Бізнес і Економіка

Обов 'язки експерта: посадова інструкція, права та обов 'язки

Обов 'язки експерта: посадова інструкція, права та обов 'язки

Робота експертом передбачає собою, що цей фахівець проводить дослідження і видає висновки з питань, які перед ним ставить замовник або компанія, де він працевлаштований. Основна його мета полягає у визначенні справжності матеріалів, встановленні доказів та здійсненні інших справ, що належать до підтвердження тих чи інших фактів.

Експерти потрібні в державні установи, компанії та фірми. Також такий професіонал може працювати самостійно, виступаючи незалежним експертом і виконуючи приватні замовлення. Існує безліч експертів, зайнятих у різних сферах діяльності. Так, наприклад, в обов 'язки кредитного експерта входить перевірка можливості клієнта погасити борг, а судовий співробітник шукає підтвердження фактів скоєння злочину, щоб суду було простіше винести вирок.


Загальні положення

Співробітник, який приймають на цю посаду, є фахівцем. У великих організаціях у нього можуть бути свої підлеглі. Призначити на посаду або звільнити з роботи цього співробітника може лише головний директор. Щоб отримати цю роботу, потрібно мати відповідну освіту і стаж роботи.

Вимоги до кваліфікації

Для отримання посади та виконання обов 'язків експерта необхідна людина з вищою професійною освітою та стажем роботи у сфері експертної діяльності не менше року. Роботодавці не вимагають пред 'явлення стажу роботи, якщо претендент має ступінь кандидата наук. Також необхідно отримати документ, що підтверджує право співробітника самостійно здійснювати експертну діяльність.

Для отримання посади старшого експерта необхідно отримати професійну вищу освіту. Крім цього, від співробітника вимагається стаж роботи не менше двох років з науковим ступенем, кандидатам потрібно пропрацювати у відповідній сфері до трьох років, а ось фахівець повинен мати стаж від п 'яти років і вище, щоб влаштуватися на цю роботу. Також необхідне підтвердження, що він може самостійно займатися експертною діяльністю.

Що стосується посади провідного спеціаліста, то тут потрібна вища освіта і десять років стажу. Якщо ж у претендента є вчений ступінь доктора і кандидата наук, то досить і п 'яти років стажу. І відповідний документ, що підтверджує право на здійснення самостійної експертної діяльності.

Знання

Щоб виконувати обов 'язки судового експерта, працівник повинен знати конституцію країни, вивчити всі правові та нормативні акти, що безпосередньо належать до експертної діяльності в установах, норми та акти провадження судової експертизи, за якими методами і нормами вони здійснюються.

Співробітник повинен стежити за передовим і зарубіжним досвідом в даній сфері, знати, як оформляються всі необхідні документи, як використовувати обладнання, необхідне йому для вирішення поставлених завдань, а також як контролювати якість і статистично обробляти результати, отримані шляхом проведення експертизи. Також він повинен вивчити правила, норми і статут компанії.


Чим керується

Щоб якісно виконувати обов 'язки експерта, у своїй діяльності працівник зобов' язаний керуватися локальними актами і всією організаційною, а також розпорядчою документацією установи, де він влаштований. Працівник повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, охорони праці та санітарії. Також він повинен враховувати у своїй роботі всі укази і розпорядження керівництва, пункти посадової інструкції.

Функції

Посадові обов 'язки експерта включають проведення експертиз та експертних досліджень.

Співробітник повинен, в межах своєї компетенції, брати участь у проведенні комплексних і комісійних експертиз. Також він зобов 'язаний впроваджувати на практиці передові світові розробки в цій сфері. На нього можуть покласти обов 'язок розробки пропозицій, спрямованих на зменшення числа правопорушень. Крім цього, експерт бере участь у проведенні навчальної та методичної роботи зі співробітниками установи, де він працевлаштований.

Обов 'язки головного експерта

Співробітник, який займає цю посаду, зобов 'язаний брати участь в узагальненні експертної діяльності, а також готувати рекомендації, що потрібно зробити, щоб удосконалити наявні схеми і практики.

Він займається спільно з іншими співробітниками розробкою нових методів і методик проведення експертиз, здійснює науково-дослідну діяльність. Варто відзначити, що цей співробітник може бути залучений до виконання обов 'язків експерта понаднормово, але не виходячи за рамки трудового кодексу країни.

Права

Співробітник, який отримав посаду експерта, має право передавати доручення своїм підлеглим, які стосуються його завдань і функцій. Також він має право здійснювати контроль за тим, наскільки швидко і якісно його співробітники виконують покладені на них завдання і доручення.

Він має право робити запити і отримувати всю необхідну інформацію, матеріали та документацію у всіх підрозділів установи, які потрібні йому для роботи. Він має право співпрацювати зі сторонніми організаціями, якщо покладені на нього завдання потребують сторонньої участі для вирішення виробничих проблем. До його компетенції входить можливість підписувати документи, пропонувати начальству кадрові зміни, в тому числі звільнення, прийняття на посаду, видача премії або стягнення зі співробітника.


Відповідальність

Під час виконання обов 'язків експерта, працівник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх функцій, вказівок керівництва, а також якщо він використовує свої повноваження в особистих цілях або перевищує їх. Його можуть притягнути до відповідальності, якщо він надав керівництву недостовірну інформацію про виконану роботу. Співробітник відповідальний за бездіяльність, якщо він виявив порушення правил компанії і не вжив жодних дій для запобігання порушенню. Також його можуть притягнути до відповіді, якщо він не забезпечує трудову дисципліну у своєму відділі.

Оцінка роботи

Співробітник, який вступає на цю посаду зобов 'язаний якісно і своєчасно виконувати свої обов' язки, і це контролюється на державному рівні. Кожен день його діяльність оцінює безпосередній керівник. Один раз на два роки роботу експерта повинна перевіряти атестаційна комісія, на підставі звітних даних щодо його діяльності за обраний період.

Ув 'язнення

Обов 'язки фахівця експерта відрізняються від функцій наукового співробітника. Також на відмінність завдань працівників впливає сфера діяльності компанії, де вони працевлаштовані. Тому тільки на самому підприємстві можна ознайомитися з детальною і точною посадовою інструкцією.

Після ознайомлення з цим документом на самому підприємстві, куди влаштовується співробітник, він в обов 'язковому порядку повинен узгодити його з начальством. Тільки після цього він зможе приступити до виконання своїх обов 'язків.

Також для отримання цієї роботи обов 'язково отримати профільну освіту, а також мати документи, що підтверджують, що співробітнику дозволено займатися експертною діяльністю, і мати стаж роботи, залежно від кваліфікації працівника.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.