аудиторів для надання їм допомоги в перевірці або налагодженні обороту фінансових документів. Ці принципи повинні дотримуватися незалежно від області та характеру проведення аудиторських перевірок, а також спектру діяльності перевіряються господарюючих суб 'єктів. 


Аудиторські принципи покликані забезпечувати гарантії результатів проведених перевірок. В умовах зміни економічних реалій вони періодично піддаються змінам і перегляду, проте базові основи цих принципів залишаються незмінними. Вони визначають підхід до проведення перевірок, масштабів перевірок, питань методології, видів звітності та висновків.


При проведенні фінансових перевірок повинна дотримуватися низка обов 'язкових правил. В якості основи для прийняття рішень повинні застосовуватися етичні професійні принципи аудиту.

  Основні принципи аудиту включають об 'єктивність, чесність, професійну поведінку, сумлінність, незалежність і конфіденційність.

Загальні принципи аудиту, насамперед, передбачають об 'єктивність. Це неупередженість, неупередженість і непідвладність чиєму б то не було впливу при виконанні своїх професійних функцій при проведенні перевірки, а також в ході формулювання висновків та оформлення висновку.

  Під принципом незалежності розуміється відсутність у перевіряючої фірми або індивідуального аудитора спорідненої, майнової, фінансової чи іншої зацікавленості в результатах перевірки. Крім того, аудитор також не повинен бути жодним чином залежний від третьої сторони, яка може чинити на нього тиск, впливаючи на ті висновки, які він може зробити за результатами конкретної діяльності.

Принципи аудиту включають професійну компетентність, яка передбачає володіння належним обсягом знань і володіння необхідними навичками, які можуть дозволити аудитору якісно і кваліфіковано надавати свої послуги. 

Професійна поведінка аудитора передбачає повне дотримання інтересів суспільного характеру, вміння підтримувати репутацію власної професії, не здійснювати вчинки, які несумісні з наданням професійних послуг і які можуть призвести до втрати довіри з боку замовників послуг, завдати шкоди іміджу професії.


Принцип сумлінності вимагає, при наданні аудитором послуг, використання своїх здібностей і повноважень з уважністю, ретельністю і оперативністю.

Принцип конфіденційності вимагає від аудиторів забезпечення збереження всіх документів, які вони отримують або складають під час перевірок. Аудитори не мають права передати ці документи або копії документів третім особам, повідомляти їм відомості, що містяться в документах, без дозволу їх власників, крім випадків, обумовлених законодавством.

 У разі, коли аудиторська організація або аудитор є членом профспілки, їм слід дотримуватися правил етики, які передбачають документи, що приймаються на добровільній основі цією профспілкою.

 Принципи аудиту свідчать, що в ході планування перевірок, аудитори повинні ставитися до всіх своїх дій і наявної в їх розпорядженні інформації критично, з часткою здорового скептицизму, оскільки завжди існують обставини, здатні привести до свідомого або неусвідомленого спотворення фінансової інформації.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.