Бізнес і Економіка

Класифікація доходів підприємств та бюджету

Класифікація доходів підприємств та бюджету

           З бухгалтерського обліку, згідно з положенням, класифікація доходів виділяє кілька груп:


 • За звичайними видами діяльності організації:

1.виручка від продажу товарів і продукції


2. надходження за виконані роботи

3. надходження, пов 'язані з послугами

 • Інші:

1.Операційні (надходження від продажу основних засобів, за здачу майна в оренду)

2.Внереалізаційні (штрафи та пені за порушення умов договорів, кредиторська заборгованість із закінченим терміном позовної давності, доходи минулих років, які виявлені у поточному році, відшкодування збитків, курсова різниця)

 3.Чверезичні (матеріальні цінності, які вціліли після пожежі, залишилися після списання основних засобів)

В обліковій політиці наказом підприємства необхідно відобразити, що відноситься до інших доходів.


 Для оподаткування передбачається наступна класифікація доходів:

 • Від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, майнових прав
 • Позареалізаційні доходи (від здачі в оренду майна, безоплатне отримання майна, пайова участь)
 • Доходи, що не беруться до розрахунку при визначенні оподатковуваної бази (на майно, отримане в заставу, за кредитами та позиками, у вигляді внеску до статутного капіталу)

За періодичністю надходження всі доходи поділяються на поточні та капіталізовані.

 Класифікація доходів підприємства з бухгалтерського та податкового обліку дещо відрізняється, тобто частина доходів буде братися до уваги при підрахунку за балансом прибутку організації, але не буде враховуватися при визначенні податкової бази майна при обчисленні податку на прибуток підприємства. 

Не є доходом підприємства суми ПДВ, акцизів, аванси, задатки, суми погашення кредитів, позик та інші.

 Усіма комерційними організаціями у практичній діяльності використовується класифікація доходів за галузями діяльності:

 • торгової,
 • виробничої
 • з надання послуг.

У кожній сфері діяльності існують свої пільги і ставки податку на прибуток. А в сучасних умовах багато підприємств займаються крім основної діяльності ще й допоміжними видами діяльності. І якщо доходи становлять понад 5% від загального числа, то необхідно вести чіткий облік за кожним неосновним видом діяльності. 

 За видами діяльності класифікація доходів будь-якої організації відображає основну, інвестиційну та фінансову діяльність підприємства. Під інвестиційною діяльністю розуміють доходи від реалізації основних засобів, пайову участь в інших організаціях, доходи від депозитів і цінних паперів. Дохід від фінансової діяльності пов 'язаний з емісією акцій, облігацій, залученням кредиту, виплатою дивідендів, використанням відсотків за депозитами.  


Класифікація доходів бюджету обов 'язково передбачає код адміністратора надходжень до бюджету, групи, статті, програми. Так головними адміністраторами надходжень є органи державної влади, місцевого самоврядування, центральний банк країни, органи управління державних позабюджетних організацій, бюджетні установи, які стежать за правильністю обчислення, своєчасною оплатою, стягненням та поверненням надміру сплачених платежів, штрафів, пені. 

Всі доходи до бюджету поділяються на великі групи:

 • Податкові доходи (на прибуток, на товари, на майно, реєстраційні та ліцензійні збори)
 • Неподаткові доходи (доходи від муніципального майна, штрафи, відшкодування збитків, за продаж землі та нематеріальних активів, адміністративні збори)
 • Безоплатні перерахування (від нерезидентів, від державних та недержавних організацій, від повернення субсидій минулих років)
 • Доходи бюджетних цільових фондів
 • Доходи від підприємницької діяльності
Image

Publish modules to the "offcanvas" position.