Бізнес і Економіка

Фінансове прогнозування і планування - взаємопов 'язані елементи управління

Фінансове прогнозування і планування - взаємопов 'язані елементи управління

Елементами управління процесами економічного і соціального складу є планування і прогнозування. Вони застосовуються для встановлення найбільш адекватних напрямків розвитку економіки, для коригування темпів зростання певних галузей. Фінансове прогнозування і планування - поняття не ідентичні між собою, вони призначені для виконання різних завдань. Фінансове прогнозування і планування дуже важливі, як для окремого підприємства, так і для цілої країни, адже ці елементи управління формують умови для реалізації поставлених завдань.


У широкому розумінні фінансове прогнозування спрямоване на вивчення очікуваного в майбутньому економічного становища. Прогнозування розробляє стратегії в частині забезпечення стійкості підприємства і визначає напрямки вкладення капіталу, а також статті для фінансування витрат. У вузькому розумінні, поняття "прогнозування" застосовується до розрахунків, при складанні фінансових планів, наприклад, при прогнозуванні обсягу продажів, для прогнозу собівартості витрат. Прогнозування дає розрахункам певну еластичність, дозволяє привносити поправки у зв 'язку з обставинами, що змінилися.


Фінансове прогнозування і планування також важливі для зовнішніх користувачів такого роду інформацією. Наприклад, банки проводять прогнозування фінансового стану підприємств кредиторів. Методика оцінки ймовірності погіршення фінансового стану дозволяє оперативно реагувати на прогнози щодо банкрутства і вживати відповідних заходів. Залежно від результатів оцінки стану банком, підприємство може бути визнано неплатоспроможним, у зв 'язку з чим, йому можуть бути запропоновані варіанти відновлення платоспроможності.

Фінансове прогнозування формує передумови для фінансового планування. Залежно від терміну, прогноз може бути середньостроковим і довгостроковим. Фінансове прогнозування визначає можливості управління рухом фінансових потоків і передує плануванню.

Одним з ключових інструментів економічного управління є планування. Єдиних принципів планування не існує, фінансовий план синхронізує зарахування та витрачання коштів, а кожна організація здійснює процес планування, виходячи зі свого досвіду і потреб, зокрема, оцінюється достатність коштів для здійснення фінансування майбутньої діяльності підприємства.

 На державному рівні застосовуються принципи ефективного управління громадськими фінансами, які забезпечують стабільну реалізацію державних програм у соціальній сфері. До них належать: податкова і бюджетна прозорість, довгострокова стійкість бюджетів країни, ефективна система взаємовідносин між бюджетами, консолідація бюджетного процесу, фінансове планування на середньострокову перспективу, бюджетування, з упором на результат, фінансовий контроль і звітність. Ці принципи існують у форматі єдиної системи управління суспільними фінансами, які повинні постійно розвиватися і адаптуватися до умов і мінливих завдань.

Фінансові плани поділяються на: поточні, оперативні та перспективні. Значимість прийнятих рішень при плануванні поширюється на довгострокову перспективу. Довгострокові плани являють собою конструкцію, складовими елементами якої служать короткострокові плани. Якщо говорити про підприємства, то вони, в основному через відсутність досвіду і часу, використовують короткострокове планування, тобто на один рік вперед. Річний бюджет розділяється на квартальні та місячні плани. Фінансове прогнозування і планування на підприємствах може проводитися різно, залежно від розміру і величини організації, але завжди спрямоване на формування цілей і реалізацію їх у майбутньому.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.