Бізнес і Економіка

Касова книга, її види та оформлення

Касова книга, її види та оформлення

Відповідно до російського законодавства всі організації, в тому числі всі суб 'єкти підприємницької діяльності, повинні в обов' язковому порядку для зберігання своїх вільних грошових коштів користуватися послугами банків. А їх розрахунки з іншими юридичними особами в більшості випадків повинні здійснюватися за безготівковим розрахунком. А ось всі надходження і видачу готівкових коштів у національній грошовій одиниці вони зобов 'язані враховувати в касовій книзі. Причому касова книга повинна вестися всіма без винятків організаціями та суб 'єктами господарської діяльності (далі - організації), включаючи індивідуальних підприємців, які за родом своєї діяльності мають справу з готівкою.


Кожною організацією, що є юридичною особою і має касу, ведеться єдина касова книга, призначена для обліку всіх проведених нею операцій з готівковими коштами в національній валюті. При цьому не враховуються операції, що виробляються відокремленими підрозділами організації, які мають свою касу. Кожним таким підрозділом ведеться окрема власна касова книга, оформлена та видана організацією, до складу якої він входить.


Загальне оформлення касової книги зазвичай покладається на касира організації. Ним оформляється титульна її сторінка, пронумеровуються аркуші, після цього касова книга обов 'язково прошнуровується і завіряється печаткою організації та підписами її керівника і головбуха.

Ведення касової книги також входить до обов 'язків касира, який повинен всі записи вносити до неї у двох примірниках (з використанням копіювального паперу). Аркуші касової книги розділені на дві частини - невідривну і відривну. Перший примірник (невідривна частина), так званий "Вкладний аркуш" повинен залишатися в найкасовішій книзі. Другий примірник (відривна частина) є "Звітом касира" і являє собою документ, відповідно до якого касир звітує про рух готівки в касі. Перший і другий екземпляри, природно, повинні бути ідентичними і мати єдину нумерацію.

Враховуючи, що в сучасних умовах бухгалтерська документація в основному ведеться з використанням комп 'ютерної техніки, в організаціях може вестися і касова книга в електронному вигляді. Однак для цього повинні бути виконані три необхідних умови. По-перше, має бути придбана ліцензійна комп 'ютерна програма для ведення касової книги, узгоджена з відповідними регулюючими та контролюючими органами. По-друге, забезпечено необхідний захист комп 'ютера і безпосередньо самої програми від несанкціонованого доступу до них. І, нарешті, по-третє, касир повинен бути навчений принципам роботи з такою програмою.

Сама ж програма для ведення касової книги повинна забезпечувати не тільки візуальне відображення її змісту на моніторі, а й роздруківку тих самих документів, наявність яких потрібна і в звичайній касовій книзі, а саме "Вкладного аркуша" і "Звіту касира". Крім того, програма повинна забезпечувати автоматичну нумерацію сторінок книги, причому, не допускаючи втручання касира.

Після закінчення кожного календарного року (або в інші терміни, якщо виникає така необхідність) всі, раніше щодня роздруковані "Вкладні аркуші", підшиваються у відповідному порядку до книги, яка завіряється так само, як і звичайна касова книга. Крім того, в ті ж терміни, касова книга в електронному вигляді повинна бути перенесена на електронний носій і передана на зберігання в архів організації.

Контроль за правильністю ведення касової книги відповідним наказом повинен бути покладений на головного бухгалтера або, у разі необхідності, на іншого відповідального працівника.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.