Бізнес і Економіка

Лінійні керівники - це... Лінійні та функціональні керівники

Лінійні керівники - це... Лінійні та функціональні керівники

Кожна організація має свою організаційну структуру, що являє собою рамки, всередині яких вирішуються питання про розподіл завдань, використання ресурсів компанії та координування роботи наявних підрозділів.


Фактори, що впливають на формування організаційної структури

 • Розмір організації. Великі підприємства мають більш складну структуру підпорядкованості, ніж невеликі, в яких для управління достатньо одного керівника.
 • Вік організації. З кожним роком структура підприємства ускладнюється.
 • Стратегія і завдання. Істотний вплив роблять цілі і завдання, які ставляться перед керівником і підлеглими.
 • Персонал. Організаційна структура залежить від лідерських якостей і діяльності кожного співробітника.
 • Напрямок діяльності компанії. Підприємству, яке надає одну послугу (наприклад, перукарня) достатньо одного керівника для організації нормальної роботи, але для великого заводу, що випускає кілька видів продукції, потрібна більш складна організаційна структура.
 • Культура і середовище. Національна культура і менталітет.
 • Стиль керування. Буває авторитарний або демократичний.

Коротка характеристика організаційних структур

 • Лінійна - спостерігається безпосередній вплив керівника на підлеглих. На нього покладено всі функції з управління діяльністю фірми. Керівник у лінійних структурах самостійно відповідає з усіх питань щодо продуктивної роботи ланок системи.
 • Функціональна - для неї характерне підпорядкування функціональних керівників лінійному, на якого покладено загальне управління організацією. Крім того, він несе відповідальність за всі прийняті рішення. Спостерігається спеціалізація функціональних керівників залежно від управлінських функцій, які вони виконують.
 • Лінійно-функціональна (лінійно-штабна). Дана структура характеризується тим, що в організації є лінійні і функціональні керівники. Перші працюють за принципом єдиноначалля. Другі керують роботою відділів. Основні завдання здійснюються керівниками лінійно-функціональних підрозділів, які підпорядковуються головному лінійному начальнику.
 • Матрична - керівник проекту може керувати підлеглими будь-якого відділу. Після того як робота над проектом завершена, виконавці повертаються в свої підрозділи.

Розгляньмо детальніше, хто такі лінійні керівники, які на них покладаються функції і завдання. Також обговоримо, які переваги і недоліки роботи такої організаційної структури.


Лінійні керівники: сутність

Лінійні керівники - це керівники організацій або підрозділів, які займаються основною діяльністю підприємства. На них покладається відповідальність за реалізацію цілей, які стоять перед фірмою.

Лінійні керівники - це домінантні особи підприємств. Необхідна інформація надається їм безпосередніми підлеглими. На підставі неї вони приймають рішення і віддають відповідні розпорядження.

У лінійно-функціональній організаційній структурі лінійний керівник відіграє дещо іншу роль. Його повноваження обмежені питаннями прийняття рішень. Тобто лінійні керівники - це начальники, які працюють на принципах єдиноначалія, але виконують завдання керівники за окремими функціями. У підсумку якість прийнятих рішень суттєво поліпшується, адже головному начальнику не треба стежити за керівниками відділів.

Функції лінійного керівника

 • Встановлення основних цілей і завдань організації та контроль за їх виконанням.
 • Створення ефективно працюючого колективу: оцінюють продуктивність праці персоналу, беруть участь у підборі кандидатур нових співробітників, проводять співбесіди, приймають рішення про звільнення, складають робочий графік.
 • Контроль дисципліни співробітників.
 • Забезпечення розвитку персоналу, організація навчання, заохочення та покарання.
 • Мотивація співробітників, оцінка результативності роботи кожної людини.
 • Формування та підтримання корпоративної культури, вирішення конфліктних ситуацій.

Завдання лінійних керівників

 • Надання допомоги фірмі в досягненні поставлених цілей.
 • Пошук для підприємства кваліфікованих працівників, які зацікавлені працювати на результат.
 • Ефективне використання знань і досвіду співробітників.
 • Вдосконалення мотиваційної системи.
 • Удосконалення системи навчання співробітників, своєчасне підвищення кваліфікації.
 • Створення сприятливого клімату в організації.
 • Планування підвищень по службі та інших заохочень.
 • Активація творчої активності працівників.
 • Доведення до досконалості методів оцінки роботи персоналу.
 • Створення гідних умов праці для співробітників.

Критерії ефективності роботи лінійного керівника

Не кожен начальник може стати гідним керівником. Ефективна робота з організації діяльності фірми - це щоденна праця. Лінійні керівники - це особи, що володіють певними компетенціями. Їх ефективність можна оцінити за допомогою таких параметрів:

 • Результат основної діяльності організації.
 • Наявність у начальства відповідної мотивації. Керівник регулярно повинен підтримувати і розвивати своє бажання працювати далі.
 • Розвиток компетенції для роботи з персоналом. Керівник повинен прагнути вникнути в усі тонкощі управління співробітниками своєї організації або ввіреного йому підрозділу.
 • Вміння сформувати у підлеглих прихильність до спільної головної мети.

Основні компетенції керівника, що забезпечують ефективне функціонування організації

 • Значний професійний досвід (навички та вміння у вирішенні різних професійних завдань).
 • Лідерство (допомагає сформувати гідну команду і надихнути її на досягнення поставленої мети).
 • Ефективне спілкування і взаємодія зі співробітниками (вміє аргументувати свою точку зору і правильно викладає свої думки).
 • Планування і координація роботи (планування вкрай важливе для досягнення хорошого результату).

Переваги, характерні для лінійної організаційної структури

 • Єдність підлеглості (всі співробітники підпорядковуються одному начальнику);
 • Повна відповідальність кожного співробітника відповідно до свого робочого місця.
 • Простота системи, оскільки чітко розподілені всі повноваження і обов 'язки.
 • Рішення приймаються оперативно.
 • Створення в колективі необхідної дисципліни.

Недоліки, характерні для лінійної організаційної структури

 • Лінійний керівник не може бути компетентний у всіх областях.
 • Жорсткість системи і складність у її пристосуванні до мінливих умов.
 • Орієнтована на незначну кількість інформації, що передається між рівнями ієрархії.
 • Обмеження в ініціативі співробітників нижчих рівнів.
 • При збільшенні масштабів виробництва з 'являються складнощі з поділом праці.

Отже, лінійні керівники - це головна ланка лінійної структури організації, на яку покладено завдання з досягнення організацією основної мети і які несуть відповідальність за виконання поставлених завдань. З одного боку, така система істотно спрощує управління підприємством, з іншого - гальмує його розвиток і не дає йому швидко пристосовуватися до мінливих умов середовища.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.