Бізнес і Економіка

Навіщо потрібна переоцінка основних засобів?

Навіщо потрібна переоцінка основних засобів?

Переоцінка основних засобів потрібна тоді, коли в процесі виробництва вони зношуються. Чинне законодавство встановило класифікацію цього виду активів, період їх корисного використання, порядок амортизаційного нарахування. Будь-яка компанія має право призначати підвищувальні коефіцієнти на амортизаційні відрахування самостійно, а також вибирати відповідну методику нарахування зносу.


Навіть з урахуванням того, що переоцінка основних засобів дає підприємствам можливість істотно економити на податкових відрахуваннях або підвищувати вартість своїх активів, не всі вони при обліку використовують можливості, надані законодавством. При проведенні даної операції можна знизити податок на прибуток за допомогою збільшення норми амортизації. Слід зазначити, що амортизаційні нарахування протягом періоду користування основними засобами здійснюються рівномірно, але при цьому ринкові ціни обладнання змінюються з різними темпами. Підсумком всього цього стає те, що між ринковою і балансовою вартістю обладнання утворюється велика різниця, а це спотворює дані про реальну вартість обладнання.


Оцінка і переоцінка основних засобів потрібна і для того, щоб можна було більш точно визначити фінансові показники, які без цих процедур спотворюються, даючи невірне уявлення про реальні інвестиційні потреби. При заниженій амортизації не вдається повністю відшкодувати процес вибуття основних активів. Коли переоцінка основних засобів проводиться регулярно, то це дозволяє привести у відповідність ринкову і балансову вартості. Тільки так можна здійснювати ефективне управління позаоборотним капіталом компанії. Дана процедура позначається позитивно на показниках рентабельності, розмірі чистих активів, їх оборотності, що дозволяє поліпшити фінансові показники організації.

Переоцінка основних засобів - це досить трудомісткий процес, що вимагає наявності певних матеріалів, а також досвідчених фахівців. При передачі або продажу частини майна дана процедура дозволить визначити його реальну ринкову вартість. Зазвичай процедура переоцінки здійснюється раз на рік. Проводиться вона за допомогою визначення поточної або первісної вартості, нарахованої суми амортизації за експлуатаційний період. В ході даного процесу експерти проводять інвентаризацію об 'єктів, після чого здійснюють визначення фінансових моделей, що є оптимальними. Переоцінка основних засобів, проводки за якою повинні бути враховані в балансі, являє собою частину загальнодержавних заходів, націлених на визначення ціни майна організації. При своєчасно проведеній процедурі компанія може не тільки збільшити ціну активів, але і отримати можливості для збільшення розмірів статутного капіталу компанії.

Переоцінка основних засобів може бути проведена організацією самостійно або із залученням сторонніх експертів в даній області. Дана процедура може бути проведена як по організації в цілому, так і по окремих її підрозділах.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.