Бізнес і Економіка

Комплексний економічний аналіз господарської діяльності в умовах невизначеності типу корпорації

Комплексний економічний аналіз господарської діяльності в умовах невизначеності типу корпорації

На сьогодні жодна із сучасних класифікацій типів корпоративних підприємств не є повною, оскільки недостатньо точно описує суть інтегрованої структури. А це вкрай необхідно, оскільки дозволяє не тільки чітко ідентифікувати місце компанії в господарській діяльності, а й якісно здійснювати, багато функцій, наприклад економічний аналіз господарської діяльності підприємства. 


Класичну інтегровану структуру можна визначити як автономно функціонуючий суб 'єкт господарювання, в структуру якого входять центральний елемент і взаємодіючі з ним підприємства, по відношенню до яких, він здійснює функції управління.


  В даний час склався ряд класичних форм об 'єднань: фінансово-промислова група, концерн, холдинг, які відповідають за деякими ознаками зазначеним вище типам, наприклад, ведуть комплексний економічний аналіз господарської діяльності та здійснюють загальне керівництво, але при цьому не мають відповідності в національній економіці.

На підставі аналізу ряду джерел, можна вказати загальні критерії, для використання в даній класифікації. Підставою для класифікації різних видів класичних інтегрованих структур доцільно використовувати поєднання таких характеристик, як:

- симетричність конфігурації об 'єднання елементів господарюючого підприємства;

- ступінь господарської автономії структурних елементів корпорації.

Комплексний економічний аналіз господарської діяльності показує, що на основі даної ознаки виділяють три групи об 'єднань: 

1) об 'єднання, підрозділи в яких повністю автономні у своїй господарській діяльності, побудова таких компаній, як правило, симетрично, тобто практично всі учасники об' єднання мають схожі конфігурації структури і принципи функціонування;


2) об 'єднання, в яких зберігається обмежена автономія учасників при збереженні самостійності в управлінні. Конфігурація такого об 'єднання також симетрична.

3) об 'єднання, де деякі функції, наприклад, комплексний економічний аналіз господарської діяльності, передаються від одних підрозділів іншим, при цьому відбувається втрата господарської автономії.

Проте жодна з наведених класифікацій не є повною, оскільки недостатньо точно описує суть інтегрованої структури.

Однією з основних цілей трансформації підприємства, до якого слід віднести і інтеграцію, консолідацію капіталу, є розвиток, який, як і зростання компанії, може здійснюватися двояко: шляхом органічного зростання і методом зовнішнього стимулювання зростання за рахунок джерел ззовні. Органічне зростання вибирають практично всі компанії на початкових стадіях життєвого циклу, проте його межі не дозволяють зберігати необхідні для виживання в конкурентній боротьбі темпи розвитку. У цьому випадку компанії починають рости за рахунок придбання або поглинання інших компаній, а також шляхом злиття і формування альянсів структур.

Таким чином, ключовими факторами, які впливають на класифікацію корпоративних структур, є тип трансформації і ступінь інтеграції капіталу. У зв 'язку з цим представляється можливим в якості критерію такої класифікації назвати і комплексний економічний аналіз господарської діяльності. Саме це дозволить розглядати підприємства не як формальні юридичні особи, а як реальну сукупність економічних ресурсів. Тоді в якості критерію, покладеного в основу класифікації, можна розглядати ступінь інтегрованості економічних ресурсів підприємства в об 'єднану бізнес-групу і стійкість освіченої структури, що виражається в термінах її існування. Причому можна ігнорувати факт збереження або втрати компанією юридичної самостійності.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.