Бізнес і Економіка

Форвард - це... Специфікація та види контрактів

Форвард - це... Специфікація та види контрактів

Форвард - це контракт, який є своєрідною угодою між двома сторонами, в якому обумовлена доставка базового активу. Основні моменти угоди обговорюються ще до укладення договору. Реалізація контракту проводиться за чітко встановленими критеріями і в обумовлені терміни. Контракт не вимагає витрат з боку контрагентів, за винятком комісійних, що мають відношення до оформлення договору при залученні посередників. Форвард можна назвати ф 'ючерсним контрактом, який до моменту експірації не був закритий кліринговим механізмом, і поставка все-таки відбулася.

Специфікація форвардних контрактів

Форвард - це контракт, метою укладення якого є реалізація реального продажу або купівлі певного активу. Угода дозволяє застрахувати постачальника або покупця від непередбаченої зміни вартості базового активу. Контрагенти завжди перестраховуються від незапланованого розвитку подій. Укладення домовленості виключає можливість скористатися сприятливою кон 'юнктурою. До укладення домовленості, контрагенти повинні провести аналіз інформації щодо репутації партнера, а також уточнити його платоспроможність. Це дозволить уникнути ситуації, коли одна зі сторін буде не в змозі виконати свої зобов 'язання через банкрутство або недобросовісність.


Цілі партнерства

Форвард - це унікальний формат партнерства, який застосовується для заробітку на різниці в курсах базового активу. Особа, що відкриває коротку позицію, розраховує на зниження вартості активу. Протилежна сторона, що робить ставку на зростання активу, відкриває довгу позицію. Форвард належить до категорії індивідуальних контрактів, що визначає низьку ліквідність вторинного ринку і його недостатню ступінь розвитку. Вагомим винятком з правил виступає форвардний валютний ринок. Форвард - це угода, при укладенні якої обидві сторони приймають прийнятну для них вартість активу. Ця ціна іменується вартістю поставки. Вона залишається статистичною протягом усього періоду дії угоди. Існує ще поняття форвардної ціни, яка є вартістю активу протягом певного періоду часу. Її друга назва, ціна поставки, про яку згадувалося вище. Вона встановлюється контрактом, укладеним у певний момент часу.

Правовий бік питання

Відповідно до законодавства, форвард - це домовленість, результатом якої є реальна поставка товару. Об 'єктом домовленостей може виступати будь-яке цінне майно, яке є в наявності. Посилання на реальне існування активу ніяк не повинно обмежувати можливості продавця в аспекті укладення договору і продажу товару, який буде або оформлений, або створений найближчим часом. Реалізація контракту здійснюється через чітко встановлений проміжок часу. Розрахунок за домовленістю та зобов 'язання з постачання реалізуються не відразу, а після закінчення обумовленого проміжку часу. Торгівля контрактами здійснюється в рамках позабіржового ринку. Для того щоб домовленість мала місце, на ринку повинні бути учасники, які хочуть одночасно і купити, і продати певний обсяг активу.

Хеджування ризиків

Форвард - це універсальний формат отримання спекулятивного прибутку, який дозволяє здійснювати професійне хеджування ризиків. Ціна активу за форвардним контрактом завжди буде відрізнятися від вартості активу за касовим контрактом. Підсумковий грошовий еквівалент товару може бути визначений як у процесі укладення договору, так і вже на стадії його реалізації. Середня вартість активу на момент укладення договору визначається виходячи з біржових котирувань на товар. Ціна є своєрідним підсумком ретельного аналізу ситуації на ринку. Учасники угоди роблять своєрідний прогноз з урахуванням всіх факторів, які можуть вплинути на зміну котирувань. Розглядаються якісь перспективи руху цінового графіка.

Диференціація фовардів

Форвард - це цінний папір, який дозволяє спекулянтам заробити. У процесі розвитку ринку, сформувався якийсь поділ контрактів на дві категорії:

  • Поставочні.
  • Розрахункові або безпоставкові.

Підсумок постачальних контрактів полягає в доставці товару і про це домовляються заздалегідь. Взаєморозрахунок здійснюється шляхом сплати одного контрагента іншому різниці ціни товару або заздалегідь обумовленої суми. Все залежить від умов договору. Розрахункові угоди не передбачають підсумкову доставку товару. Контракт укладається виключно з метою виплати стороною різниці в ціні активу, яка сформувалася за певний момент часу. Різницю у вартості базового активу прийнято називати варіаційною маржею, і розраховується вона, виходячи з фактичної ціни товару на біржі.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.