Бізнес і Економіка

Опис продукту: приклад того, як скласти докладний опис, складання бізнес-плану

Опис продукту: приклад того, як скласти докладний опис, складання бізнес-плану

Якщо вам не вдалося відшукати бізнес-план (БП) з описом, характеристикою продукту, який ви плануєте просувати, то необхідно приступити до його самостійного складання. Які розділи включає бізнес-план? Які етапи в його підготовці відомі? І нарешті, як викликати щиру зацікавленість у інвесторів? Усі ці та інші цікаві запитання ми розглянемо у статті.

Опис продукту проекту або бізнес-план

Під бізнес-планом слід розуміти стратегію компанії щодо управлінської, маркетингової та фінансової діяльності. Він оформляється як офіційний документ. БП дозволяє висвітлити всі аспекти майбутньої справи, врахувати існуючі ризики, провести розрахунок інвестицій і терміни повернення грошових коштів. Доцільно розглянути детальніше, як грамотно скласти опис продукту. Слід розуміти, наскільки важливо оформити документ на папері. Це перше, на що подивиться інвестор на презентації проекту. Як приклад нижче розглянемо опис програмного продукту.


Бізнес-план: функціонал

Мабуть, головна вимога при складанні документа - це можливість продемонструвати ідею для того, щоб інвестори чітко розуміли, куди їм вкладати або не вкладати грошові кошти. Якщо опис продуктів і послуг складено грамотно, напевно з 'явиться інтерес у різних фондів, банків та інших структур. Бізнес-планування допомагає структурувати і систематизувати всі відомості про проект. З його допомогою можна створити налаштування планового розширення майбутньої інфраструктури, а також правильно виявити час, придатний для інвестування коштів у розвиток проекту.

Сьогодні безліч підприємців-новачків можуть скласти лише короткий опис продуктів. Вони тільки в загальних рисах представляють, які функції апріорі виконує бізнес-план. Нижче розглянемо його різновиди, що існують на сьогоднішній день.

Поради щодо складання документа

Щоб піднести інвесторам гідний опис продукту, варто скористатися низкою порад щодо складання бізнес-плану:

 1. У тексті повинні бути прості і читабельні формулювання, поняття: двозначні трактування заборонені.
 2. Бізнес-план повинен містити не більше 25 сторінок.
 3. Файл з описом продукту компонується відповідно до загальноприйнятих норм.
 4. Важливо представити потенційному інвестору повні відомості про проект.
 5. Всі обчислення і висновки в проекті повинні підтверджуватися конкретними цифрами, фактами або проведеними заздалегідь дослідженнями.
 6. Всі розділи опису продукту повинні бути взаємопов 'язані. Кожен з них доповнює загальну позитивну думку аудиторії про проект.
 7. Вивчивши бізнес-план, інвестор повинен побачити потенціал проекту, тому варто попрацювати над цим питанням окремо.
 8. Важливо зберегти гнучкість викладеного. Пояснення: якщо ваш бізнес-план не виключає внесення доповнень, змін або уточнень, то його вже можна вважати краще конкурентного.
 9. Слід обов 'язково вказати методи контролю за майбутньою діяльністю.

Принципи складання БП

Скласти бізнес-план нескладно, головне, детально продумати основну ідею стартапу. Доцільно розглянути покроковий алгоритм, що дозволяє розробити документ самостійно. Для початку потрібно виявити "сильні" і "слабкі" сторони бізнес-ідеї. Не варто припиняти роботу над проектом на перших стадіях, якщо раптом негативних моментів виявилося більше, ніж позитивних, адже кожен мінус - неповторна точка зростання для бізнесу. Детальний аналіз потрібен також для ринку збуту.

Опис продукту. Приклад

Якщо після проведення досліджень, зазначених вище, і підрахунку первинних грошових показників ви не передумали реалізувати ідею стартапу, доцільно приступити до формування бізнес-плану. Повний БП містить 12 розділів. Розгляньмо їх на прикладі опису розробки програмного продукту.

Розділи БП

Бізнес-план включає такі розділи:


 1. Титульна сторінка, на який відображається назва проекту і структури, де планується запуск і реалізація проекту програмного продукту. Важливо вказати ПІБ директора компанії, контактну інформацію людей, відповідальних за написання БП, дату створення документа.
 2. Меморандум про нерозголошення, що гарантуватиме захист унікальної ідеї для бізнесу і не дозволить її вкрасти. Файл містить вимогу залишити конфіденційними будь-яку інформацію, отриману в процесі прочитання документа. Так, порушення норм буде переслідуватися законом.
 3. Коротке резюме. Важливо мати на увазі, що оформляти його потрібно в кінці написання БП. Це ніби витяг з усього документа, в якому доцільно охарактеризувати ключові моменти, пов 'язані з грошовими показниками, і бізнес-ідею в цілому.

