Бізнес і Економіка

Інвестиції. Поняття інвестицій та їх роль у розвитку економіки країни

Інвестиції. Поняття інвестицій та їх роль у розвитку економіки країни

Поняття інвестицій відноситься до економічних термінів. Інвестиції по своїй суті являють собою різні вкладення, здатні в недалекому майбутньому принести прибуток. Отримання прибутку - основне призначення інвестиційних вкладень.


На практиці поняття інвестицій має деякі відмінні особливості. Фінансові інвестиції - це сукупність грошових витрат під різні види фінансових активів (таких як акції, державні ЦП тощо).

Матеріальні вкладення (інакше інвестиції) - це, насамперед, вкладені кошти в нерухомість або інше майно (будівлі, споруди, товарні запаси або будматеріали).


Нематеріальні інвестиції - це теж фінансові вкладення в різні дослідження, в рекламну діяльність або підготовку персоналу.

Поняття і види інвестицій залежать від їх мети використання в реальній практичній діяльності. Ефективність таких вкладень багато в чому залежить від їх структури. Структурна складова інвестицій різниться в залежності від їх виду, від області використання та їх процентного змісту в загальному інвестиційному портфелі.

Виходячи зі структурної складової, поняття і види інвестицій можна ще підрозділити на прямі реальні інвестиції і портфельні. У чому їх відмінність?

Поняття інвестицій реальних вже передбачає безпосередню особисту участь інвестора в роботі інвестиційних вкладень. Наприклад, це грошові вкладення в статутний капітал не менше 10% або купівля акцій господарюючого суб 'єкта. Портфельні ж інвестиції мають дещо інше призначення і структурний зміст. Поняття інвестицій портфельного типу передбачає покупку цілого портфеля цінних активів з метою збільшення власних доходів за рахунок прибутку від них в майбутньому, але при цьому не зобов 'язує інвестора до активного управління і контролю за їх рухом.

Сучасний розвиток народно-господарського комплексу в цілому багато в чому розширив поняття інвестицій та їх види. Це і сільськогосподарські інвестиції, і виробничі, і інфраструктурні, і демографічні інвестиції в людський фактор. Проникнення інвестицій у різні сфери діяльності значно прискорює економічне зростання в суспільному житті. Це безпосередньо пов 'язано з докорінними змінами у виробництві, з можливістю впровадження нано- технологій, новітніх методик у різних галузях господарської діяльності за рахунок інвестицій.

Збільшення зростання земельних наділів, використання нової сировинної бази, оновлення технічних навичок і впровадження ощадних екологічно чистих технологій - все це стало можливим у зв 'язку з використанням інвестицій. Для будь-якої економіки грошові інвестиції являють собою реальний механізм, що забезпечує її зростання і розвиток. Інвестиції також діляться на довгострокові і короткострокові, конвертовані і спекулятивні. За ступенем ризику їх можна поділити на високоризикові і низькоризикові, за термінами використання - на безстрокові, середньострокові, довгострокові.

Інвестиції на всіх рівнях відіграють найважливішу роль у розвитку виробництва за рахунок оновлення та модернізації процесів виробництва, підвищення якості продукції, що випускається, та її конкурентної спроможності. Інвестиції також використовуються для проведення екологічних природоохоронних заходів, що теж сприяє не тільки розвитку компаній і їх нормальному функціонуванню, отриманню прибутку, але і істотно впливає на відтворення і розвиток навколишнього середовища. Це, безсумнівно, має важливе значення в житті кожної окремо взятої людини. Адже флора і фауна нашої планети за багато років розвитку цивілізації значно змінилися, їх розвиток і існування під загрозою. Тому екологічні інвестиції не менш важливі для будь-якої держави. 


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.