Бізнес і Економіка

Методи та критерії оцінки при атестації персоналу

Методи та критерії оцінки при атестації персоналу

Критерії оцінки персоналу є обов 'язковим елементом у сфері управління людськими ресурсами. Незважаючи на наочну необхідність даної процедури, виникає багато суперечок на цю тему серед фахівців, особливо щодо вироблення самих критеріїв, будь це продуктивність праці, дисциплінованість, творчий підхід до роботи, ініціативність або компетентний підхід.


 Оцінка персоналу в організації повинна носити регулярний характер і проводитися в строго регламентовані терміни, вирішуючи конкретні управлінські завдання:


 • Оцінка та атестація персоналу дозволяють ретельно оцінити успіхи і досягнення співробітника, розглянути його поточну заробітну плату, оцінити можливості заохочення, підвищення співробітника на посаді, а можливо, навіть звільнення.
 • Робота атестаційної комісії має регламентуватися відповідним положенням організації. Атестація має бути коректно юридично оформлена, оскільки атестаційні висновки є юридичною підставою для підвищення, звільнення, трудового переведення, винесення догани, нагороджень та змін у заробітній платі працівника.

Критерії оцінки при проходженні атестації також чітко прописані в положеннях відповідного підрозділу організації, інструкціях та інших документах, що регламентують діяльність працівника, а також його права та обов 'язки. Для співробітників управлінського ешелону виставляються вимоги щодо ділових, управлінських та особистісних якостей, наприклад обов 'язковими з них вважаються:

 • знання основ виробництва, його технічних і технологічних особливостей та можливих напрямів розвитку даного виробництва;
 • знання мікро- та макроекономіки, методів планування, аналізу та моніторингу;
 • знання виробничо-господарської діяльності, шляхів зниження витрат та інших витрат за напрямами - фінанси, виробництво, персонал, т. д.;
 • знання особливостей управління людськими ресурсами;
 • знання сучасних технологій у сфері маркетингу, реклами та зв 'язку з громадськістю;
 • знання основ корпоративного управління;
 • знання основ розробки стратегічних програм розвитку організації (маркетинговий план, виробничий план, план бюджету тощо) на короткострокові та довгострокові періоди, володіння поняттями моніторинг ринку, прогнозування та аналіз ринку, вивчення конкурентного середовища;
 • вміння взаємодіяти з державними органами, стратегічними партнерами, інвесторами, оптовими і роздрібними клієнтами і співробітниками організації. Лояльне ставлення до організації.

Якісно вироблені критерії оцінки - це один зі складних етапів при атестації, а предметом самої оцінки є:

 • якісне та ефективне виконання своїх посадових обов 'язків;
 • дотримання норм поведінки відповідно до свого посадового статусу;
 • своєчасність та ефективність досягнення поставлених цілей, завдань, виробничих планів, виконання бюджетного плану, обсягу продажів та випуску продукції;
 • наявність особистих ділових якостей, таких як ініціативність, відповідальність, пунктуальність, компетентність тощо.

Критерії оцінки повинні бути об 'єктивні, чесні і прозорі, що дозволяє працівнику самому чітко розуміти свої сильні і слабкі сторони. Така відкритість пробуджує здорову конкуренцію в колективі, розвиває відповідальність та ініціативність, що народжує результативність.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.