Бізнес і Економіка

Операції комерційних банків - незамінний аспект розвитку економіки

Операції комерційних банків - незамінний аспект розвитку економіки

Комерційний банк - кредитна установа з універсальними функціями, що створюється для здійснення залучення з подальшим розміщенням грошових коштів. Крім того, банки у своїй діяльності здійснюють інші операції.


Після отримання ліцензії на певну діяльність від головного банку, комерційний банк може приступати до роботи в якості кредитної установи, а також виконувати певні види операцій, право на які надає отримана ліцензія. Банкам заборонено здійснювати виробничу, торговельну та страхову діяльність.


Діяльність банків характеризується подвійним характером. Крім комерційної установи, банки являють собою важливі соціальні інститути. Якщо виходити з комерційної складової, банки в першу чергу зацікавлені в отриманні максимального доходу від своєї діяльності, а як соціальні інститути, вони служать важливим складовим фінансової інфраструктури і повинні забезпечувати умови для розвитку економіки держави, а також для підвищення рівня добробуту населення. Від діяльності банків значною мірою залежить стан економіки. Без сильного банківського сектора, що діє на комерційній основі, немає можливості створити ефективний ринковий механізм. 

Операції комерційних банків розділяються на пасивні та активні. І вони взаємозалежні.

В основі того, що операції банків розділяються на пасивні та активні лежить принцип формування та розміщення банківських ресурсів. Пасиви являють собою вільні ресурси банку, які є в розпорядженні і служать для здійснення активних операцій. Видаючи кредити і купуючи цінні папери, тобто, здійснюючи активні операції, банки виконують постійний контроль за обсягом пасивів, аналізуючи терміни чергових виплат за депозитними зобов 'язаннями.

У складі ресурсів банків, власний капітал, як правило, займає незначну частку. Головна його частина формується за допомогою залучених коштів.

В якості залучених пасивів комерційні банки використовують:

- депозитні вклади на різноманітних умовах;


- кошти, які залучені шляхом здійснення емісії та розповсюдження випущених цінних паперів, до яких належать облігація, вексель, сертифікат;

- кошти, отримані на підставі міжбанківських угод, у тому числі кредитні кошти центрального та іноземних банків.

Депозитні операції комерційних банків є одним з традиційних банківських послуг, які складають головну частину пасивів банку і служать основним джерелом активних банківських операцій.

Активні операції банків - дії з розміщення пасивних коштів банку для придбання прибутку. Активні операції здійснюються на комерційній основі під заздалегідь встановлений відсоток та/або комісійну винагороду. При здійсненні активних операцій комерційним банком важливу роль відіграє аналіз фінансового стану позичальника з метою виявлення спроможності до повернення позикових коштів та процентів у встановлені строки. Від якісного проведення активних операцій залежить прибутковість і фінансова надійність банку.

Посередницькі операції давно вже тісно переплелися з кредитними операціями і сформували комплексну форму банківських послуг, до яких відноситься факторинг і лізинг.

В основі факторингових операцій лежить перепродаж права на стягнення заборгованості, пов 'язаної зі здійсненням виробничої або торговельної діяльності.

Лізингові операції комерційних банків є специфічною формою довгострокового договору оренди на транспортні засоби, обладнання, техніку, при яких право власності на орендований суб 'єкт залишається у орендодавця.


Як бачите, операції комерційних банків досить різноманітні і покликані забезпечувати не тільки вимоги зацікавлених сторін, а й сприяти розвитку ринкової економіки в цілому.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.