Бізнес і Економіка

Об 'єкти бухгалтерського обліку

Об 'єкти бухгалтерського обліку

Розглянемо об 'єкти бухгалтерського обліку детальніше. Так майно підприємства ділиться на дві великі групи:


1.Необоротні активи


 • Основні засоби
 • Нематеріальні активи
 • Незавершене будівництво
 • Довгострокові фінансові вкладення

2.Оборотні активи

 • Виробничі запаси (сировина, напівфабрикати, тара)
 • Готова продукція
 • Грошові кошти
 • Короткострокові фінансові вкладення

До основних засобів організації належать будівлі, обладнання, легковий і вантажний транспорт, офісна оргтехніка та меблі, інструменти. Всі основні засоби діляться на власні та орендовані. Окремо враховуються діючі, резервні, що знаходяться на реконструкції та бездіяльні основні засоби. Сюди ж відносяться капітальні вкладення в поліпшення землі, наприклад, такі як зрошувальні, осушувальні роботи.

До нематеріальних активів належать патенти, винаходи, права на користування землею, водою, програмне забезпечення, товарні знаки.

До незавершеного будівництва можна віднести витрати на капітальний ремонт, реконструкцію обладнання, геологорозвідувальні роботи, на будівельно-монтажні роботи та інвентар, згідно кошторису на капітальне будівництво.

Довгострокові фінансові вкладення як об 'єкти бухгалтерського обліку передбачають придбання акцій та облігацій на довгостроковій основі, участь у частці статутного капіталу інших організацій, або видача їм позик під боргові зобов' язання.

Оборотні активи діляться на матеріальні та фінансові. Під матеріальними оборотними активами розуміють товари і готову продукцію підприємства, сировину, тару і комплектуючі засоби, які беруть участь тільки в одному виробничому циклі.


Грошові кошти обліковуються в касі організації, на розрахункових рахунках, у цінних паперах. Грошові кошти на строкових депозитах і в державних облігаціях, а також дебіторська заборгованість за товари і послуги та суми підзвітних осіб підприємства розглядаються як об 'єкти бухгалтерського обліку.

 Фінансовими зобов 'язаннями служать авансові платежі, дебіторська заборгованість покупців за відвантажену продукцію, підзвітні суми співробітників.

 Всі господарські процеси, які відбуваються на підприємстві - заготівля, виробництво, продаж продукції, складаються з окремих операцій, які завжди враховуються, як і інші об 'єкти бухгалтерського обліку та оформляються за допомогою первинних документів. При відвантаженні товару оформляється рахунок-фактура та накладна, при надходженні товару на склад заповнюється приходний ордер складу, транспортні витрати оформляються платіжним дорученням через банк.

Так предмет і об 'єкти бухгалтерського обліку тісно взаємопов' язані між собою. Предмет якраз і складається з декількох об 'єктів обліку, об' єднаних між собою. Якщо кожен об 'єкт обліку є тільки частиною господарської діяльності підприємства, то предметом обліку служить діяльність організації в цілому.

У бухгалтерському обліку існує кілька прийомів і способів, які вивчають об 'єкти. Сукупність всіх прийомів і способів обліку об 'єктів підприємства є методом їх обліку в бухгалтерії. До основних методів бухгалтерського обліку належать:

 • Вигляд первинної документації
 • Інвентаризація
 • Складання бухгалтерського балансу, фінансових результатів
 • Калькуляція
 • Оцінка майна та зобов 'язань організації
 • Подвійний запис господарських операцій за дебетом та кредитом у рівних сумах

На допомогу бухгалтеру надаються нормативні акти, інструкції, податковий та цивільний кодекси. Кожна організація самостійно відображає у своїй обліковій політиці і предмет та метод бухгалтерського обліку, якими керується у повсякденній господарській діяльності. Свій бухгалтерський облік кожна організація веде постійно з початку реєстрації і до повної ліквідації підприємства.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.