Бізнес і Економіка

Оборотність кредиторської заборгованості

Оборотність кредиторської заборгованості

 Оборотність кредиторської заборгованості (КЗ) - це показник, який пов 'язує суму грошей, що підлягає поверненню організацією-кредиторам (це, в основному, стосується постачальників) до конкретного терміну, з поточною величиною закупівель, або з придбаними у кредиторів товарами і послугами.


Звичайно, фінансова стійкість і платоспроможність будь-якої організації знаходиться в залежності від кредиторської заборгованості. Якщо її частка досить висока, то у компанії знижується і фінансова стійкість, і її платоспроможність, але кредиторська заборгованість підрядникам і постачальникам дає можливість організації користуватися чимось на зразок "безкоштовних" грошей на весь період оборотності кредиторської заборгованості.


Розрахувати, наскільки це вигідно підприємству в кожному конкретному випадку, неважко. Підприємство могло б взяти цю ж суму в банку під відсотки. Фактично, вигода організації полягає в різниці між величиною відсотків за кредитом за період існування на балансі підприємства даної заборгованості, якби він був узятий, звичайно, і величиною наявної кредиторської заборгованості. Іншими словами, прибуток підприємства полягає в сумі відсотків за наданий банком кредит на дану суму і на даний термін, якби підприємство насправді його брало.Оборотність кредиторської заборгованості знаходиться в сильній залежності від галузі організації, масштабів її діяльності.

Коефіцієнт оборотності КЗ відносять до показників, що показують ділову активність, які характеризують те, наскільки ефективно використовує свої фінансові кошти організація. Для обчислення цього коефіцієнта оборотності собівартість реалізованої продукції необхідно поділити на вартість (середньорічну) кредиторської заборгованості, він показує необхідну кількість оборотів для оплати виставлених організації рахунків.

При оцінці оборотності КЗ використовуються такі показники:

  • період погашення КЗ (днями);
  • оборотність КЗ (в разах).

Оборотність кредиторської заборгованості визначають через відношення виручки від реалізації до середньоарифметичного значення кредиторської заборгованості. Середню кредиторську заборгованість визначають як суму кредиторських заборгованостей, наявних на початок і кінець періоду, поділену на два. Період погашення кредиторської заборгованості, наприклад, днями, визначають поділом періоду днями (за рік рахують 360 днів) на оборотність КЗ.

Слід пам 'ятати про важливість тривалості періоду прострочення - чим цей термін більший, тим вищим виявляється ризик непогашення прострочення.


В ідеальному випадку бажано, щоб організація стягувала заборгованості за рахунками дебіторів ще до того, як буде потрібно виплатити борги кредиторам. Якщо в періоді обігу КЗ велика кількість днів, це може свідчити про недостатню кількість наявних грошових коштів, необхідних для задоволення поточних потреб, які виникають в організації внаслідок скорочення продажів, збільшення витрат, зростання потреб в оборотному капіталі.

Для кредиторів краще, щоб оборотність кредиторської заборгованості і, відповідно, коефіцієнт оборотності виявився вище, в той час як для самого підприємства або організації значно вигідніше мати низький коефіцієнт. Це дає їм можливість залишок від неоплаченої КЗ використовувати в якості досить зручного (він безкоштовний) джерела для фінансування поточної своєї діяльності.

Оборотність кредиторської заборгованості показує кількість (як правило, протягом року) погашень з боку організації середньої величини наявної у неї кредиторської заборгованості.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.