Бізнес і Економіка

Інвестиційна стратегія підприємства як інструмент управління інвестиціями

Інвестиційна стратегія підприємства як інструмент управління інвестиціями

Одним з ефективних інструментів перспективного управління інвестиційними процесами на підприємстві, в умовах реалізації та розвитку при істотних змінах макроекономічних показників, кон 'юнктури та невизначеності інвестиційного ринку, в умовах системи гос регулювання всіх ринкових процесів є інвестиційна стратегія підприємства.


Інвестиційна стратегія фірми (підприємства) полягає в розробленій системі цілей, що стосуються інвест діяльності на довгостроковому періоді планування, і визначається інвестиційною ідеологією і загальними завданнями розвитку, і так само знаходження ефективних механізмів досягнення цих цілей.


Інвестиційна стратегія підприємства це свого роду генеральний план щодо дій підприємства у сфері інвестиційних процесів і діяльності. Вона визначає пріоритетні напрямки та форми даного виду діяльності. Крім цього фінансово інвестиційна стратегія формує характер ресурсів інвестицій, етапи та їх послідовність при реалізації довгострокових завдань і цілей, забезпечує плановий і продуманий розвиток (зростання) підприємства. При з 'єднанні в даній стратегії системи завдань і цілей з шляхами їх досягнення, це є визначальною кордоном передбачуваною інвестиційною активністю підприємства, а так само рішень за напрямами і формами при інвестиційній діяльності на перспективний період часу.

Інвестиційна стратегія підприємства є однією з найважливіших складових системи вибору підприємства в стратегічному плані. Основними елементами його є спільні цілі розвитку в стратегічній перспективі, місії, функціональна система стратегій для кожного виду діяльності, методи і способи розподілу та формування ресурсів.

Інвестиційна стратегія фірми при розробці визначена низкою умов, які і відповідають за її актуальність.

1. Ступінь інтенсивності зміни зовнішніх факторів в інвестиційному середовищі. Сюди відносяться - динаміка основних показників макроекономічних факторів, які пов 'язані з діяльністю підприємства та інвестиційною активністю, технологічний прогрес і його темпи зростання, коливання кон' юнктури інвестиційного ринку, непостійство інвестиційної політики з боку держави, а так само форм регулювання такої діяльності. Все це не дозволяє використовувати при управлінні інвестиціями лише раніше накопичений досвід, і на основі традиційних методів менеджменту. Тому за відсутності адаптованої інвестиційної стратегії до зовнішніх змін, це може призвести до того, що окремі підрозділи компанії в своїх інвестиційних рішеннях можуть мати різноспрямований характер, що в підсумку призведе до виникнення протиріч і нестиковок і як підсумок помітне зниження ефективної інвестиційної діяльності.  

2. Перехід підприємства на нові рівні (стадії) діяльності. Інвестиційна стратегія підприємства, яка розроблена завчасно, дозволяє провести адаптацію інвестиційної діяльності до змін можливостей підприємства в ході економічного розвитку (зростання).

3. Радикальна зміна завдань і цілей операційної діяльності, які пов 'язані з новими комерційними можливостями. При реалізації таких завдань потрібна зміна і впровадження нових технологій, зміна асортименту товарів і послуг для виробництва, освоєння нових ринків для реалізації продукції. В таких умовах значне зростання інвестиційної активності на підприємстві та диверсифікація інвестицій повинні мати прогнозований характер, який забезпечується розробкою чіткої інвестиційної стратегії.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.