Бізнес і Економіка

Функції менеджера. Особливості професії

Функції менеджера. Особливості професії

Одна з найпопулярніших професій - це менеджери всіх рівнів. Навіть враховуючи те, що при організації бізнесу або іншій діяльності існує дуже мало обмежень, все ж необхідний суворий контроль над усім процесом. Саме це і є основним завданням хорошого управлінця або менеджера. Тому ця професія настільки актуальна на сьогоднішній день. Розглянемо більш докладно функції менеджера.


Незважаючи на те, що існують різні напрямки цієї професії, у кожного з них є спільні риси.


Головним завданням, яке стоїть перед менеджером, є організація діяльності, при якій кожен окремий співробітник буде виконувати свою роботу з найбільшим ефектом. При цьому необхідно, щоб витрати коштів, грошей та інших цінностей були мінімальними. Розрізняють такі функції менеджера:

1. Адміністративна функція полягає в проведенні кадрової політики. Це попередній аналіз трудових ресурсів, виявлення їх нестачі, проведення відбору кандидатів та організація їх роботи. Останній пункт включає розподіл обов 'язків, допомогу в адаптації, навчання та звільнення в разі професійної непридатності.

2. Стратегічна функція полягає в постійному контролі над трудовими кадрами. Він повинен бути об 'єктивним, безперервним і виражатися в поважній формі по відношенню до працівників.

3. Функції менеджера включають і експертно-консультативну роботу. Тут важлива обізнаність фахівця в галузі виробництва та економічного стану компанії та її підрозділів. Така професійна компетентність необхідна для успішного керівництва та надання консультацій з різних питань, пов 'язаних з діяльністю компанії.

4. Виховна функція полягає у вихованні в колективі моральних принципів, ділової хватки та активності, а також у допомозі новим працівникам влитися в робочий процес.

5. Психотерапевтична функція включає в себе надання моральної підтримки. Колектив, що знаходиться в підпорядкуванні, повинен мати впевненість у завтрашньому дні і в тому, що кожному його представнику в будь-який момент буде надана допомога. Тільки в цьому випадку працівники здатні зосередиться на виконанні поставлених перед ними завдань.


6. Комунікативно-регулююча функція полягає у своєчасному наданні інформації для успішного управління не тільки підрозділами та відділами, а й усією компанією.

7. Інноваційна функція складається з розробки або пошуку нових методів управління кадрами та виробничим процесом. Тут необхідно оперативно реагувати на всі зміни, які відбуваються не тільки всередині компанії, а й за її межами.

8. Дисциплінарна функція включає в себе підтримку дисципліни і контроль над усім процесом провадження. Тут застосовують дисциплінарні стягнення в міру необхідності. Вони повинні бути обґрунтованими. Також використовують методи мотивації у вигляді заохочення працівникам, які виконують свої обов 'язки з найбільшою ефективністю.

Це основні функції менеджера. Вони можуть змінюватися залежно від характеру роботи або виробничого процесу. Але в цілому це ті якості, якими повинен володіти хороший управлінець. Наприклад, функції офіс-менеджера можуть незначно відрізнятися від функцій менеджера на виробництві.

Але завдання, які стоять перед цим фахівцем стосуються не тільки трудових кадрів. Функції менеджера полягають і в контролі над фінансами, виробничими процесами. Він повинен знати основи маркетингу, способи реалізації продукції та деякі юридичні основи. Можна сказати, що це дуже різнобічна професія, що вимагає наявності знань у багатьох галузях.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.