Бізнес і Економіка

Фінансовий план підприємства

Фінансовий план підприємства

У фінансовому плануванні основним завданням є пошук найвигіднішого варіанту для організації.


Фінансовий план являє собою порядок розвитку і функціонування фірми у вартісному вираженні. У ньому проводиться прогноз ефективності та фінансових результатів інвестиційної, фінансової та виробничої діяльності підприємства.


Складання фінансового плану є основною частиною бізнес-плану фірми. При його розробці потрібно виходити з визначення коштів, які необхідні для розвитку фірми, а також з оцінки плану, як інвестиційного проекту. Тобто передбачені витрати повинні бути економічно обґрунтовані.

У фінансовому плані підприємства повинні бути відображені кінцеві результати господарської діяльності. Він повинен охопити товарні, матеріальні цінності, взаємозалежність і взаємозв 'язок грошових потоків.

Фінансовий план являє собою завершальні результати діяльності фірми. Інформаційна база включає бухгалтерську документацію, найголовніші документи - це баланс і додаток до нього.

Система фінансових планів знаходить відображення в:

- доходи та надходження коштів;

- витрати та відрахування;


- кредитні взаємовідносини;

- взаємини з бюджетом.

Стратегічний фінансовий план - це порядок реалізації завдань і цілей фірми, передбачуваних накопичень і стратегії інвестицій. Його основа - це визначення потреби підприємства в капіталі для забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства.

Тактичний фінансовий план - це річний баланс витрат і доходів організації. Зважаючи на інфляцію плани складаються раз на квартал і періодично коригуються, враховуючи інфляційний індекс.

Метою складання фінансового плану є необхідність пов 'язувати доходи підприємства з його витратами. Якщо надходжень коштів більше, то вони направляються до резервного фонду організації. У протилежному випадку проводиться розробка заходів для мінімізації витрат. Додаткові кошти організація може отримувати від сторонніх фірм, від випуску цінних паперів, позик, кредитів тощо.

Отже, слід детальніше розглянути першорядне завдання фінансового планування. Керівництво організації має бути в курсі змін економічної діяльності, щоб мати можливість будувати плани на майбутній рік. Особи, які зацікавлені в діяльності підприємства, мають особливі вимоги до її результатів.

При складанні плану на певні види діяльності слід знати, в яких економічних ресурсах з 'явиться потреба для того, щоб виконати поставлені завдання.


Реалізуючи закладені плани в бюджеті, потрібно реєструвати фактичні значення результатів господарювання. При порівнянні запланованих з отриманими має місце бути бюджетний контроль. У такому випадку основна увага повинна приділятися показникам, що відхилилися від планових, і аналізу змін, що відбулися.

Внаслідок цього фірма отримує нові відомості про діяльність. Тобто, проводячи бюджетний контроль, можна виявити слабкі місця організації, дізнатися, в яких областях спостерігаються незадовільні результати. Ймовірно, проблема може бути і в самому фінансовому плані, але в такому випадку керівництво буде знати, що якісь моменти в плануванні слід підкоригувати.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.