Бізнес і Економіка

Операційні витрати. Що це таке?

Операційні витрати. Що це таке?

У цій статті ви дізнаєтеся, що таке операційні витрати (сокр. OPEX) і з чим вони пов 'язані. Цей термін часто використовують у корпоративних фінансах, і зазвичай він відноситься до тих витрат, які виникають періодично при веденні бізнесу.


Операційні витрати - це ті витрати, які пов 'язані з управлінням підприємством та його діяльністю з реалізації товарів і продукції; це вартість ведення будь-якого бізнесу, яка включає в себе будь-які витрати, пов 'язані з безпосередньою роботою компанії. Вони систематизують витрати періоду звітів, не пов 'язані з безпосереднім виробництвом продукції. ПСБУ "" Витрати "" впорядковують угруповання витрат операційної діяльності будь-якого підприємства за деякими економічними елементами:


- трудові витрати;


- амортизація - це різниця, що виникає в тому випадку, якщо такі активи, як виробниче обладнання або транспортні засоби поступово зношуються, внаслідок чого їх ринкова вартість стає дещо нижче первісної (ця стаття буде відноситися до операційних витрат, якщо дані активи використовуються бізнесом у своїй операційній діяльності);
- відрахування фінансових коштів на здійснення соціальних заходів;
- витрати з оплати праці працівників - найбільш поширена стаття операційних витрат, у деяких випадках вона займає найбільшу вагу в загальних витратах підприємства;
- інші операційні витрати - це маркетинг, реклама, оплата ліцензій та юридичних послуг, канцелярські товари, оплата комунальних послуг, витрати на купівлю необхідної сировини, витрати на дослідницьку та наукову діяльність.

Варто відзначити, що крім операційних є ще й капітальні витрати (сокр. CAPEX). Вони, наприклад, можуть включати в себе витрати на разову покупку нового обладнання, коли старе повністю зношене, тобто амортизоване.

Чому прийнято розділяти капітальні та операційні витрати? Це відбувається через те, що будь-які інвестори і менеджмент компанії повинен отримувати більш точну картину того, куди саме витрачені фінансові кошти перед тим, як був отриманий прибуток. Наприклад, операційні витрати банку - це оплата праці, закупівля канцелярських товарів, а капітальні - купівля приміщення.

Аналітичний облік витрат операційних будь-якої установи або підприємства організовують, враховуючи характер діяльності, особливості здійснених робіт і послуг. Продумане формування аналітичного обліку має важливе значення для визначення методики, аналізу, їх сутності, а також для об 'єктивного відображення фінансових результатів (збитку або чистого прибутку) організації.

У всіх галузях господарства операційні витрати розподіляються по економічних елементах. Ці показники останнім часом відіграють більш важливу роль в ході роботи організацій в умовах жорсткої конкуренції не тільки з зарубіжними, але і з вітчизняними виробниками.


По-перше, сучасний ринок вимагає ефективного і адекватного управління організацією. Для успіху керівники підприємств повинні наймати управлінський персонал з високою кваліфікацією. Це вимагає більш ретельного контролю використання коштів та уважного аналізу ефективності їх користування.

По-друге, успішне просування послуг і товарів на ринку вимагає від підприємства значних витрат на збут. Через високу конкуренцію виробники змушені проводити серйозні і дорогі маркетингові дослідження, витрачати значні фінансові кошти на рекламу і здійснювати обробку товару перед продажем.

По-третє, інноваційний (тобто новаторський) характер розвитку нинішніх підприємств вимагає вміння звикати до нових умов, впевнено працювати у сфері обігу.

Як отримують інформацію про операційні витрати?

Найпопулярніший спосіб отримання даних про стан операційних витрат - це ведення обліку управлінського або використання спеціального програмного забезпечення для менеджменту фінансів. Адже в тому випадку, якщо величина витрат з року в рік змінюється (особливо в бік їх підвищення), то сторони (кредитори та акціонери) захочуть пояснень від менеджменту. Наявність такої інформації допоможе визначити причини зміни витрат, що в подальшому дозволить усунути проблему зростаючих витрат.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.