Бізнес і Економіка

Функції страхування

Функції страхування

Страхуванням на сьогоднішній день називають відносини щодо захисту інтересів юридичних та фізичних осіб по відношенню до майна у випадках настання страхових випадків. Економічна сутність і функції страхування обумовлені тим, що це вид діяльності, який безпосередньо пов 'язаний з розподілом ризику нанесення збитків серед страхувальників і страховиків.


Страховики - це спеціалізовані організації, які забезпечують акумуляцію страхових внесків та здійснення виплат при нанесенні певних збитків майновим інтересам. Страхувальники - це, відповідно, особи, які страхують свої майнові інтереси.


Як і будь-яка інша діяльність, страхування відіграє певну роль в економіці, воно має свої функції страхування і ґрунтується на певних принципах.

Роль його полягає в тому, що воно забезпечує безперервність і безперебійність громадського відтворення. Це проявляється в результатах діяльності, які в свою чергу виражаються в:

- забезпечення економічної і соціальної стабільності за рахунок своєчасного і повного відшкодування втрат;

- участь вільних коштів фонду страхової компанії в інвестиційній діяльності різних страхових організацій;

- показниках результативності проведених страхових операцій.

Страхування відрізняється специфічними ознаками, що характеризують його як категорію економіки. До таких принципів належать такі:


- перерозподіл матеріальних збитків у часі;

- наявність страхового ризику (див. функції страхування - ризикова функція);

- повернення страхових платежів у вигляді страхових виплат;

- задоволення потреби громадян у покритті можливих матеріальних збитків.

Економічній сутності страхової діяльності відповідають функції страхування, які висловлюють його суспільне призначення. Серед основних функцій - ризикова, попереджувальна, ощадна і контрольна.

Головною функцією, яку виконує страхування, за правом вважається ризикова, оскільки ця діяльність неможлива без наявності ризику. Саме він обумовлює існування і подальший розвиток страхування. Таким чином, саме в межах дії ризикової функції має місце перерозподіл вартості серед усіх учасників страхування внаслідок події випадкових страхових випадків. Важливо, що саме різноманіття ризиків і обумовлює розвиток страхування в цілому, виникнення його нових галузей і підвидів.

Функції страхування також представлені попереджувальною, яка реалізується фінансуванням за рахунок певної кількості коштів страхового фонду місцевих заходів щодо зменшення або виключення ступеня страхових ризиків, і, як наслідок, збитків від цих ризиків. У страхуванні такі заходи називаються превентивними.


Наступна функція - ощадна. Вона передбачає заощадження грошей за допомогою страхування на дожиття. Такий вид діяльності пов 'язаний з потребою людей страхувати досягнуте соціальне становище і рівень достатку.

І, нарешті, контрольна функція полягає у своєчасному забезпеченні цільового формування та застосування грошей зі страхового фонду, яке, в свою чергу, ґрунтується на законодавстві, що регулює страхову діяльність в цілому. Ця функція здійснюється через контроль над легальністю проведення конкретних страхових операцій страховими компаніями.

Крім перерахованих вище існують й інші функції, які залежать від кожного конкретного виду страхової діяльності. Наприклад, функції соціального страхування.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.