Бізнес і Економіка

Комерціалізація - це важливий аспект економічного розвитку провідних країн світу

Комерціалізація - це важливий аспект економічного розвитку провідних країн світу

Останні десятиліття відзначилися значним процесом міжнародної інтеграції в економічній сфері. Світова практика показує, що найбільш ефективним засобом просування науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР) є взаємовигідні комерційні відносини між усіма учасниками перетворення результату наукової діяльності на товар. Такий метод отримав назву комерціалізації. У ньому абсолютно всі учасники процесу, починаючи від розробника і закінчуючи інвесторами, економічно зацікавлені в швидкому досягненні успіху від використання нових розробок (для досягнення найкращого результату доцільно звернутися за послугами в центр комерціалізації).

Що це таке в сучасному розумінні?

Комерціалізація - це побудова бізнесу, який заснований на результатах науково-технічних досліджень, і в якому найчастіше беруть участь самі автори розробок. Суть процесу - побудова бізнесу, який сформує стійкі фінансові зв 'язки. Найчастіше вважають, що комерціалізація - це процес пошуку та залучення інвестицій для продовжень науково-дослідної роботи.


Процес комерціалізації потребує обов 'язкової складової зворотного зв' язку. Отримати економічний результат від наукової розробки можна лише в тому випадку, якщо вона підвищить чиюсь конкурентоспроможність. При цьому необхідно переконати кінцевого покупця в доцільності такого вибору, і тим самим збільшити прибуток не тільки свого, але і продавця.

Комерціалізація технологій

Це взаємовигідні відносини всіх учасників, залучених до створення ринкового продукту з предметів інтелектуальної власності (ІС) для отримання прибутку. У низці розвинених країн комерціалізація технологій - це фундамент конкурентоспроможності в її глобальному розумінні. Ці держави докладають максимум зусиль для розвитку знань та інновацій.

До форм, якими фіксується комерціалізація інтелектуальної власності, можна віднести ліцензійні угоди на використання документації технічного змісту, дозвіл на використання "ноу-хау", контракти, а також субконтракти на виконання спільних НДДКР, інвестиційні угоди, оформленням яких займається центр комерціалізації технологій.

Комерціалізація ринкових інновацій

Це одна з найбільш важливих умов розвитку інноваційної економічної сфери діяльності всього людства. Застосування інноваційного маркетингу - важлива частина комерціалізації, що обумовлює необхідність його вивчення. Саме інноваційний шлях розвитку стане в результаті виходом з кризи, в яку залучена світова економіка. За вирішення цієї проблеми відповідають, насамперед, держава, наука, конкуренція, а також фахівці в галузі інноваційного маркетингу.

Комерціалізація - це не просто діяльність, яка спрямована на розробку і просування інновацій-товарів на світовому ринку, а й яка обумовлена такими самими діями щодо маркетингових інноваційних підходів, що призначені для організації власне ринкової діяльності.

Слід розрізняти, що винахід - це новий товар, а інновації - це вигоди, які отримають споживачі. Тому винаходи повинні користуватися попитом на світовому ринку, тоді інвестори і власне винахідник отримають очікувані вигоди. Комерціалізація - це не підміна поняття маркетингу, вона є парадигмою інноваційної маркетингової діяльності, оскільки пов 'язана з формуванням ринку, його перетворенням, управлінням життєвим циклом продукту, товару або компанії.


Основні цілі застосування об 'єктів інтелектуальної власності

Можна виділити дві основні цілі:

  • експорт (продаж) технології як кінцевої мети патентування;
  • продаж (експорт) товарів власного виробництва.

В якості основних критеріїв доцільності патентування можна відзначити наступне:

  • економічна ефективність;
  • технічні характеристики об 'єкта;
  • наявність попиту та ринку збуту;
  • ноу-хау;
  • значимість винаходу для розвитку науки і техніки;
  • підвищення конкурентоспроможності.

На сьогоднішній день проблема поліпшення механізмів комерціалізації є одним з найбільш важливих аспектів економічного розвитку.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.