Бізнес і Економіка

Функції комерційних банків і їх значення. Основні напрямки діяльності комерційних банків.

Функції комерційних банків і їх значення. Основні напрямки діяльності комерційних банків.

Банк є структурною одиницею грошового обігу. З точки зору фінансів, ця організація виступає посередником у потоці фінансових коштів від позичальників до позичальників і від реалізаторів до споживачів. Для банків типовий подвійний обмін і прийняття на себе зобов 'язань безумовного виду з позикою боргу, яка зафіксована. Комерційний банк є частиною кредитної системи нашої країни, яка включає в себе Центробанк, кредитні організації, а також філії зарубіжних банків.  


Банки мають значення виняткового характеру, зокрема, вони можуть утворювати засоби платежу і випускати їх в обіг. Крім того, саме банки здійснюють вилучення грошових коштів з обігу. Виходячи з цього, слід зазначити, що саме банки кредитують економічну сферу РФ, удосконалюючи її розвиток. Принципи діяльності комерційних банків полягають у тому, що ця організація працює в межах ресурсів, що зустрічаються, і в обставинах відносин ринку зі своєю клієнтурою. Таким чином, комерційні банки реалізовує свої операції в межах залишку грошей на рахунках кореспондентського виду власного призначення. Можливість здійснення такого виду діяльності, як найважливіші операції комерційних банків, безумовно, присутня.


Інша справа - це операції специфічного порядку, якими визнані інвестиційні та іпотечні. Шанси проведення таких операцій жорстко визначені структурою пасивів. Ця обставина вимагає від організації копіткої роботи з вибору джерел створення власних ресурсів. Функціонувати в межах власних ресурсів залученого виду можуть собі дозволити лише деякі банки. Ці нечисленні кредитні організації повинні володіти високим рівнем самостійності в економічному обороті РФ, забезпечуючи при цьому свою ліквідність.

Функції комерційних банків полягають у посередництві. Ці функції комерційних банків визначаються у кредитних відносинах, стимулюванні накопичень у господарській діяльності, у платежах між суб 'єктами права та в операціях з цінними паперами. Крім того, не викликає сумніву той факт, що функції комерційних банків обумовлюють ту обставину, що дані організації, маючи високу потребу суспільство в кредитах, повинні мобілізувати заощадження в господарстві і створити стимули високого порядку для накопичення коштів на базі обмежувальної політики їх поточного споживання. Банки повинні вести депозитну політику, яка б підлаштовувалася під реалії сьогоднішнього дня. Здійснюючи свою діяльність у вигляді брокера з фінансів, банки виконують операції посередницького характеру за угодами реалізації цінних паперів за рахунок і за завданням свого довірителя. Функції комерційних банків також виражаються в напрямках його діяльності.

Таким чином, банк проводить операції, які ділять на дві великі групи - активні і пасивні. Пасивні операції визначають джерела коштів і сутність зв 'язків банку фінансового характеру, операції із залучення фінансових коштів у банки, створення їх ресурсів.

Операції активного виду являють собою діяльність банку, спрямовану на отримання прибутку і підтримку ліквідності. До таких видів операцій банків можна віднести: депозити, позичкові операції, позичково-облікові операції. Депозити виступають грошима, які були внесені в банк. Вони зберігаються на рахунках у банку і застосовуються у суворій відповідності з банківськими законами країни. Спільно з депозитами можна побачити і зростання інших зобов 'язань банку - це теж залучені гроші, але недепозитної властивості. Їх банк приймає у вигляді позик або від реалізації індивідуальних боргових зобов 'язань на ринку фінансів. Такі в загальному вигляді основні операції комерційних банків.   

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.