Бізнес і Економіка

Інвентаризаційна відомість: форма та зразок заповнення

Інвентаризаційна відомість: форма та зразок заповнення

Контроль наявності активів на підприємстві здійснюється в ході інвентаризації. В якості об 'єктів перевірки можуть виступати товари, грошові кошти, запаси та інші основні засоби. Інвентаризаційна відомість відображає результати ревізії. На підприємствах використовується уніфікована форма ИНВ-26. Розглянемо далі зразок заповнення інвентаризаційної відомості.

Загальна інформація про ревізію

Щоб підтвердити наявність активів, що числяться на підприємстві за документами, перевірити стан майна, проводиться інвентаризація. Під час неї також оцінюється якість зберігання об 'єктів. Своєчасна інвентаризація дозволяє запобігти псуванню матеріальних цінностей. На практиці нерідкі випадки зловживання повноваженнями матеріально-відповідальними особами, розкрадання об 'єктів. Окремі активи схильні до природного псування або усушки.


Ці фактори впливають на фактичну кількість

основних засобів. Інвентаризаційна відомість, що формується за результатами ревізії, дозволяє виявити розбіжності між відомостями бухгалтерської документації та фактичним станом активів.

Зміст інформації

На підприємствах, як правило, використовується кілька уніфікованих форм для відображення результатів ревізії. Це може бути викривальна відомість, інвентаризаційний опис, акт тощо.

Загальні відомості про виявлені в ході перевірки недоліки і надлишки активів вносяться у форму ИНВ-26. При проведенні ревізій заповнення інвентаризаційної відомості є обов 'язком відповідальних осіб. Ця вимога підтверджується в Методичних вказівках Мінфіну, затверджених наказом відомства № 49 від 1995 р.

Між тим, інвентаризаційна відомість, бланк якої розроблений Держкомстатом, не є обов 'язковою формою. Підприємство може самостійно створити документ з урахуванням специфіки діяльності. Однак у бланку інвентаризаційної відомості в будь-якому випадку повинні бути обов 'язкові реквізити, встановлені Держтом.

Структура документа

Незалежно від того, який бланк інвентаризаційної відомості використовується на підприємстві (розроблений організацією самостійно або затверджений Держкомстатом), в ньому повинні бути присутніми:


  • Рахунки обліку.
  • Інформація про виявлені при ревізії розбіжності. Вони вказуються в грошовому вираженні.
  • Інформація про вартість зіпсованих матеріалів і товарів.
  • Відомості про пересортицю, списання, виявлені втрати з вини матеріально-відповідальних співробітників. Ці дані вказують у рублях.

Нюанси оформлення

В інвентаризаційній відомості повинна бути присутня інформація про саме підприємство, на якому проводиться ревізія. Якщо перевірка виконується в окремому підрозділі (цеху, відділі), зазначається і його найменування.

У відомості повинні бути присутні відомості не тільки окремо за кожним обліковим рахунком, а й загальні дані щодо сум виявлених надлишків або недостач. За підсумковим результатом коригується інформація в бухгалтерській звітності.

Відомості, відображені у відомості, повинні підтверджуватися підписами відповідальних співробітників, керівником, членами ревізійної комісії.

Значення документа

Фактичний стан активів на підприємстві має, по суті, підтверджувати відомості бухгалтерських документів. Для цього, власне, і формується інвентаризаційна відомість.

У бланку відображаються відомості про всі виконані протягом року ревізії. На підставі цієї інформації виявляються причини виникнення відхилень, встановлюються винні особи, вживаються заходи щодо недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

Викривальні відомості

Якщо під час інвентаризації виявлено розбіжності між інформацією, відображеною в облікових документах, і фактичним станом об 'єктів, оформляється документ за формою ИНВ-18 або ИНВ-19. Перша відомість використовується для нематеріальних активів і основних фондів, друга - для товарно-матеріальних цінностей.

Викривальні відомості оформлюються у 2 примірниках. Один повинен залишитися в бухгалтерії, другий передають матеріально-відповідальному співробітнику.


Окремо складають викривальні відомості щодо майна, яке підприємству не належить, але враховане в бухгалтерських документах. До його складу, зокрема, входять орендовані або прийняті на зберігання об 'єкти.

Відображення надлишків і недостач

Правила оформлення результатів ревізії регламентуються у 5-му розділі Наказу Мінфіну № 49 від 1995 р. Відповідно до закріпленого порядку, надлишки, виявлені у процесі інвентаризації, приходяться та включаються до складу фінансових результатів.

Якщо виявлено недостачі в рамках норм збитку, бухгалтер списує їх у витрати виробництва. Норми визначаються за продукцією різних видів уповноваженими відомствами та міністерствами. Варто сказати, що багато з них встановлені ще за радянських часів, проте продовжують використовуватися і сьогодні.

Для цілей оподаткування втрати від псування або недостачі в рамках норм збитку включаються до складу витрат. Відповідне положення закріплено у підпункті 2 7 пункту 254 статті ПК.

Особливості стягнення

Недостачі понад встановлені норми збитку оформляються на винних співробітників і повинні компенсуватися ними. Наднормативні недостачі можуть бути віднесені до складу виробничих витрат, якщо не вдалося встановити винних або було відмовлено у стягненні.


У будь-якому випадку, факти повинні підтверджуватися документами. Якщо, наприклад, було відмовлено в задоволенні вимог про стягнення з винних заподіяних підприємству втрат, доказом цього служить рішення суду або постанова слідчого органу.

Взаємозалік пересортиці

Нормативними актами допускається залік недостач і надлишків. Однак для цього мають бути дотримані певні умови. Взаємозалік по пересортиці допускається:

  • За один період.
  • За недостачами/надлишками в однієї матеріально-відповідальної особи.
  • По одному виду товарно-матеріальних цінностей.
  • У рівній кількості.

Насамкінець

Інвентаризаційна відомість вважається одним з найважливіших документів на підприємстві. Вона необхідна для забезпечення безперервного контролю за станом товарно-матеріальних цінностей.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.