Бізнес і Економіка

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві з урахуванням екологічної діяльності

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві з урахуванням екологічної діяльності

В результаті аналізу бухгалтерського обліку екологічної діяльності ряду підприємств часто виявляються основні недоліки і проблеми, з якими зіткнулася існуюча система обліку:


 1) невідповідність величини оплати за використання ресурсів навколишнього середовища та природи шкоди, яку при цьому завдають навколишньому середовищу;


2) відсутність достовірних даних про активи зони природокористування в існуючій системі обліку;

3) бухгалтерський облік на підприємстві, що спотворює реальну вартість підприємств внаслідок використання методів оцінки, що не враховують екологічні фактори;

4) складність і трудомісткість розрахунку екологічного податку.

 Для подолання перерахованих вище проблем, доцільним буде проведення наступних заходів щодо вдосконалення основи організації бухгалтерського обліку:

1. Для формування первісної вартості екологічних активів користування природними ресурсами буде доцільним відкрити додаткові субрахунки до рахунків:

а) Вкладення у позаоборотні активи - Вкладення у позаоборотні активи капітального природоохоронного характеру


б) Матеріали - Активи сфери природокористування - для обліку біологічних активів та відходів виробництва;

 в) Основне виробництво - Витрати природоохоронного призначення.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві з урахуванням його екологічної діяльності буде більш ефективним, якщо застосувати новий спосіб відображення в бухгалтерському обліку небезпечних відходів виробництва та зобов 'язань з їх захоронення. 

 2. По можливості переглянути основні технології та процедури оцінки вартісостікомпанії: порівняльну, дохідну і витратну. Наприклад, якщо підприємство може бути реалізоване тільки як майновий комплекс, на практиці найчастіше застосовують витратний метод. Однак він не враховує екологічної складової діяльності підприємств, що спотворює їх реальну вартість. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві для вирішення даної проблеми повинна передбачати можливість корекції величини доходів і витрат, що використовуються при розрахунках вартості чистих активів витратним методом, на величину екологічних факторів. В результаті буде отримана нова формула розрахунку чистих активів. 

 3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві для спрощення розрахунку екологічного податку може передбачати проведення розрахунку екологічних платежів у відсотках від фактичної собівартості виробленої продукції. При цьому відсоток відрахувань повинен залежати від виду діяльності підприємства. З метою стимулювання підприємств проводити природоохоронні заходи, буде доцільно надавати пільгу з екологічного податку в подвійному розмірі на кожен рубль коштів, витрачених на здійснення даних заходів.

 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві з урахуванням екологічної діяльності повинна враховувати і аспекти матеріального стимулювання працівників. Зараз, як правило, для стимулювання працівників застосовуються традиційні та значущі доплати, такі як за складність, за роботу у святкові дні, за напруженість роботи тощо. Тим не менш, в діючих умовах господарювання в порядок і оплати праці доцільно включення додаткових бонусів, з урахуванням практичного економічного внеску кожного співробітника у вирішення природоохоронних завдань підприємства.

Тим не менш, часто трапляється, коли існуючі умови оплати праці не включають заходи, що враховують природоохоронний аспект діяльності компанії, а ґрунтуються лише на діючих умовах господарювання, які, своєю чергою, обмежуються законодавчими нормами, що мають неоднозначне тлумачення, що суттєво впливає на фінансові результати та оподаткування.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.