Опис у резюме

Щоб грамотно скласти резюме, для початку слід описати продукт. Відповідно до нашого прикладу це буде виглядати наступним чином: система створення ПЗ рентгенівського мікротомографа передбачає вивчити структуру об 'єкта дослідження зсередини неруйнівним способом. Механізм складається з фотодетектора і джерела випромінювання. ЗА робить близько 360 знімків зрізів (один крок = 1 градус). А після отримання первинної інформації використовується методика реконструкції на основі алгоритму Радона. Так будується тривимірна модель дослідницького об 'єкта.

Крім грамотної характеристики продукту, резюме має містити опис цільової аудиторії, чисельність заочно реалізованих товарів, заплановану виручку після запуску в рамках 1 року. Важливо вказати загальний обсяг необхідних інвестицій, а також витрат на проект. Слід згадати:

 • про організаційні, юридичні сторони питання;
 • робочій силі, яка буде потрібна для реалізації задуманого;
 • переліку джерел субсидування;
 • терміни виходу на точку беззбитковості;
 • термін окупності.

На що в першу чергу звертає увагу інвестор?

Варто мати на увазі, що розділ "Резюме" є найважливішим, так як саме на нього в першу чергу звертає увагу потенційний інвестор. Вивід: доля вашої ідеї практично повністю завита від резюме, тому необхідно викласти дані логічно і лаконічно. Не слід забувати про загальний дохід за рік, сумарний обсяг коштів на кінець року, ЧДД (суто дисконтований дохід) та рентабельність структури.

Розділи бізнес-плану: частина друга

Крім представлених вище розділів БП, існують наступні:

 1. Характеристика проекту (його сенс, що потрібно для досягнення основної мети, які перешкоди і ризики, ідеї для розвитку проекту і так далі). Цей розділ становить приблизно дві сторінки. Сьогодні є актуальним SWOT-аналіз, що відображає всі ризики і можливості справи.
 2. Характеристика ринкової ніші. Тут помічником виступить така цифра, як обсяг реалізації продукту-аналога за певний період.
 3. Докладні відомості про проект, тобто його суть у деталях. Тут потрібно згадати про ступінь готовності до початку реалізації, наявність необхідних для цього ресурсів. Слід обов 'язково вказати першорядні цілі стартапу, цільову аудиторію, шляхи досягнення успіху, плюси і мінуси продукту.
 4. Стратегія маркетингу. Доцільно описати суть стратегії, основні показники ефективності діяльності та засоби досягнення цілей, намічених в одній з попередніх рубрик. Варто розподілити обов 'язки на всіх співробітників, задіяних у службі маркетингу, дедлайни і методи досягнення маркетингових цілей.
 5. Виробничий план. У такому розділі потрібно зазначити відомості щодо виробництва товарної продукції з урахуванням фактора сезонності. Є один нюанс, якщо ви плануєте реалізацію готових виробів, наприклад, продукту, розібраного на прикладі вище (одяг, взуття, дитячі іграшки), то даний пункт можна опустити. Розділ має містити такі аспекти: потрібні виробничі механізми, особливості процесу, перелік обладнання з його технічними характеристиками і вартістю, відомості про площі для виробничого процесу, необхідна сировина, витрати відповідно до кожної стадії виробництва.
 6. Організаційний план, де важливо розкрити особливості найму персоналу, контролю за їх діяльністю та розподілу професійних завдань. Даним розділом нехтувати дуже шкідливо, адже саме з його допомогою можна зрозуміти відповідність існуючої організаційної структури основним цілям проекту. Цей розділ повинен містити фактичну та юридичну адреси, ім 'я організаційно-правової норми (наприклад, ТОВ або ВАТ), актуальну схему управління.
 7. Фінансовий план, що характеризує всі грошові нюанси бізнес-ідеї: рентабельність, термін окупності і так далі. Тут важливо провести розрахунок за податковими виплатами, склад капіталу структури, план за звітами про доходи і витрати підприємства, грошовий потік і баланс структури. Слід також розрахувати точку беззбитковості і чистий дисконтований дохід.
 8. Ризик-менеджменту. У розділі важливо описати всі ризики, які можливі в процесі організації та ведення передбачуваної діяльності. Слід пам 'ятати, що особливу роль надають ті фактори, від яких безпосередньо залежить прибуток підприємства.
Image

Publish modules to the "offcanvas" position.