Бізнес і Економіка

Маржинальний прибуток

Маржинальний прибуток

Маржа розглядається в якості ключового фактора формування ціни, прибутковості витрат на маркетинг. Вона максимально повно відображає рентабельність продажів, будучи різницею між собівартістю і відпускною ціною. Як правило, маржа виражається у вигляді прибутку на одиницю товару або як процентний показник від відпускної ціни.


Існує показник, що характеризує різницю між сумарною виручкою від збуту товару і змінними витратами компанії. Він називається "валова маржа". На його підставі не можна оцінити загальний стан фінансів на підприємстві або конкретний напрямок діяльності. Однак цей показник використовується при розрахунку ряду інших величин. Так, наприклад, співвідношення його до суми виручки формує коефіцієнт валової маржі.


Різниця між сумарним прибутком від збуту і змінними витратами є основою при визначенні чистого прибутку в компанії. Таким чином, валова маржа розглядається як аналітична величина, яка характеризує результат діяльності організації в цілому. Цей показник формується на підставі праці співробітників, вкладеної у виробництво продукції (надання послуг).

Валова маржа відображає сформований компанією додавальний товар у грошовій формі. У цьому показнику, крім того, можуть бути враховані доходи від позареалізаційних господарських операцій організації. До позареалізаційного прибутку належать сальдо операцій з опису кредиторської та дебіторської заборгованості, здійснення діяльності в межах житлово-комунального сектору господарства, проведення операцій з непромислових видів послуг та іншого.

Маржинальний прибуток - це різниця між доходом від реалізації товарів, вироблених організацією (без урахування акцизів і ПДВ) і змінними виробничими витратами. Іноді цей показник іменують сумою покриття. У цьому випадку маржинальний прибуток розглядається як частина виручки, яка залишається на створення прибутку і відшкодування постійних витрат. Чим вища сума покриття, тим будуть швидше відшкодовуватися витрати, тим вище буде дохід, який підприємство отримає в результаті.

Маржинальний прибуток (TRm) може розраховуватися на одиницю товару, що випускається і реалізується. Такий розрахунок дозволяє отримати відомості про збільшення доходу за рахунок виготовлення кожної нової одиниці продукції.

Маржинальний прибуток. Формула

TRm = TR - TVC, де змінні витрати - TVC, загальний дохід - TR.


Якщо обсяг збуту відшкодовує всі витрати підприємства при цьому не забезпечується дохід, то маржинальний прибуток дорівнює постійним витратам.

Дохід від реалізації товарів може перевищувати змінні витрати. У цьому випадку маржинальний прибуток має певний розмір.

Коли компанія займається випуском широкого асортименту товарів, за цим показником можна виявити найбільш перспективні в прибутковому відношенні види товарів. Разом з цим визначаються і невигідні (або збиткові) для підприємства товари. Іншими словами, з 'являється можливість виявити, які з них роблять найбільший внесок у дохід підприємства в цілому, а які приносять найбільший збиток. Для цього визначають, яку частку становить маржинальний прибуток у доході за кожним окремим типом продукції.

Величина розрахунку залежить від змінних витрат і ціни - досить мінливих величин. Як показує практика, для збільшення показника зазначеного доходу слід або підвищити на товар націнку, або реалізовувати більший його обсяг, а в ідеалі - здійснювати і те, і інше.

Таким чином, маржинальний прибуток слід розглядати як постійний прибуток і витрати, внесок у формування чистого доходу та відшкодування постійних витрат.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.