Бізнес і Економіка

Колегіальність - це... Керування персоналом

Колегіальність - це... Керування персоналом

Колегіальність - це певний управлінський метод, з використанням якого функції здійснення керівництва певною організацією, установою або навіть цілою галуззю покладаються не на одну конкретну особу, а на групу осіб, які призначаються або обираються, у яких існує однакове право голосу.

Історія виникнення колегіальності

Звертаючись до історії даного поняття, можна побачити, що свій початок воно бере ще з Великої Жовтневої революції, коли значення слова "колегіальність" прирівнювалося до універсального методу управління, аж до армії. Однак з 1918 року Леніним була розгорнута боротьба проти такого розуміння колегіальності і обрано напрямок на єдиноначалля.


Сьогодні колегіальність - це визначальний початок в організації діяльності різних органів, в тому числі і судових. При цьому в будь-якому оперативному апараті повинен бути суворо проведений так званий "принцип єдиноначалія".

Єдність колегіальності та єдиноначалія в управлінні

Принцип колегіальності та єдиноначалія реалізується в напрямку подолання авторитаризму та суб 'єктивності в управлінні, наприклад, педагогічним процесом. У загальній управлінській діяльності дуже важливо спиратися на знання та досвід колег з відповідною організацією їх діяльності, спрямованої на розробку правил управління з подальшим обговоренням та прийняттям оптимальних рішень.

Взаємодія колегіальності та єдиноначалія

У такому аспекті колегіальність - це не виключення особистої відповідальності окремих членів колективу за доручену їм справу. За допомогою єдиноначалія, з управлінської точки зору, забезпечуються дисципліна і порядок з чітким розмежуванням і дотриманням повноважень всіх учасників будь-якого процесу.

У колегіальності високий пріоритет на етапі обговорення з подальшим прийняттям рішень. Необхідність в єдиноначалії виникає на наступному етапі - реалізація рішень, прийнятих раніше.

В управлінні єдиноначалля і колегіальність - це відображення єдності протилежностей. Так, за допомогою єдиноначалія вдається досягти оперативності у виконанні рішень, а колегіальності властива деяка "повільність". Таким чином, при здійсненні тактичних дій доцільно використовувати єдиноначалля, а при стратегічних - описуваний метод управління.

Принцип колегіальності

Під принципами управління передбачаються основоположні закономірності, ідеї та правила поведінки керівників різних рівнів для здійснення управлінських функцій. Це певні вимоги і норми, якими керуються працівники системи, включаючи керівний склад організації.


Постулати в управлінні

Основні принципи управління передбачають:

 1. Вміле використання і поєднання колегіальності та єдиноначалія. При цьому колегіальність передбачає прийняття колективного рішення, ґрунтуючись на думках керівників різного рівня.
 2. Наукова обґрунтованість в управлінні. Це принцип, використання якого передбачає здійснення всіх управлінських дій на основі використання підходів і наукових методів. Спираючись на них, він повинен відповідати основним вимогам науки.
 3. Плановість - це принцип, що встановлює основні напрямки, завдання і плани розвитку організації на перспективу.
 4. Поєднання відповідальності, прав і обов 'язків. У межах цього принципу кожен окремий суб 'єкт в організації може бути наділений певними повноваженнями і нести відповідальність за виконання завдань, на нього покладених.
 5. Мотивація представлена принципом, при якому від ретельності втілення системи покарань і заохочень залежить ефективність програми мотивування та спонукання людей до діяльності шляхом досягнення поставленої для особистості та організації мети. При цьому вона є сукупністю зовнішніх і внутрішніх сил. Вони спонукують людину виконувати деякі дії. При цьому визначаються межі та форми діяльності, які надають мотивації спрямованість з орієнтацією на досягнення конкретних цілей. Вона ж впливає і на поведінку людини за допомогою використання безлічі факторів, які здатні змінюватися під впливом зворотного зв 'язку з боку індивідуума.
 6. Стимулювання - процес заохочення мотивації людей. Є одним із засобів, з використанням якого може безпосередньо здійснюватися мотивування.
 7. Демократизація управління представлена принципом участі всіх співробітників у керівництві підприємством. Даний принцип здійснення колегіальної діяльності забезпечує рівноправну та активну участь у ній працівників та всіх інших членів колективу.
 8. Системність - це принцип, що передбачає тісний взаємозв 'язок економічних, соціально-культурних і технологічних управлінських рішень. Він є основою прийняття рішень і натомість. Системність являє собою єдність, що має закономірну розташованість.
 9. Ефективність базується на принципі досягнення цілей в досить короткі терміни і з малими втратами.
 10. Основна ланка - це принцип вирішення і знаходження найважливішого завдання серед безлічі аналогічних.
 11. Оптимальність служить принципом співвідношення централізації з демократизацією, з 'єднанням творчої активності працівників нижчого рангу і безпосередньо керівництва (відомий під назвою "демократичний централізм").
 12. Відповідальність і контроль виконання рішень є принципом перевірки та постійних спостережень з метою нагляду або перевірки.

Вивід

Необхідно відзначити, що колегіальність здатна підвищити об 'єктивність і обґрунтованість всіх прийнятих рішень. Однак прийняття їх може здійснюватися досить повільно. Тому найбільш вірним рішенням може бути об 'єднання колегіальності з єдиноначаллям.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.